RUSKO: KAMČATKA 509€

24.Júl 2015 | 18:00
Autor: Dušan
Kategória: Lacné letenky
Značky: azia rusko kamčatka

Kamčatka, jedna z najaktívnejsích sopečných oblastí na zemi, zapísaná na zoznam prírodného svetového dedičstva UNESCO.Alebo presnejšie "poloostrov ľadu a ohňa". Aktuálna ponuka spiatočných leteniek na ruskú Kamčatku z Viedne už od 509€ a z Prahy od 535€ s let.spoločnosťou Aeroflot. Letenky sú dostupné v rôznych termínoch počas mesiaca október 2015.


► Letenky napríklad v termíne 7-21 október 2015.

► Ubytovanie na Kamčatke už od 5€ na osobu a noc.

Vyhľadať a rezervovať letenky

Vyhľadať a rezervovať ubytovanie


Podmienky vstupu

Občania SR potrebujú na vstup na územie Ruskej federácie víza. Táto povinnosť neplatí pre držiteľov diplomatických a služobných pasov.

V Ruskej federácii nadobudli platnosť nové pravidlá pre registráciu cudzincov, podľa ktorých sa vyžaduje pri krátkodobom pobyte v RF registrovanie v „Migračnej evidencii" vedenej Federálnou migračnou službou RF. V praxi to znamená prihlasovaciu povinnosť pri pobyte u súkromnej osoby presahujúcom 7 pracovných dní. Pri pobyte v zariadení poskytujúcom ubytovanie (napr. hotel, nemocnica a pod.) je potrebné túto povinnosť splniť už do 24 hod. od ubytovania. Za prihlásenie cudzinca nesie zodpovednosť aj pozývajúca osoba (právnická, alebo fyzická), ktorá je takto označená vo víze RF. Za nedodržanie nariadenia hrozia cudzincovi i jeho pozývajúcej osobe pokuty.

Postup zaevidovania

  • Občan SR sa dostaví k prijímajúcej/pozývajúcej osobe a predloží cestovný pas a migračnú kartu.
  • Prijímajúca osoba odovzdá občanovi SR potvrdenú oddeliteľnú časť "Oznámenia o príchode cudzinca na miesto pobytu". Túto je občan SR povinný mať počas pobytu v RF pri sebe.
  • Pri odchode z RF je občan SR povinný vrátiť oddeliteľnú časť "Oznámenia o príchode cudzinca na miesto pobytu" prijímajúcej/pozývajucej osobe, ktorá ju v stanovenom termíne zašle na príslušný migračný úrad.

Táto povinnosť sa netýka tých občanov, ktorých dĺžka pobytu na návšteve u súkromnej osoby v RF nepresiahne 7 pracovných dní.

Migračnú kartu je možné získať:

  • pri leteckej a lodnej preprave – u posádky,
  • pri železničnej preprave – u sprievodcu,
  • pri autobusovej preprave – u vodiča,
  • pri ceste osobným automobilom, resp. peši
  • u príslušníkov pohraničnej kontroly RF.