RAKÚSKO - Sprísnená povinnosť nosiť ochranu úst a nosa

25.Júl 2020 | 17:15
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: rakúsko

Vstup do Rakúska bez obmedzení (bez povinnosti 14-dňovej domácej karantény a negatívneho testu na ochorenie COVID-19) platí pre:

 • všetky štáty EÚ (okrem Bulharska, Rumunska, Portugalska, Švédska a mimo Veľkú Britániu),
 • ďalej pre Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Nórsko, Island,
 • ako aj z Andorru, Monaku, San Marínu a Vatikán.


Vstup do Rakúska bez obmedzení však zároveň nevylučuje, že môžu byť vykonávané námatkové hraničné kontroly zamerané hlavne na cestovateľskú anamnézu a aktuálny zdravotný stav cestujúcich.

Vstup do Rakúska s obmedzeniami platí pre príchod z:

 • Bulharska,
 • Rumunska,
 • Portugalska,
 • Švédska,
 • Veľkej Británie,
 • Moldavska,
 • ďalej z krajín západného Balkánu (Albánsko, Bosna-Hercegovina, Kosovo, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Srbsko),
 • Ruska,
 • Bieloruska,
 • Turecka.


Po návrate do Rakúska z týchto krajín naďalej zatiaľ platí povinnosť preukázať sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19 nie starším ako štyri dni a zároveň aj zotrvať v štrnásťdňovej domácej karanténe (pri zotrvaní v domácej karanténe v Rakúsku je možné negat. test doložiť aj do 48h).


Tranzit cez územie Rakúska

Rovnako pri tranzite z vyššie uvedených krajín (bez preukázania sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19) naďalej platí povinnosť prejsť cez Rakúsko bez zbytočného zastavovania (o čom rakúska polícia/úrady môžu vyžadovať prehlásenie).

Tranzit cez Rakúsko je teda možný bez ohľadu na to, či ide o príchod do Rakúska z krajiny bez obmedzení alebo aj s obmedzeniami vstupu (čiže je možný aj z krajín, kde pri zdržaní sa v Rakúsku by inak platila povinnosť predložiť negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo a povinná domáca karanténa).

Spolkové ministerstvo pre európske a zahraničné veci spolu so Spolkovým ministerstvom vnútra zavádzajú pre cestujúcich občanov a obyvateľov Rakúska tzv. Pre-Travel-Clearing System, ktorý bude slúžiť ako databáza cestujúcich ľudí a uľahčí kontrolu karantény a testovania.

Cestovné varovania platia v Rakúsku pre:

 • Albánsko,
 • Bosna-Hercegovina,
 • Kosovo,
 • Čierna Hora,
 • Severné Macedónsko,
 • Srbsko,
 • Bulharsko,
 • Rumunsko,
 • Moldavsko,
 • Veľkú Britániu,
 • Portugalsko,
 • Švédsko,
 • Rusko,
 • Bielorusko,
 • Ukrajina,
 • Turecko.


Napriek tomu, že EÚ od 1. júla odporučila postupné koordinované otvorenie hraníc s tretími štátmi, kde je nízke riziko infikovania sa COVID-19 o 14 štátmi, Rakúsko aj naďalej zatiaľ zakazuje vstup príslušníkov tzv. tretích štátov mimo hraníc EÚ/Schengenu.


Semaforový systém a lokálne opatrenia

Vláda Rakúska zaviedla od 9. júla pre celú krajinu oficiálne tzv. semaforový monitorovací a informačný systém pre občanov.

Tento systém zobrazuje na interaktívnej mape Rakúska on-line jednotlivé okresy vo farbách semaforu, kde zelenou sú zobrazené oblasti s najmenším a červenou s najvyšším výskytom nových infekcií COVID-19.

Upozorňujeme, že v červene vyznačených okresoch môžu lokálne byť prísnejšie nastavené povinnosti nosiť ochranu úst a nosa (rúško) i prípadne ďalšie opatrenia, ako vo zvyšku Rakúska. Odporúčame preto všetkým pri plánovaní akejkoľvek cesty do Rakúska pozrieť sa, akou farbou je aktuálne vyznačený cieľ alebo ciele cesty v krajine a zohľadniť to pri svojom správaní v mieste pobytu.


Opatrenia v Rakúsku

Vláda Rakúska zároveň vyzýva všetkých občanov na chovať sa naďalej maximálne zodpovedne a necestovať (nepresúvať sa) zbytočne. Odporúča stráviť letnú dovolenku v Rakúsku (hotelové a turistické služby opäť fungujú, aj keď niekedy v osobitnom režime). „Zdravý rozum je najlepšia ochrana pri cestovaní v lete 2020!"

Aj keď od 1. júla 2020 bolo výrazne redukované nariadenie dodržiavať bezpečný odstup medzi osobami nežijúcimi v spoločnej domácnosti najmenej 1 meter, zostáva toto opatrenie určujúce pri definovaní povinnosti použiť ochranu úst a nosa (rúško) a vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu je dokonca opäť sprísňované. Pokiaľ pri verejných zhromaždeniach v interiérových uzatvorených priestoroch nie je možné zachovať medzi osobami nežijúcimi v spoločnej domácnosti minimálny odstup 1 metra (mimo gastronomických prevádzok), potom sa nariaďuje ochrana úst a nosa.

V platnosti zostalo zatiaľ i nariadenie pre prepravu osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti v osobných uzatvorených motorových vozidlách o tom, že usadenie má byť tak, aby v jednom rade sedadiel sedeli maximálne 2 osoby vrátane vodiča. Pokiaľ nie je možné vzhľadom na dané podmienky toto nariadenie dodržať, má sa použiť ochrana úst a nosa.

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu bola vládou Rakúska opäť od 24. júla 2020 sprísnená povinnosť nosiť ochranu úst a nosa (rúško).

Aktuálne platí nasledovne:

 • v uzatvorených prostriedkoch hromadnej prepravy osôb (mesto i mimo mesto, diaľkové i výletné spoje), vo vozidlách taxi a podobných služieb, v lekárňach, v zdravotníckych a opatrovateľských zariadeniach, na poštách, v bankách, v obchodoch, pri využívaní služieb bez možnosti dodržať odstup 1 meter ako napr. kaderník, masáže a pod. (pokuta za tento priestupok je vo výške 3 600 eur),
 • v jednotlivých podnikoch a výrobných prevádzkach je rozhodnutie o nosení rúška na zamestnávateľovi (vzhľadom na špecifiká výrobného procesu).

Sprísnený bol opäť i dohľad nad domácou karanténou a konanie bohoslužieb bolo znížené na minimum.

Zároveň vláda Rakúska zaručuje dôraz na zrýchlenie testovania (celý proces by nemal trvať viac ako 48 h).

Vnútroštátna vlaková a autobusová doprava premáva v rámci Rakúskej republiky bez obmedzení. Postupne, sa paralelne s uvoľňovaním hraničného režimu, obnovujú aj medzinárodné spojenia (v súlade s pôvodnými grafikonmi).


Letisko Schwechat a letecký tranzit

Od 15. júna 2020 začali postupne obnovovať svoje pravidelné komerčné letecké linky spoločnosti Austrian Airlines a Laudamotion, ako aj ďalší svetový letecký prepravcovia

Upozorňujeme, že najnovšie Rakúsko, vzhľadom na lokálne stúpajúci výskyt/návrat infekcií COVID-19, pre niektoré konkrétne krajiny opäť zavádza zákaz pristávania lietadiel, čiže môže dochádzať k dočasnému pozastaveniu leteckého komerčného spojenia medzi Rakúskom a konkrétnymi krajinami (k 16. júlu 2020 platí napr. takýto zákaz pre: krajiny západného Balkánu, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko a z Egypt. Vzhľadom k uvedenému i k rôznemu prístupu leteckých spoločností dôrazne cestujúcim občanom odporúčame priebežne sledovať informácie a komunikovať vždy so svojou leteckou spoločnosťou alebo cestovnou kanceláriou (poznámka: pri väčšine letov sa predpokladá povinnosť mať nasadené rúško na palube počas celého letu) a pred odletom sa riadiť aktuálnymi informáciami letiska Schwechat.

Od 5. júna 2020 môžu občania SR vlastným autom odviesť cestujúcu osobu na letisko Schwechat alebo ísť vyzdvihnúť občana SR alebo osobu s platným pobytom v SR na letisko a vrátiť sa.

V zmysle aktuálne platného usmernenia spolkového ministerstva pre klímu, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie platí: „ všeobecná výnimka bez ohľadu na krajinu pôvodu, (bez testu na COVID-19 a bez povinnosti karantény v Rakúsku) pre všetkých tranzitných pasažierov, ktorí pristáli na letiskách v Rakúsku a dôveryhodne preukážu okamžité vycestovanie/pokračovanie cesty z Rakúska (6 červená odrážka, 6 pododrážka citovaného usmernenia).

Za dôveryhodné preukázanie sa považuje platný cestovný lístok do SR, potvrdenie o objednanom taxi vozidle a v prípade odvozu súkromným vozidlom z letiska do SR podľa rakúskej cudzineckej polície bude stačiť v prípade kontroly čestné prehlásenie o bezodkladnom pokračovaní do SR (aj ústnou formou).

Pre prípad, že letecká spoločnosť bude mať odlišný postoj k platnej vyššie uvedenej rakúskej legislatíve (poznámka: stretávame sa s tým, že v pravidlách IATA sú nepresne uvedené údaje a letecké spoločnosti podľa nich neoprávnene postupujú) a pri check-in a boardingu bude od cestujúcich na Schwechat požadovať negatívny test na COVID-19, odporúčame predložiť vyššie spomenuté usmernenie Spolkového ministerstva pre klímu, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie Rakúska v anglickom jazyku, ktoré potvrdzuje, že tranzit cez letisko Schwechat priamo ďalej do cieľovej krajiny je povolený pre všetkých, alebo prípadne k tomu ešte (čo ale nie je podmienka všeobecne) predložiť pri check-in prehlásenie o tranzite.


Na stiahnutie:

Usmernenie spolkového ministerstva pre klímu, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie (pdf; 510.39 KB)

Prehlásenie o tranzite (pdf; 44.17 KB)


Upozornenie:

Občanom Slovenska, ktorí prilietajú na letisko Schwechat a vracajú sa domov do SR, pripomíname, že pri príchode z iných, ako mierne rizikových krajín v zmysle platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, povinnosť izolácie v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19.


Platený test na COVID-19 je možné absolvovať aj po prílete priamo na letisku Schwechat

Od 28. mája 2020 sa opäť otvoril hraničný priechod: Záhorská Ves – Angern (kompa), a to s prevádzkovou dobou v čase od 5.00 do 19.00 h.

Zdroj: mzv.sk