RAKÚSKO - Aktuálne podmienky vstupu, tranzitu a opatrenia platné od od 10. februára 2021

05.Feb 2021 | 19:20
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: rakúsko

UPOZORNENIE – dočasné sprísnenie kontrol na slovensko-rakúskych hraničných priechodoch od 9. januára 2021 do odvolania.

Vzhľadom na nepriaznivý vývoj pandemickej situácie COVID-19 v Českej Republike a na Slovensku pristúpilo Rakúsko od 9. januára 2021 k sprísneniu kontrol na svojich hraničných priechodoch s týmito susednými krajinami. Prekračovať hranicu bude možné výlučne na oficiálnych hraničných priechodoch pričom je možné dočasné uzatvorenie malých lokálnych priechodov. Už zavedené zdravotné hliadky vykonávané príslušníkmi rakúskej armády budú dočasne posilnené aj príslušníkmi rakúskej polície. Je preto potrebné pri plánovaní cesty počítať s možným väčším časovým zdržaním. Ostatné nižšie uvedené informácie o vstupe do Rakúska a výnimkách sú platné.

Jarovce – Kittsee (hraničný priechod malý) je počas znovuzavedenia hraničných kontrol zo strany rakúskych orgánov v prevádzke od 6.00 do 22.00 h

Hraničný priechod Moravský Svätý Ján - Hohenau je otvorený od 5.00 do 24.00 h.

Dočasné uzatvorenie malých lokálnych hraničných priechodov od 14. januára 2021:

 • Záhorská Ves – Angern (kompa)
 • Devínska Nová Ves - Schloss Hof – cyklomost
 • Devín – Hainburg (riečna doprava)


Povinná registrácia od 15. januára 2021

Doteraz platné opatrenia sú rozšírené o povinnosť elektronickej registrácie osôb, ktoré vstupujú na územie Rakúska. Pri registrácii je potrebné uviesť nasledovné údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa, dátum vstupu, dátum odchodu, krajina, z ktorej občan cestuje, pobyt počas posledných 10 dní pred vstupom, kontaktné údaje, lekárske potvrdenie.

Vygenerované potvrdenie o odoslaní elektronickej registrácie musí predložiť občan pri kontrole. Po 28 dňoch sú potvrdenia a formuláre orgánmi nenávratne vymazané.

V prípade, že nie je možná online registrácia, je stále možné vytlačiť si a vyplniť nasledovný formulár, ktorý predložíte počas kontroly na hraniciach.

Registračný formulár na stiahnutie v nemčine

Výnimky z povinnosti registrácie platia pre pendlerov, tranzit, ako aj pre občanov, ktorí vstupujú do krajiny z osobitných a rodinných dôvodov.


Povinná karanténa

Povinnosť 10-dňovej karantény pre cestujúcich, vstupujúcich na územie Rakúska z takmer všetkých krajín, vrátane Slovenska.

Táto povinnosť platí od 19. decembra 2020 až do odvolania. Od 15. januára 2021 sú z povinnosti karantény vyňaté nasledujúce štáty: Austrália, Fínsko, Grécko, Island, Nový Zéland, Nórsko, Singapur, Južná Kórea a Vatikán.

Povinnú karanténu možno predčasne ukončiť najskôr piaty deň po vstupe do Rakúska na základe preukázania sa negatívnym COVID-19 testom (PCR-testom alebo aj antigénnym testom).

Výnimka z ustanovenia o povinnej karanténe, ale za podmienky preukázania sa pri vstupe do Rakúska negatívnym COVID-19 testom, nie starším ako 72 hodín (PCR-test alebo antigénový test) sa týka nasledovných kategórií:

 • opatrovateľky/-telia pracujúci 24-hodinových v turnusoch v rodinách (t.j. mimo pendlujúcich za prácou v zariadeniach, kde sú zamestnaní, pravidelne sem dochádzajú na dennej báze a kde sú pravidelne automaticky testovaní),
 • sezónni pracovníci,
 • osoby vstupujúce do Rakúska z dôvodu neodkladných medicínskych výkonov a ošetrenia + 1 sprevádzajúca osoba (Vzor tlačiva - medical certificate)

Z ustanovenia o povinnej karanténe a zároveň aj z povinnosti preukázať sa negatívnym COVID-19 testom, nie starším ako 72 hodín úplne vyňaté nasledovné kategórie osôb:

 • pendleri (t.j. pracovníci v pravidelnom intervale dochádzajúci za prácou zo SR do Rakúska. Okrem vyššie uvedenej kategórie opatrovateľov),
 • pendleri za účelom účasti na PREZENČNEJ FORME vyučovania na vysokých školách a univerzitách,
 • pendleri z rodinných dôvodov alebo z dôvodu návštevy životného partnera. Patrí sem opakujúca sa (prinajmenšom v mesačných intervaloch) návšteva rodinných príslušníkov nezávisle od stupňa ich vzájomného príbuzenského vzťahu,
 • tranzitujúci cez Rakúsko pod podmienkou, že bude cesta uskutočnená bez nevyhnutných zastavení, t.j. musí byť v maximálnej možnej miere minimalizované riziko infekcie,
 • vycestujúci z Rakúska definitívne pod podmienkou, že pri vycestovaní bude v čo možno najväčšej miere minimalizované riziko infekcie,
 • príslušníci jednotiek humanitárnej pomoci,
 • vstupujúci do krajiny z dôvodov jednorazového neodkladného výkonu povolania/výkonu práce (napr. práce na kritickej infraštruktúre – VYŽADUJE SA POTVRDENIE),
 • vstupujúci do krajiny za účelom splnenia súdne alebo úradne nariadenej povinnosti (napr. predvolania pred súd a pod.);

Na stiahnutie:POZOR! Od 10. februára sa sprísňujú podmienky pre vstup do Rakúska, vrátane pendlerovInformácie pre bežných cestujúcich

Osoby, pre ktoré doteraz neplatila výnimka z karantény a ktoré mali doteraz povinnosť online sa zaregistrovať a nastúpiť do 10-dňovej karantény, musia naviac už pri vstupe do Rakúska predložiť negatívny výsledok PCR testu alebo antigénového testu, nie staršieho ako 72 hodín. Ak bol takýto test urobený mimo Rakúska, je potrebné k nemu priložiť aj lekárske osvedčenie, napr. od laboratória, ktoré test vykonalo, v anglickom alebo nemeckom jazyku, čo odporúčame si dať potvrdiť priamo na vopred vytlačené nižšie uvedené vzory tlačív.

K testom vykonaným v Rakúsku priloženie lekárskeho osvedčenia potrebné nie je, čiže stačí len potvrdenie o negatívnom výsledku testu.

Ak daná osoba nebude mať pri vstupe do Rakúska negatívny test, bude do Rakúska vpustená, avšak test si musí na jeho území spraviť do 24 hodín. Po tomto teste je nutné nastúpiť do 10-dňovej karantény, ktorú možno ukončiť najskôr na 5. deň ďalším negatívnym testom.


Informácie pre pendlerov

V zmysle novej úpravy už pendleri od 10. februára nemajú výnimku zo základných všeobecných podmienok vstupu do Rakúska. Za pendlera sa považuje osoba pravidelne cestujúca do Rakúska kvôli zamestnaniu, škole, návšteve rodiny alebo životného partnera

Aj na tieto osoby sa tak od 10. februára vzťahuje povinná online registrácia, a to najmenej raz za 7 dní alebo pri každej zmene údajov zadávaných pri registrácii, teda aj v prípade nového testu. Pendleri sa môžu registrovať najskôr 7. februára, na začiatku musia vyznačiť príslušnú výnimku podľa §6a

Ďalšou novou povinnosťou je, že aj pendleri pri vstupe do Rakúska musia predložiť negatívny výsledok PCR testu alebo antigénového testu nie staršieho ako 7 dní. Ak bol takýto test urobený mimo Rakúska, je potrebné doložiť ho aj lekárskym osvedčením, napr. od laboratória, ktoré test vykonalo, a to v anglickom alebo nemeckom jazyku. Odporúčame si dať potvrdiť priamo na vopred vytlačené nižšie uvedené vzory tlačív. K testom vykonaným v Rakúsku priloženie lekárskeho osvedčenia potrebné nie je.

Ak daná osoba nebude mať pri vstupe do Rakúska negatívny test, bude do Rakúska vpustená, avšak test si musí na jeho území zabezpečiť do 24 hodín. Uvedené platí aj pre pendlerov, ktorí bývajú na území Rakúska a pracujú na Slovensku. Po tomto teste je nutné nastúpiť do 10-dňovej karantény, ktorú možno ukončiť najskôr na 5. deň ďalším negatívnym testom.


Osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a zaočkované osoby

V zmysle nariadenia platného od 10. februára 2021 nie je prekonanie ochorenia COVID-19 ani vakcinácia proti tomuto ochoreniu dôvodom na výnimku zo základných všeobecných opatrení na vstup do Rakúska. Na tieto osoby sa teda vzťahujú všetky základné všeobecné nariadenia, bez výnimky.

Výnimkou z opatrení na vstup do Rakúska aj po 10. februári 2021 zostáva TRANZIT bez zbytočného zastavovania alebo na letisko Schwechat a späť, ako aj definitívne VYCESTOVANIE z Rakúska.

Užitočné odkazy k cestovaniu


Doprava a tranzit cez územie Rakúska

Vnútroštátna vlaková a autobusová doprava premáva v rámci Rakúska podľa platných grafikonov. Medzinárodná hromadná doprava medzi Slovenskom a Rakúskom naďalej premáva.

Pre všetky osoby platí povolenie voľného tranzitu cez Rakúsko bez povinosti online registrácie karantény alebo predloženia negatívneho PCR či antigénového testu, s tým, že je nariadené prejsť cez Rakúsko bez zbytočného zastavovania (o čom rakúska polícia/úrady môžu vyžadovať prehlásenie ústne alebo písomné).

Na stiahnutie: Prehlásenie o tranzite


Letisko Schwechat a letecký tranzit

Vzhľadom k pretrvávajúcej pandémii COVID-19 a súvisiacim obmedzeniam dôrazne odporúčame priebežne sledovať informácie a komunikovať vždy s príslušnou leteckou spoločnosťou alebo cestovnou kanceláriou (poznámka: pri väčšine letov sa predpokladá povinnosť mať nasadené rúško na palube počas celého letu) a pred odletom sa riadiť aktuálnymi informáciami letiska Schwechat. Poskytnúť podrobné informácie o podmienkach CHECK-IN a BOARDINGu je predovšetkým povinná daná letecká spoločnosť alebo prípadne cestovná kancelária, ktorá obstarala letenku alebo danú cestu. Na vstupe do budovy letiska Viedeň – Schwechat prebieha plošné kontrolné meranie teploty.

Naďalej je možná obojstranná preprava zo SR na letisko, príp. odvoz pasažierov z letiska Flughafen Wien Schwechat, resp. aj na/z viedenskej Hlavnej stanice (Hauptbahnhof Wien), ale len vtedy, ak cestujúci, resp. ich doprovod hneď po dovoze/odvoze opustí územie Rakúska bez zbytočných nevyhnutných zastávok (v zásade iba potreba WC, a to aj na samotnom letisku). Rakúske úrady definitívne potvrdili, že táto možnosť spadá pod kategóriu výnimky: TRANZIT. Odporúča sa však na rodinného príslušníka čakať v aute, čo najrýchlejšie opustiť letisko/stanicu a mať určite pri sebe (kópie) letenky alebo iného cestovného dokladu. Pre návrat na Slovensko je potrebné riadiť sa platnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR. Konkrétne informácie pre návrat na Slovensko sú uvedené aj v texte nižšie v časti Podmienky návratu do SR.

V zmysle platného usmernenia spolkového ministerstva pre klímu, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie platí: „všeobecná výnimka bez ohľadu na krajinu pôvodu, (bez testu na COVID-19 a bez povinnosti karantény v Rakúsku) pre všetkých tranzitných pasažierov, ktorí pristáli na letiskách v Rakúsku a dôveryhodne preukážu okamžité vycestovanie/pokračovanie cesty z Rakúska (bod 4, písmeno e citovaného usmernenia).

Za dôveryhodné preukázanie sa považuje platný cestovný lístok do SR, potvrdenie o objednanom taxi vozidle a v prípade odvozu súkromným vozidlom z letiska do SR podľa rakúskej cudzineckej polície bude stačiť v prípade kontroly čestné prehlásenie o bezodkladnom pokračovaní do SR (aj ústnou formou).

Pre prípad, že letecká spoločnosť bude mať odlišný postoj k platnej vyššie uvedenej rakúskej legislatíve (poznámka: stretávame sa s tým, že v pravidlách IATA sú nepresne uvedené údaje a letecké spoločnosti podľa nich neoprávnene postupujú) a pri check-in a boardingu bude od cestujúcich na Schwechat požadovať negatívny test na COVID-19, odporúčame predložiť vyššie spomenuté usmernenie Spolkového ministerstva pre klímu, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie Rakúska v anglickom jazyku, ktoré potvrdzuje, že tranzit cez letisko Schwechat priamo ďalej do cieľovej krajiny je povolený pre všetkých. Najnovšie je však povinnosť predložiť, pri vstupe do Rakúska prehlásenie o tranzite (je možné, že niektoré letecké spoločnosti ho budú vyžadovať u liniek do Rakúska už pri check-in v mieste odletu)

Na stiahnutie: Prehlásenie o tranzite (pdf; 348.03 KB)

Platený test na COVID-19 je možné absolvovať aj po prílete priamo na letisku Schwechat


Opatrenia v Rakúsku

Vláda Rakúska vyzýva všetkých občanov chovať sa naďalej maximálne zodpovedne a zvážiť potrebu cestovať (t.j. necestovať, resp. nepresúvať sa zbytočne).

UPOZORŇUJEME, že aktuálne sa aj v Rakúsku rozširujú rôzne nebezpečnejšie a často infekčnejšie mutácie koronavírusu, čo môže spôsobiť nepredvídateľné situácie (napr. aj typu dočasných špeciálnych obmedzení v určitých regiónoch Rakúska či ich úplných dočasných karanténnych uzáver).

Prehľad základných zmien v opatreniach platných od 26. decembra 2020 (3. lockdown) do 7. februára 2021

 • prísne obmedzenie vychádzania 24hodín (opustiť miesto bydliska v tomto čase je možné len z dôvodu odvrátenia hroziacej skazy na živote, zdraví a majetku, výkon rodinných a rodičovských povinností, návšteva životného partnera v inej domácnosti, pomoci v núdzi odkázaným osobám, pokrytia základných potrieb každodenného života, návšteva lekára, výkon povolania, fyzická a psychická regenerácia);
 • stále platí apel na občanov, aby obmedzovali sociálne kontakty len na skutočne nevyhnutné;
 • otvorené zostanú iba obchody so základnými životnými potrebami (opatrenia: odstupy, rúška, dezinfekcia), s formou predaja Click & Collect a služby ako autoservis, čistiareň, krajčírstva, banky a pod.. Platí pritom otváracia doba max. do 19.00 h a povinnosť zachovať voľný priestor 10 m2 na zákazníka. Ostatné obchody ani služby s telesným kontaktom nebudú prevádzkované;
 • všade, kde je to možné, má byť využívaný homeoffice;
 • školy a univerzity zostávajú zatvorené do 17. januára 2021, má sa opäť aplikovať dištančná forma vzdelávania;
 • hotely a gastronómia ostávajú zatvorené (výnimka sú služobné účely). Umožnený je výdaj jedál v čase od 6.00 h do 19.00 h a donáška domov 24h. Konzumácia otvorených alkoholických nápojov a konzumácia jedál v okolí do 50m od reštaurácie sú zakázané (okrem kantín);
 • zatvorené múzeá, knižnice, archívy aj ZOO a botanické záhrady;
 • návštevy v nemocniciach, domovoch, opatrovateľských zariadeniach sú výrazne zredukované - jedna návšteva za týždeň. Návštevníci sa musia preukázať negat. testom alebo mať nasadenú masku typu FFP2,
 • zamestnanci zdravotníckych zariadení vrátane domovov dôchodcov a opatrovateľských domov musia nosiť rúško a sú každý týždeň testovaní antigénovými testami alebo PCR testami (v prípade nedostatku testov budú zamestnanci nosiť masky najvyššej kvality: CPA typ);
 • naďalej zostávajú zakázané hromadné podujatia;
 • športové aktivity sú naďalej zakázané, povolený je len výkon profesionálneho a individuálneho športu na otvorenom priestranstve (1 meter odstup a 10 m2 na osobu);
 • lyžiarske strediská: lanovky, zubačky a gondoly majú povolenú premávku (1m odstup, 50% vyťaženosť a rúško/respirátor v zmysle opatrení zverejnených na mieste);

K povinnosti nosiť ochranu úst a nosa (rúško) a zachovávať odstup: Nariadené je na všetkých verejných priestranstvách dodržiavať bezpečný odstup medzi osobami nežijúcimi v spoločnej domácnosti najmenej 1 meter. Pokiaľ sa jedná o uzatvorené verejné priestranstvá nariaďuje sa popri odstupe aj nosenie priliehavej ochrany úst a nosa (rúško), resp. nariadeného typu respirátora. Zakázané bolo používanie nepriliehavých priesvitných plastových rúšok a štítov s tým, že sa explicitne zavádza povinnosť nosiť priliehavú ochranu úst a nosa (rúško/šatka a pod.).

Od 25. januára 2021 sa v uzatvorených priestoroch zavádza povinnosť:

 • nosiť ochranné masky typu FFP2 (pre sociálne slabé skupiny obyvateľov budú poskytované zadarmo),
 • dodržiavať odstup osôb minimálne dva metre
 • povinnosť práce z domu (HomeOffice) všade tam, kde je to charakter pracovnej činnosti umožňuje.


Povinnosť nosiť priliehavú ochranu úst a nosa (rúško) platí aktuálne predovšetkým:

 • v uzatvorených prostriedkoch hromadnej prepravy osôb (mesto i mimo mesto, diaľkové i výletné spoje a lanovky) + povinnosť odstupu jeden meter, vo vozidlách taxi a podobných služieb + max. 2 osoby v jednom rade sedadiel, v lekárňach, v zdravotníckych a opatrovateľských zariadeniach, na poštách, na úradoch, v školách, v bankách, v obchodoch a prípadne pri využívaní iných povolených služieb (pokuta za tento priestupok je vo výške 3 600 eur),
 • na všetkých pracoviskách s viac ako jednou osobou v jednej miestnosti;
 • v produkčných podnikoch a výrobných prevádzkach je rozhodnutie o nosení rúška na zamestnávateľovi (vzhľadom na špecifiká výrobného procesu).

Postupné uvoľňovanie opatrení sa predpokladá postupne od 8. februára 2021, kedy by mali byť otvorené obchody a služby. Gastro a turizmus plánuje zatiaľ spolková vláda nechať uzatvorené ešte aj počas mesiaca február s tým, že pripravuje ďalší balík finančnej podpory.

Prehľad základných zmien v opatreniach (ako uvedené vyššie) s platnosťou od 8. februára 2021 (postupné uvoľňovanie 3. lockdown)

 • rozšírenie povinnosti nosiť respirátor minimálne typu FFP2 všade tam, kde platila povinnosť nosiť priliehavú ochranu úst a nosa (rúško). Jedine na pracoviskách je ďalej povolené rúško,
 • dodržiavať odstup medzi osobami najmenej 2m vonku aj vo vnútorných priestoroch (výnimky: osoby v spoločnej domácnosti, životní partneri aj mimo spoločnú domácnosť, jednotliví najbližší príbuzní),
 • obmedzenie vychádzania v čase od 20 do 6h (výnimky: odvrátenie bezprostredného nebezpečenstva na živote, zdraví či majetku, rodinné povinnosti a pomoc odkázaným osobám, pokrytie nevyhnutných každodenných potrieb, výkon povolania a školské povinnosti, individuálny šport a prechádzky, neodkladné úradné a súdne povinnosti). Stretnúť sa môžu max. 2 domácnosti a 4 dospelé osoby s ich maloletými deťmi,
 • otvorené všetky obchodné prevádzky od 6- 19h (20 m2 na osobu, respirátor FFP2, nákupné centrá bez zdržiavania sa mimo obchody a bez konzumácie jedál a nápojov);
 • všetky služby znova obnovené (s telesným kontaktom: kaderník, kozmetika, pedikúra, len za podmienky negat. PCR alebo AG testu, nie staršieho ako 48h / výnimka do 6 mes. od prekonania COVID-19 a bez príznakov + respirátor FFP2 alebo iná vhodná ochrana neobmedzujúca danú službu, 20 m2 na osobu),
 • znovu otvorené: múzeá, knižnice, archívy, ZOO a botanické záhrady (20 m2 na osobu, respirátor FFP2),
 • školy sa otvoria v súlade s nariadením ministerstva školstva: základné, druhého stupňa v striedavej prevádzke po skupinách obdeň (ochrana typu FFP2 od 14 roka života, rúško od 6 roka + pravidelné testovanie),
 • zvýšenie pokút za nedodržanie odstupu dvoch metrov a predpísanej ochrany úst a nosa na 90 eur


Detailné informácie ku COVID-19 pre Rakúsko, vrátane ochranných opatrení a podrobných informácií k priebehu plošného testovania

Zároveň v jednotlivých spolkových krajinách sa zvyšujú kapacity testovania na školách, aby sa zabezpečila bezpečnejšia výučba. Testovanie budú vykonávať školských lekári. Do škôl sa dodávajú aj FFP2 masky pre učiteľov. Pre niektoré profesijné skupiny bude testovanie povinné každé 2 týždne (napr. učitelia, poskytovatelia služieb ako maséri, kaderníci a pod.). Zároveň sa bude testovať aj v miestach kde vzniknú ohniská nákazy. V súvislosti s pandémiou vypomáha armáda.


Semaforový systém a lokálne opatrenia

Vláda Rakúska zaviedla od 9. júla pre celú krajinu oficiálne tzv. semaforový monitorovací a informačný systém pre občanov. Tento systém zobrazuje na interaktívnej mape Rakúska jednotlivé okresy vo farbách semaforu, kde zelenou sú zobrazené oblasti s najmenším a červenou s najvyšším výskytom nových prípadov COVID-19. Upozorňujeme, že v červene vyznačených okresoch môžu lokálne byť prísnejšie nastavené povinnosti nosiť ochranu úst a nosa (rúško) i prípadne ďalšie opatrenia, ako vo zvyšku Rakúska. Odporúčame preto všetkým pri plánovaní akejkoľvek cesty do Rakúska pozrieť sa, akou farbou je aktuálne vyznačený cieľ alebo ciele cesty v krajine a zohľadniť to pri svojom správaní v mieste pobytu.


Podmienky návratu do SR

Od 16. novembra Rakúsko už nie je zaradené medzi mierne rizikové krajiny.


Výnimka pri preprave osôb na letisko

Od 18. decembra 2020 sú umožnené krátkodobé výjazdy na najbližšie letiská v susedných štátoch EÚ aj bez potreby preukázania sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19 pri návrate.

Osoby, zabezpečujúce prepravu iných osôb na medzinárodné letiská na území Českej republiky, Poľska, Maďarska alebo Rakúska sú však podľa novej vyhlášky povinné najneskôr pred prechodom štátnej hranice zo Slovenskej republiky

 • zaregistrovať sa od 18. decembra 2020 cez formulár naletisko.mzv.sk a
 • preukázať sa na požiadanie príslušníkom Policajného zboru SR vytlačeným alebo elektronickým potvrdením o splnení tejto povinnosti a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou.

Osoby zabezpečujúce prepravu sú povinné vykonať cestu výhradne cez územie členských štátov EÚ, a to bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt a nástup prepravovanej osoby. Upozorňujeme, že vyplnený formulár nezakladá právny či iný nárok na vstup na územie susedného štátu a rozhodnutie v prípade kontroly na hraniciach prijímajú príslušné policajné orgány susedných štátov.


Osoby pravidelne prekračujúce hranice SR

Od 8. decembra 2020 majú pendleri na hraniciach povinnosť preukázať sa negatívnym antigénovým alebo PCR testom na ochorenie COVID-19.

Osoby, ktoré pravidelne prekračujú hranice Slovenska a majú výnimku z domácej izolácie a následného testovania, sa musia preukázať:

 • buď negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 14 dní vykonaným aj mimo územia SR, alebo
 • výsledkom antigénového testu nie starším ako 14 dní s tým, že bude akceptovaný aj výsledok antigénového testu certifikovaného v krajinách Európskej únie.

Pod pojmom osoby pravidelne prekračujúce hranice SR sa rozumejú slovenskí aj zahraniční pendleri, občania SR žijúci v pohraničí susedných štátov, žiaci a študenti, osoby starajúce sa o svojich blízkych, osoby, ktoré obhospodarujú pôdu do 10 kilometrov od hraníc, umelci a ďalší pracovníci v sektore kultúry, ktorí majú výnimku z domácej izolácie a následného testovania.


Na stiahnutie: Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania

Zdroj: mzv.sk