RUSKO: Upozornenie pri vypĺňaní žiadosti o e-vízum do Petrohradu a Leningradskej oblasti

15.Nov 2019 | 08:53
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: rusko petrohrad

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v súvislosti s implementáciou od 1. októbra 2019 zákona o možnosti získania e-visa na návštevu Petrohradu a Leningradskej oblasti na webe Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie ( https://electronic-visa.kdmid.ru/spb_home.html) upozorňuje občanov SR na potrebu dôsledného a presného vypĺňania žiadosti o e-vízum na predmetnej web stránke.


Žiadosť je potrebné vyplniť podľa platného cestovného pasu SR. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať v žiadosti správnemu napísaniu mena a priezviska (v prípade, že v mene sa nachádzajú diakritické znaky postupovať podľa 5. bodu v Postupe pri vyplnení e-visa na web stránke MZV RF - viď vyššie), pohlavia, dátumu narodenia, čísla cestovného pasu.


Všetky vyššie uvedené nedostatky majú za následok zrušenie e-visa a zákaz vstupu občanom SR na územie Petrohradu a Leningradskej oblasti!

Zdroj: Mzv.sk