RAKÚSKO - Aktuálne podmienky vstupu platné od 9. januára 2021

09.Jan 2021 | 17:16
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: rakúsko

Vzhľadom na aktuálne nepriaznivý vývoj pandemickej situácie COVID-19 v Českej Republike a na Slovensku pristupuje Rakúsko od 9. januára 2021 k sprísneniu kontrol na svojich hraničných priechodoch s týmito susednými krajinami. Prekračovať hranicu bude možné výlučne na oficiálnych hraničných priechodoch pričom je možné dočasné uzatvorenie malých lokálnych priechodov. Už zavedené zdravotné hliadky vykonávané príslušníkmi rakúskej armády budú dočasne posilnené aj príslušníkmi rakúskej polície. Je preto potrebné pri plánovaní cesty počítať s možným väčším časovým zdržaním. Ostatné nižšie uvedené informácie o vstupe do Rakúska a výnimkách sú platné.

Aktuálne cestovné odporúčania na webovej stránke Spolkového ministerstva zahraničných Rakúska

Od 19. decembra 2020 vstupuje do platnosti novela nariadenia o vstupe do krajiny rakúskeho Spolkového ministerstva sociálnych vecí, zdravia a ochrany spotrebiteľa BMSGPK (pdf; 439.94 KB) (č. novej vyhlášky v zbierke: BGBI. II Nr. 563/2020). Cieľom tohto nového nariadenia je zabrániť nárastu počtu nakazených zvýšeným cestovaním obyvateľstva počas Vianoc, najmä počas vianočných sviatkov, kedy sa ľudia vo zvýšenej miere stretávajú. Predpokladaná platnosť tohto nariadenia je výhľadovo do 10. januára 2021. O ďalšej zmene budeme opäť včas informovať na tejto webovej stránke.

Na stiahnutie: Vzor prehlásenia – nastúpenie 10-dňovej karantény (pdf; 731.14 KB)

Nová vyhláška zavádza v princípe povinnosť 10-dňovej karantény pre cestujúcich, vstupujúcich na územie Rakúska z takmer všetkých krajín, vrátane Slovenska.

Z povinnosti karantény je vyňatých 10 štátov: Austrália, Fínsko, Írsko, Island, Japonsko, Nový Zéland, Nórsko, Južná Kórea, Uruguaj a Vatikán.

Povinnú karanténu možno predčasne ukončiť najskôr piaty deň po vstupe do Rakúska na základe preukázania sa negatívnym COVID-19 testom (PCR-testom alebo aj antigénnym testom - NOVINKA).

Výnimka z ustanovenia o povinnej karanténe, ale za podmienky preukázania sa pri vstupe do Rakúska negatívnym COVID-19 testom, nie starším ako 72 hodín (PCR-test alebo antigénový test – NOVINKA) sa týka nasledovných kategórií:

 • opatrovateľky/-telia pracujúci 24-hodinových v turnusoch v rodinách (t.j. mimo pendlujúcich za prácou v zariadeniach, kde sú zamestnaní, pravidelne sem dochádzajú na dennej báze a kde sú pravidelne automaticky testovaní),
 • sezónni pracovníci,
 • osoby vstupujúce do Rakúska z dôvodu neodkladných medicínskych výkonov a ošetrenia + 1 sprevádzajúca osoba;

Z ustanovenia o povinnej karanténe a zároveň aj z povinnosti preukázať sa negatívnym COVID-19 testom, nie starším ako 72 hodín sú úplne vyňaté nasledovné kategórie osôb:

 • pendleri (t.j. pracovníci v pravidelnom intervale dochádzajúci za prácou zo SR do Rakúska. Okrem vyššie uvedenej kategórie opatrovateľov),
 • pendleri za účelom účasti na PREZENČNEJ FORME vyučovania na vysokých školách a univerzitách,
 • pendleri z rodinných dôvodov alebo z dôvodu návštevy životného partnera. Patrí sem opakujúca sa (prinajmenšom v mesačných intervaloch) návšteva rodinných príslušníkov nezávisle od stupňa ich vzájomného príbuzenského vzťahu,
 • tranzitujúci cez Rakúsko pod podmienkou, že bude cesta uskutočnená bez nevyhnutných zastavení, t.j. musí byť v maximálnej možnej miere minimalizované riziko infekcie,
 • vycestujúci z Rakúska definitívne pod podmienkou, že pri vycestovaní bude v čo možno najväčšej miere minimalizované riziko infekcie,
 • príslušníci jednotiek humanitárnej pomoci,
 • vstupujúci do krajiny z dôvodov jednorazového neodkladného výkonu povolania/výkonu práce (napr. práce na kritickej infraštruktúre – VYŽADUJE SA POTVRDENIE),
 • vstupujúci do krajiny za účelom splnenia súdne alebo úradne nariadenej povinnosti (napr. predvolania pred súd a pod.);

Na stiahnutie: Vzor potvrdenia pre pendlerov

Na stiahnutie: Vzor tlačiva - medical certificate


Doprava a tranzit cez územie Rakúska

Vnútroštátna vlaková a autobusová doprava premáva v rámci Rakúskej republiky podľa platných grafikonov. Premáva naďalej aj medzinárodná hromadná doprava medzi Slovenskom a Rakúskom

Pre všetky osoby, na ktoré by sa v zmysle vyššie uvedeného vzťahovala pri zotrvaní/dlhšom zastavení sa v Rakúsku povinnosť karantény alebo predloženia negatívneho PCR či antigénového testu nie staršieho ako 72 hodín, platí povolenie voľného tranzitu cez Rakúsko s vyňatím z týchto povinností s tým, že je nariadené prejsť cez Rakúsko bez zbytočného zastavovania (o čom rakúska polícia/úrady môžu vyžadovať prehlásenie ústne alebo písomné).

Na stiahnutie: Prehlásenie o tranzite


Letisko Schwechat a letecký tranzit

Vzhľadom k pretrvávajúcej pandémii COVID-19 a osobitným podmienkam ochrany pred touto chorobou dôrazne cestujúcim občanom odporúčame priebežne sledovať informácie a komunikovať vždy so svojou leteckou spoločnosťou alebo cestovnou kanceláriou (poznámka: pri väčšine letov sa predpokladá povinnosť mať nasadené rúško na palube počas celého letu) a pred odletom sa riadiť aktuálnymi informáciami letiska Schwechat. Poskytnúť podrobnú informáciu o podmienkach CHECK-IN a BOARDINGu je predovšetkým povinná daná letecká spoločnosť alebo prípadne cestovná kancelária, ktorá obstarala letenku alebo danú cestu.

Na vstupe do budovy letiska Viedeň – Schwechat prebieha plošné kontrolné meranie teploty.

Naďalej je aj po 19. decembri 2020 možná obojstranná preprava zo SR na letisko, príp. odvoz pasažierov z letiska Flughafen Wien Schwechat, resp. aj na / z viedenskej Hlavnej stanice (Hauptbahnhof Wien), ale len vtedy, ak cestujúci, resp. ich doprovod hneď po dovoze/odvoze opustí územie Rakúska. Pre návrat na Slovensko je však potrebné riadiť sa aktuálne platnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR (väčšinou potreba testu). Konkrétne informácie pre návrat na Slovensko sú uvedené aj v texte nižšie v časti Podmienky návratu do SR.

V zmysle aktuálne platného usmernenia spolkového ministerstva pre klímu, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie platí: „všeobecná výnimka bez ohľadu na krajinu pôvodu, (bez testu na COVID-19 a bez povinnosti karantény v Rakúsku) pre všetkých tranzitných pasažierov, ktorí pristáli na letiskách v Rakúsku a dôveryhodne preukážu okamžité vycestovanie/pokračovanie cesty z Rakúska (9 červená odrážka, 6 pododrážka citovaného usmernenia).

Na stiahnutie: Usmernenie spolkového ministerstva pre klímu, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie

Za dôveryhodné preukázanie sa považuje platný cestovný lístok do SR, potvrdenie o objednanom taxi vozidle a v prípade odvozu súkromným vozidlom z letiska do SR podľa rakúskej cudzineckej polície bude stačiť v prípade kontroly čestné prehlásenie o bezodkladnom pokračovaní do SR (aj ústnou formou).

Pre prípad, že letecká spoločnosť bude mať odlišný postoj k platnej vyššie uvedenej rakúskej legislatíve (poznámka: stretávame sa s tým, že v pravidlách IATA sú nepresne uvedené údaje a letecké spoločnosti podľa nich neoprávnene postupujú) a pri check-in a boardingu bude od cestujúcich na Schwechat požadovať negatívny test na COVID-19, odporúčame predložiť vyššie spomenuté usmernenie Spolkového ministerstva pre klímu, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie Rakúska v anglickom jazyku, ktoré potvrdzuje, že tranzit cez letisko Schwechat priamo ďalej do cieľovej krajiny je povolený pre všetkých. Najnovšie je však povinnosť predložiť, pri vstupe do Rakúska prehlásenie o tranzite (je možné, že niektoré letecké spoločnosti ho budú vyžadovať u liniek do Rakúska už pri check-in v mieste odletu)

Na stiahnutie: Prehlásenie o tranzite (pdf; 348.03 KB)


Platený test na COVID-19 je možné absolvovať aj po prílete priamo na letisku Schwechat


Opatrenia v Rakúsku

Vláda Rakúska vyzýva všetkých občanov chovať sa naďalej maximálne zodpovedne a zvážiť potrebu cestovať (t.j. necestovať, resp. nepresúvať sa zbytočne).

Rozsah najnovších opatrení rakúskej vlády zavádzaných pre obdobie vianočných a novoročných sviatkov

 • vianočné dni 24. a 25. decembra sa na rodinných oslavách môže zúčastniť max. 10 osôb (bez povinnosti odstupov a rúška). Do 23. a od 26. decembra platia doterajšie nižšie uvedené opatrenia;
 • zákaz vychádzania už len medzi: 20.00 h a 6.00 h (opustiť miesto bydliska v tomto čase je možné len z dôvodu odvrátenia hroziacej skazy na živote, zdraví a majetku, výkon rodinných a rodičovských povinností, návšteva životného partnera v inej domácnosti, pomoci v núdzi odkázaným osobám, pokrytia základných potrieb každodenného života, návšteva lekára, výkon povolania, fyzická a psychická regenerácia); Na Silvestra bude zákaz vychádzania prerušený;
 • je možné stretnutie maximálne 2 rozdielnych domácností a max. 6 osôb. Stále pritom platí apel na občanov, aby obmedzovali sociálne kontakty len na skutočne nevyhnutné;
 • opäť sa otvárajú všetky obchody a služby (opatrenia: odstupy, rúška, dezinfekcia). Platí pritom otváracia doba max. do 19.00 h a povinnosť zachovať voľný priestor 10 m2 na zákazníka;
 • všade, kde je to možné, má byť využívaný homeoffice;
 • od 7. decembra 2020 sa opätovne začína prezenčná školská dochádzka pre žiakov základných škôl a maturantov. Stredné školy, vysoké školy a univerzity zostávajú na dištančnom vyučovaní (počnúc vekom 10 rokov života platí povinnosť nosiť rúško aj počas vyučovania);
 • hotely a gastronómia ostávajú zatvorené do 7. januára 2021. Umožnený je výdaj jedál v čase od 6.00 h do 19.00 h a donáška domov 24h. Konzumácia otvorených alkoholických nápojov a konzumácia jedál v okolí do 50m od reštaurácie sú zakázané;
 • opäť sa otvárajú múzeá, knižnice a archívy a vonkajšie časti ZOO (10 m2 na zákazníka);
 • návštevy v nemocniciach, domovoch, opatrovateľských zariadeniach sú výrazne zredukované - jedna návšteva za týždeň. Návštevníci sa musia preukázať negat. testom alebo mať nasadenú masku typu FFP2,
 • zamestnanci zdravotníckych zariadení vrátane domovov dôchodcov a opatrovateľských domov musia nosiť rúško a sú každý týždeň testovaní antigénovými testami alebo PCR testami (v prípade nedostatku testov budú zamestnanci nosiť masky najvyššej kvality: CPA typ);
 • naďalej zostávajú zakázané hromadné podujatia (narodeninové a svadobné oslavy, kultúrne a športové podujatiam pohreby nad 50 osôb);
 • športové aktivity sú naďalej zakázané, povolený je len výkon profesionálneho a individuálneho športu;
 • lyžiarske strediská môžu byť od 24. decembra 2020 otvorené, avšak bez možnosti prenocovania (spustenie vlekov);

K povinnosti nosiť ochranu úst a nosa (rúško) a zachovávať odstup: Nariadené je na všetkých verejných priestranstvách dodržiavať bezpečný odstup medzi osobami nežijúcimi v spoločnej domácnosti najmenej 1 meter. Pokiaľ sa jedná o uzatvorené verejné priestranstvá nariaďuje sa popri odstupe aj nosenie priliehavej ochrany úst a nosa (rúško). Zakázané bolo používanie nepriliehavých priesvitných plastových rúšok a štítov s tým, že sa explicitne zavádza povinnosť nosiť priliehavú ochranu úst a nosa (rúško/šatka a pod.).

Povinnosť nosiť priliehavú ochranu úst a nosa (rúško) platí aktuálne predovšetkým:

 • v uzatvorených prostriedkoch hromadnej prepravy osôb (mesto i mimo mesto, diaľkové i výletné spoje a lanovky) + povinnosť odstupu jeden meter, vo vozidlách taxi a podobných služieb + max. 2 osoby v jednom rade sedadiel, v lekárňach, v zdravotníckych a opatrovateľských zariadeniach, na poštách, na úradoch, v školách, v bankách, v obchodoch a prípadne pri využívaní iných povolených služieb (pokuta za tento priestupok je vo výške 3 600 eur),
 • na všetkých pracoviskách s viac ako jednou osobou v jednej miestnosti;
 • v produkčných podnikoch a výrobných prevádzkach je rozhodnutie o nosení rúška na zamestnávateľovi (vzhľadom na špecifiká výrobného procesu).


Detailné informácie ku COVID-19 pre Rakúsko, vrátane ochranných opatrení a podrobných informácií k priebehu plošného testovania

Zároveň v jednotlivých spolkových krajinách sa zvyšujú kapacity testovania na školách, aby sa zabezpečila bezpečnejšia výučba. Testovanie budú vykonávať školských lekári. Do škôl sa dodávajú aj FFP2 masky pre učiteľov.

Spolkový kancelár a vicekancelár po rokovaní s krajinskými predsedami oznámili, že 2. kolo plošného testovania sa uskutoční 8. až 10. januára. (vo Viedni do 17. januára 2021). Pre niektoré profesijné skupiny bude testovanie povinné každé 2 týždne (napr. učitelia, poskytovatelia služieb ako maséri, kaderníci a pod.). Zároveň sa bude testovať aj v miestach kde vzniknú ohniská nákazy

Semaforový systém a lokálne opatrenia

Vláda Rakúska zaviedla od 9. júla pre celú krajinu oficiálne tzv. semaforový monitorovací a informačný systém pre občanov.

Tento systém zobrazuje na interaktívnej mape Rakúska jednotlivé okresy vo farbách semaforu, kde zelenou sú zobrazené oblasti s najmenším a červenou s najvyšším výskytom nových infekcií COVID-19.

Upozorňujeme, že v červene vyznačených okresoch môžu lokálne byť prísnejšie nastavené povinnosti nosiť ochranu úst a nosa (rúško) i prípadne ďalšie opatrenia, ako vo zvyšku Rakúska. Odporúčame preto všetkým pri plánovaní akejkoľvek cesty do Rakúska pozrieť sa, akou farbou je aktuálne vyznačený cieľ alebo ciele cesty v krajine a zohľadniť to pri svojom správaní v mieste pobytu.


Podmienky návratu do SR

Od 16. novembra Rakúsko už nie je zaradené medzi mierne rizikové krajiny. Upozorňujeme, že v súvislosti s účinnosťou novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR dochádza k sprísneniu režimu na hraniciach pri vstupe do SR.

Informácie Ministerstva vnútra SR:

Od 8. decembra 2020 majú pendleri na hraniciach povinnosť preukázať sa negatívnym antigénovým alebo PCR testom na ochorenie COVID-19.

Osoby, ktoré pravidelne prekračujú hranice Slovenska a majú výnimku z domácej izolácie a následného testovania, sa musia preukázať:

 • buď negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 14 dní vykonaným aj mimo územia SR, alebo
 • výsledkom antigénového testu nie starším ako 14 dní s tým, že bude akceptovaný aj výsledok antigénového testu certifikovaného v krajinách Európskej únie.

Pod pojmom osoby pravidelne prekračujúce hranice SR sa rozumejú slovenskí aj zahraniční pendleri, občania SR žijúci v pohraničí susedných štátov, žiaci a študenti, osoby starajúce sa o svojich blízkych, osoby, ktoré obhospodarujú pôdu do 10 kilometrov od hraníc, umelci a ďalší pracovníci v sektore kultúry, ktorí majú výnimku z domácej izolácie a následného testovania.

Kontroly na hraniciach vykonáva polícia SR náhodne.

Na stiahnutie: Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania

Zdroj: mzv.sk