SLOVENSKO - Aktuálne podmienky karantény a návratu do SR platné od 4. februára 2022

03.Feb 2022 | 12:20
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: slovensko

Podmienky vstupu od 4. februára upravuje vyhláška č. 10/2022 Úradu verejného zdravotníctva SR (pdf; 969.13 KB).

Od 4. februára 2022 sa hranica platnosti očkovania proti COVID-19 skracuje z jedného roka na 9 mesiacov po poslednej dávke.

Ruší sa zoznam rizikových krajín v súvislosti s variantom omikron (stanovené ešte v začiatkoch jeho výskytu) a osobitné podmienky pre osoby, ktoré z rizikových krajín pricestovali.

Rovnaké podmienky ako očkovaní budú mať po príchode na Slovensko aj tí, ktorí COVID-19 prekonali pred nie viac ako 180 dňami. Znamená to, že pre kompletne očkované osoby a aj pre prekonavších nie je povinná domáca karanténa po príchode na Slovensko (pre osoby, ktoré prekonali COVID-19 po príchode na Slovensko platili doteraz podmienky ako pre nezaočkované osoby). Pre očkované osoby aj osoby, ktoré prekonali COVID-19 platí povinnosť registrovať sa do systému eHranica raz za 6 mesiacov.

Karanténa pre neočkované osoby sa po príchode na Slovensko skracuje z 10 dní na 5 dní pri bezpríznakovom priebehu karantény, alebo sa karanténa končí po obdržaní negatívneho výsledku PCR testu, ktorý je možné vykonať hneď po príchode na územie SR. Upozorňujeme, že v čase prudkého rastu počtu pozitívnych môže byť náročné získať termín na PCR test v primeranom čase.

Registrácia v eHranici zostáva pre neočkované osoby povinná po každom príchode na Slovensko.


Ako sa počíta uplynutie lehoty 5 dní

Dátum príchodu na Slovensko + 5 = dátum posledného dňa karantény

Príklad:
Dátum príchodu Slovensko: 4. január + 5 = 9. januára je osoba ešte v karanténe, 10. januára už môže vyjsť z domu.
Rovnaký princíp platí pre počítanie všetkých lehôt stanovených vo vyhláškach.

Výnimka z karantény pre držiteľov diplomatických a služobných pasov sa explicitne bude týkať držiteľov po vstupe na SR po vykonávaní pracovných úloh v zahraničí vyplývajúcich z ich funkcie a držiteľov, ktorých pasy boli vydané v zahraničí.

Medzi krajiny, z ktorých pri prílete na územie SR nie je potrebný PCR test, sa zaraďuje aj Spojené kráľovstvo. Celý zoznam krajín nájdete v prílohe č. 1 vyhlášky.

Zdroj: mzv.sk