RAKÚSKO: Žiadosť o repatriáciu slovenských občanov do SR

22.Mar 2020 | 19:45
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: COVID-19 rakúsko

Skupinové repatriácie občanov do SR sú podmienené rozhodnutím vlády SR a hlavného hygienika SR umiestniť skupinovo repatriovaných občanov do izolácie v karanténnych zariadeniach Ministerstva vnútra SR. Informatívne uvádzame, že kapacity karanténnych zariadení Ministerstva vnútra SR sú limitované počtom voľných lôžok a v prípade ich preplnenia je potrebné počítať s možným časovým posunom skupinových repatriácií do SR tak, aby nedošlo k ohrozeniu verejného zdravia občanov žijúcich na území SR. Na základe uvedeného preto nie je zatiaľ možné špecifikovať presný dátum prípadnej repatriácie občanov SR z územia Rakúskej republiky ani zadefinovať miesto odchodu z Rakúska.

V prípade požiadavky o zabezpečenie repatriácie je potrebné túto zaslať na mailovú adresu Veľvyslanectva SR vo Viedni [email protected]

Požiadavka musí obsahovať nasledovné informácie:

  • meno a priezvisko repatriovanej osoby
  • dátum narodenia repatriovanej osoby
  • adresa repatriovanej osoby v Rakúskej republike
  • adresa miesta domácej karantény doma v SR, v ktorej sa bude repatriovaná osoba nachádzať
  • informáciu o aktuálnom zdravotnom stave repatriovanej osoby
  • aktuálny mobilný (resp. iný telefonický) kontakt repatriovanej osoby

Veľvyslanectvo SR vo Viedni následne zaeviduje žiadosť občana o repatriáciu do SR. Po zaevidovaní občana zašle Veľvyslanectvo SR vo Viedni potvrdzujúcu mailovú odpoveď v o zaevidovaní jeho/jej žiadosti.

Pre informáciu uvádzame, že o repatriáciách aktuálne intenzívne rokuje Krízový štáb SR.

Zároveň Mzv.sk informuje:

Podľa rozhodnutia vlády a vyhlášky Hlavného hygienika SR, každá osoba, ktorá má právo prekročiť hranicu SR prichádzajúca skupinovo musí byť umiestnená do izolácie v zariadení, ktoré bolo dané do dispozície Ministerstva vnútra SR až do vykonania testu s výsledkom NEGATÍVNY.

V prípade repatriácie z Rakúska do SR budú všetky repatriované osoby prevezené rovno z rakúsko-slovenského hraničného priechodu do karanténnych centier v SR, o miestach karanténnych centier budú priamo rozhodovať vecne príslušné zložky Ministerstva vnútra SR podľa aktuálnych voľných kapacít karanténnych centier. Nižšie sa nachádza odkaz na tlačivo, ktoré, v prípade realizácie repatriácie do SR, bude potrebné odovzdať pri nástupe do dopravného prostriedku na území Rakúska, zabezpečujúceho repatriáciu osôb.

Upozorňujeme, že bez písomného súhlasného stanoviska žiadateľa o repatriáciu nebude možné repatriáciu do SR realizovať.


Rakúsko - aktuálna situácia v cestovaní

Komerčná doprava: Do odvolania sú prerušené letecké, vlakové a autobusové spojenia s Čínou, Južnou Kóreou, Iránom, Talianskom, Španielskom, Švajčiarskom a Francúzskom.

Zároveň do Rakúska neprilietajú lietadlá z Veľkej Británie, Holandska, Ruska a Ukrajiny. Letecké spoločnosti Austrian Airlines a Laudamotion zrušili všetky svoje komerčné letecké linky až do odvolania.

Vzhľadom na výraznú redukciu leteckých liniek jednotlivými leteckými spoločnosťami, ktoré ešte v súčasnosti prilietajú do Viedne, odporúčame občanom sledovať si informácie svojej leteckej spoločnosti.

Letisko Schwechat: Občanom Slovenskej republiky v zmysle nariadenia vlády Rakúskej republiky odporúčame po prílete na Letisko Schwechat bezodkladné opustenie územia Rakúskej republiky.

V prípade zotrvania v Rakúskej republike platí na území Rakúska povinná 14 dňová karanténa.

Vlaky a autobusy v rámci Rakúska premávajú bez obmedzení.

ÖBB zrušila dočasne všetky osobné vlakové spojenia s Talianskom, Švajčiarskom, Lichtenštajnskom a Francúzskom, rovnako sú zrušené všetky autobusové spojenia s danými krajinami.

Individuálna doprava: Na hraničných priechodoch s Rakúskom pracujú zdravotné hliadky, ktoré vykonávajú zdravotné kontroly osádok vozidiel smerujúcich z Talianska, Francúzska, Lichtenštajnska, Švajčiarska a Nemecka do Rakúska.

Prejazd rakúskym územím je povolený za podmienky, že sa občan Európskej únie(EÚ) zaviaže, že z trasy neodbočí a pôjde bez zbytočných zastavení rovno do svojej domovskej krajiny.

Na hraničnom priechode musia občania vypísať tlačivo, ktoré im poskytne rakúska polícia obsahujúce osobné údaje a prehlásenie, že sa na území Rakúska nikde nezastavia.

Rakúska polícia kontroluje aj stav palivovej nádrže, vyžaduje sa plne doplnené palivo.

Nariadenie obmedzujúce osobnú dopravu a prepravu sa nevzťahuje na nákladnú a obchodnú dopravu (s výnimkou komerčnej osobnej dopravy) a na cestujúcich v pohotovostných vozidlách, vozidlá verejnej služby a na diplomatický personál.

Občanom SR sa odporúča pri návrate do vlasti využiť služby rakúskej železničnej vnútroštátnej dopravy (ÖBB) - rýchlikové spojenie z rôznych rakúskych destinácii do obce Schwechat. Odtiaľ rakúskym autobusom, vlakom, príp. rakúskou taxi-službou do obcí Kittsee, Berg alebo Wolfstahl. Následne presun taxi-službou alebo peší presun na hraničné priechody Jarovce-Kittsee alebo Berg (je povolený peší presun cez slovensko-rakúske hraničné priechody).

Na slovenskom hraničnom priechode odporúčame mať vopred dohodnutú individuálnu prepravu.

Centrálne monitorovacie a riadiace stredisko Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (+421 2 4341 1190 alebo +421 2 4859 3312) môže zabezpečiť odvoz väčšej skupiny od hraníc, ale v takomto prípade musia všetci nastúpiť do karanténneho zariadenia.

Výnimky pri dochádzaní za prácou:

1. Za prácou môžu cestovať občania SR s trvalým alebo prechodným pobytom v prihraničných oblastiach Rakúska (vo vzdialenosti 30 km od SR hraníc), ktorí majú pracovný vzťah v Slovenskej republike.

2. Občania SR, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah v oblasti zdravotníctva alebo ošetrovateľstva a vykonávajú prácu v prihraničných oblastiach Slovenskej republiky, teda na území Rakúska.


Regióny Tirolsko/Vorarlbersko:

Na celú spolkovú krajinu Tirolsko a časť spolkovej krajiny Vorarlbersko – Alberg bola uvalená karanténa s prísnou kontrolou vstupov/výstupov. V Tirolsku je de facto zákaz vychádzania. Výnimku majú ľudia, ktorí sa vracajú do svojho bydliska (vrátane tranzitu) a pokiaľ existuje legitímny dôvod na opustenie regiónu. Okrem toho všetci ľudia, ktorí nemajú trvalé bydlisko v Tirolsku, sú vyzvaní, aby odišli z krajiny. Pokiaľ sa však Slováci nachádzajú v obciach Ischgl, St. Anton a Sölden, nesmú územie opustiť predbežne do 3. apríla 2020.


Potrebné je komunikovať výlučne s vecne príslušnými miestnymi inštitúciami – napr. miestna rakúska polícia (centrálne tel. č. na území Rakúska t.č. 133), príp. kontaktovať Miestny (v nemeckom jazyku Standesamt) alebo Krajský úrad (v nemeckom jazyku Bezirksamt) v oblasti, v ktorej sa nachádzate. Uvedeným inštitúciám je potrebné adresovať otázku, či a za akých podmienok je takéto územie povolené opustiť.

Opatrenia zavedené rakúskou vládou v boji proti koronavírusu:

Pre celé Rakúsko platia striktné obmedzenia vychádzania z domu do 13. apríla 2020. Občania sa majú zdržovať výlučne doma.

Opustenie domovov sa považuje za odôvodnené pre:

  1. Cestu do práce, ktorá je nevyhnutná a nemožno ju odložiť;
  2. Obstarávanie nevyhnutných vecí (napríklad potraviny, lieky);
  3. Pomoc iným ľuďom.


- Zakázané sú zhromaždenia (viac ako 5 osôb) na verejnom priestore; zákaz bude polícia kontrolovať, sankcionovať a v prípade potreby aj silou vynucovať;

- prípadný pohyb v prírode je povolený len v rámci rodiny, respektíve ľudí, ktorí spolu bývajú v jednom byte. Zatvorené sú verejné priestory, vrátane ihrísk;

- podnikatelia boli vyzvaní umožniť všetkým zamestnancom prácu na diaľku (teleworking);

- všetky reštaurácie, bary a kaviarne sú zatvorené. Fungovať štandardne budú donáškové služby s jedlom;

- obchody sú zatvorené s výnimkou potravín, lekární, bánk, drogérií, pôšt a obchodov pre zvieratá;

- vo všetkých nemocniciach na území Rakúska platí zákaz návštev s výnimkou návštev detí a paliatívnej starostlivosti.

S cieľom korektného informovania a nešírenia dezinformácii je v Rakúsku k dispozícii linka: 0800 555 621.

V prípade, že sa nachádzate v Rakúsku a máte príznaky a súčasne ste boli v posledných 2 týždňoch v rizikových oblastiach volajte na číslo: 1450.

V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Viedni na telefónnych číslach: +43 1 3189055200 a +43 664 3401861.

Odporúčame tým, čo nechcú ohroziť rodiny, blízkych a spoluobčanov a predpokladajú vysoké riziko nákazy (po pobyte v rizikovom regióne), aby absolvovali 14 dňovú karanténu v niektorom štátom určenom zariadení.

Zdroj: Mzv.sk