SLOVENSKO - Aktuálne podmienky návratu do SR platné od 17. februára 2021

14.Feb 2021 | 18:20
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: slovensko

Režim na hraniciach sa sprísňuje v súvislosti s novými mutáciami vírusu SARS-CoV-2. Mutácie viedli k zhoršovaniu epidemiologickej situácie v oblastiach, v ktorých sa rozšírili. Ide o krok, ktorý má tlmiť počet ochorení, hospitalizácií a úmrtí. V súčasnosti, kedy epidemiologickú situáciu komplikujú nové mutácie, dôrazne odporúčame zvažovať každý jeden účel cesty do zahraničia. Cestu za rekreáciou neodporúčame.

Ruší sa zoznam menej rizikových krajín a možnosť prekročenia hraníc so 72 hodinovým PCR testom. Znamená to, že osoba, s prihliadnutím na viacero výnimiek, bude musieť absolvovať po príchode na Slovensko 14-dňovú izoláciu a najskôr na 8. deň bude testovaná PCR metódou na COVID-19.


Režim na hraniciach

Osobám, ktoré v ostatných 14 dňoch navštívili výlučne krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo, sa nariaďuje izolácia. Osoba je testovaná PCR metódou najskôr na 8. deň izolácie. V prípade obdržania negatívneho výsledku testu sa izolácia končí. V prípade, že sa osoba na testovaní nezúčastnila a má bezpríznakový priebeh izolácie, tá sa jej končí po 14 dňoch. Deti do 10 rokov musia byť otestované, iba ak tak rozhodne ošetrujúci lekár, izolácia im skončí zároveň s ostatnými členmi spoločnej domácnosti.

Osoby, ktoré v ostatných 14 dňoch navštívili iné ako vyššie uvedené krajiny, musia ísť do izolácie. Osoba je testovaná PCR metódou najskôr na 8. deň izolácie. Osoby ukončujú izoláciu iba obdržaním negatívneho výsledku testu. Nie je možné ju ukončiť bez testovania. Deti do 10 rokov musia byť otestované, iba ak tak rozhodne ošetrujúci lekár, izolácia im skončí zároveň s ostatnými členmi spoločnej domácnosti.

Osoby prichádzajúce na Slovensko musia najneskôr bezprostredne pri vstupe na Slovensko zaregistrovať na korona.gov.sk/ehranica.

Osoby vstupujúce na Slovensko leteckou dopravou sú zároveň povinné vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia.

Osoby sú tiež povinné informovať o izolácii svojho ošetrujúceho lekára. Ak ošetrujúceho lekára na Slovensku nemajú, tak miestne príslušného lekára samosprávneho kraja.


Výnimky zo 14-dňovej izolácie po príchode na Slovensko

Rozdeľujeme ich do troch skupín:

1. Stále platia výnimky napríklad pre pendlerov v susedných štátoch, študentov, osoby starajúce sa o blízkych, osoby obhospodarujúce pozemky, kultúrnu oblasť, spravodajsko-mediálnu produkciu a podobne.

Požiadavka negatívneho antigénového alebo PCR testu sa z frekvencie raz za 14 dní mení na raz za 7 dní.

2. Zároveň sem pribúda kategória pre vymedzený okruh športovcov pri tréningovom procese alebo účasti na profesionálnych súťažiach s podporným stanoviskom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorí budú musieť mať pri vstupe na územie SR negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hodín alebo PCR testu nie starším ako 72 hodín.

3. Vzniká nová skupina osôb so špecifickým režimom, a to

  • pendleri v krajinách EÚ, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska, Islandu a Veľkej Británie,
  • osoby ktoré prekonali ochorenie COVID-19
  • a osoby, ktoré boli zaočkované aj druhou dávkou vakcíny pred viac ako 14 dňami.

Pre túto skupinu platí:

  • pri vstupe na územie SR sa musia preukázať antigénovým alebo PCR testom nie starším ako 48 hodín
  • najneskôr pri vstupe na územie SR sa musí zaregistrovať na korona.gov.sk/ehranica
  • musia sa podrobiť izolácii, avšak tá im končí negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý môže osoba podstúpiť hoci aj okamžite vo vlastnej réžii po vstupe na územie SR. V prípade, že osoba takýto okamžitý test nepodstúpi, prejde bežným režimom registrácie cez formulár ehranica (najskôr na 8. deň test, ak je negatívny, izolácia sa končí. Bez testovania trvá bezpríznaková izolácia 14 dní).

Výnimky z izolácie a preukázania sa negatívneho testu stále platia napríklad pre posádku nákladnej dopravy, záchranárov, pohrebné služby, kritická infraštruktúra, osoby potrebujúce liečbu či diagnostiku a podobne. Bližšie podmienky prekročenia hraníc v takýchto prípadoch sú bližšie definované vo priamo vyhláške (pdf; 303.54 KB).

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR a mzv.sk