SLOVINSKO: Aktuálne podmienky a pravidlá pre vstupu do krajiny

15.Jún 2021 | 10:49
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: slovinsko

Vstup do Slovinska je bez obmedzení pre osoby prichádzajúce z krajín, ktoré sa nachádzajú na zelenom zozname krajín – Slovensko, ale aj napríklad Česká republika, Poľsko, Nemecko.


Vyžaduje sa registrácia pred vstupom?

Registrácia pred vstupom sa nevyžaduje.


Aké sú podmienky pre cestujúcich zo Slovenska?

Pre osoby prichádzajúce zo Slovenska neplatí pri vstupe do Slovinska povinná karanténa a vstup je bez obmedzení, pokiaľ sa na hraničnom priechode predloží potvrdenie (napríklad účet z obchodu, čerpacej stanice), že najmenej 5 dní pred vstupom do Slovinska sa takáto osoba nepretržite nachádzala v krajine, ktorá nie je na červenom zozname.

Osoby, ktoré majú takéto potvrdenie (pobyt na SR najmenej 5 dní) nemusia predložiť negatívny výsledok PCR ani antigénového testu, nemusia vyplňovať žiadny formulár a vstup do Slovinska je bez obmedzení (vrátane tranzitu). Slovenská republika je od 12. júna zaradená do slovinského zeleného zoznamu (krajiny s lepšou epidemiologickou situáciou).

Osoby, ktoré nemajú takéto potvrdenie, sa považujú za osoby prichádzajúce z krajín so zhoršenou epidemiologickou situáciou, na ktoré sa vzťahujú prísnejšie podmienky vstupu do Slovinskej republiky platné pre krajiny na červenom zozname.


Aké dokumenty sa vyžadujú pri vstupe?

Platné cestovné doklady (občiansky preukaz, alebo cestovný pas).

Pre vyhnutie sa karanténe je potrebné predložiť:

 • potvrdenie o pobyte v SR posledných 5 dní pred odchodom do Slovinska
 • alebo slovenský očkovací certifikát,
 • alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19 (obdobie 21 dní od nakazenia do 6 mesiacov),
 • alebo PCR test/antigénový test nie starší ako 48 hodín
 • alebo sa musí spĺňať jedna z výnimiekAké sú podmienky pre deti?

Karanténa nie je povinná pre:

 • deti, ktoré ešte nedovŕšili 15 rokov a vstupujú do Slovinska v sprievode dospelého člena rodiny, ktorému nebola nariadená karanténa ani zamedzený vstupu do krajiny,
 • deti do 15 rokov v organizovanej skupine v sprievode pedagóga, vychovávateľa alebo zákonného zástupcu.


Deti do 15 rokov sa nemusia testovať.


Je po príchode povinná karanténa? /resp. v akom prípade je povinná karanténa

Karanténa nie je povinná,

 • ak sa na hranici predloží potvrdenie (napríklad účet z obchodu, čerpacej stanice), že najmenej 5 dní pred vstupom do Slovinska sa takáto osoba nepretržite nachádzala v krajine, ktorá nie je na červenom zozname,

alebo ak sa predloží

 • slovenský očkovací certifikát (potvrdenie o zaočkovaní na COVID-19),
 • potvrdenie o prekonaní COVID-19 (obdobie 21 dní od nakazenia do 6 mesiacov),
 • PCR test/antigénový test nie starší ako 48 hodín.

10-dňová karanténa je povinná

 • ak sa nespĺňa jedna z výnimiek,
 • alebo ak nie je možné predložiť potvrdenie o pobyte v SR posledných 5 dní pred odchodom do Slovinska
 • alebo ak nie je možné predložiť slovenský očkovací certifikát, potvrdenie o prekonaní COVID-19 (obdobie 21 dní od nakazenia do 6 mesiacov),
 • alebo ak nie je možné predložiť PCR test/antigénový test nie starší ako 48 hodín.

Testovanie na COVID-19 sa môže uskutočniť až na piaty deň karantény, a po obdržaní negatívneho výsledku PCR testu sa karanténa končí.


Podmienky vstupu pre očkované osoby

Slovinsko uznáva slovenský národný certifikát, podmienkou je, aby bol vytlačený v papierovej podobe, e-verzia certifikátu nemusí byť dostačujúca.

Vstup do Slovinska bez obmedzení (bez karantény) je umožnený pre osoby zaočkované proti COVID-19 nasledovnými vakcínami:

 • 7 dní od očkovania druhou dávkou vakcíny Pfizer/Biontec,
 • 14 dní od očkovania druhou dávkou vakcíny Moderna,
 • 21 dní od očkovania prvou dávkou vakcíny AstraZeneca,
 • 21 dní od očkovania prvou dávkou vakcíny Serum Institute of India/AstraZeneca (Covidshield),
 • 14 dní od druhej dávky vakcíny Sputnik V,
 • 14 dní od očkovania vakcínou Johnson&Johnson,
 • 14 dní od druhej dávky vakcíny Sinovac Biotech a
 • 14 dní od druhej dávky vakcíny Sinopharm.


Vstup do Slovinska je aj bez obmedzení a bez nutnosti absolvovania karantény pre osoby, ktoré sa najneskôr do 8 mesiacov od pozitívneho výsledku PCR testu alebo začiatku symptómov očkovali iba jednou dávkou vakcíny (vymenované o bod vyššie). Musia mať so sebou potvrdenie o očkovaní a potvrdenie o prekonaní COVID-19.


Podmienky vstupu pre osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19

Osoby, ktoré už prekonali ochorenie COVID-19 (počíta sa obdobie 21 dní od nakazenia do 6 mesiacov – nutné potvrdenie od lekára, prípadne preukázanie sa pozitívnym antigénovým alebo PCR testom, ktorý je straší ako 21 dní, ale nie starší ako 6 mesiacov (nutné potvrdenie vydané v krajinách EÚ, USA, alebo zo Spojeného kráľovstva).

Na stiahnutie: vzor potvrdenia o prekonaní COVID-19 (pdf; 107.53 KB)


Iné výnimky

Ďalšie výnimky, pri ktorých pri vstupe do Slovinska nie je povinná karanténa ani PCR alebo antigénový test:

 • osoby vykonávajúce činnosť v rámci medzinárodnej dopravy (povinné potvrdenie o pracovnom pomere),
 • osoby, ktoré vykonávajú prepravu tovaru alebo osôb do Slovinska alebo zo Slovinska v rámci ekonomickej činnosti, a nákladná a osobná preprava v tranzite, pokiaľ opustia Slovinsko do 8 hodín od vstupu;
 • tranzit osôb, ktoré musia opustiť Slovinsko najneskôr 12 hodín od prechodu hranice,
 • držitelia diplomatických pasov,
 • predstavitelia bezpečnostných orgánov (polícia, súdne orgány) cudzieho štátu, ktorí vstupujú do Slovinska z dôvodu vykonania operatívnej úlohy, pokiaľ opustia Slovinsko ihneď po dokončení tejto úlohy, a zástupca slovinského bezpečnostného orgánu (polície alebo justície), ktorý vykonáva úradné úlohy a vráti sa z druhej krajiny čo najskôr po dokončení úlohy,
 • osoba, ktorá bola privezená do Slovinska záchranárskym alebo zdravotníckym vozidlom, vrátane sprievodného zdravotníckeho personálu vo vozidle,
 • osoba, ktorá ešte nedovŕšila 15 rokov a vstupuje do Slovinska v sprievode dospelého člena rodiny, ktorému nebola nariadená karanténa ani zamedzený vstupu do krajiny,
 • deti do 15 rokov v organizovanej skupine v sprievode pedagóga, vychovávateľa alebo zákonného zástupcu,
 • príslušníci bezpečnostných a záchranných zložiek, zdravotníckych služieb, polície, hasičov, humanitárnej prepravy alebo služieb zameraných na odstraňovanie následkov prírodných katastrof, a vrátia sa do 24 hod. po prekročení hranice,
 • príslušníci slovinskej armády, ktorí sa vracajú z medzinárodných operácií alebo misií,
 • príslušníci polície alebo štátni zamestnanci, ktorí sa vracajú z vyslania a zamestnanci štátnych orgánov alebo novinári vracajúcich sa zo služobnej cesty v cudzine (musí byť vykonaný PCR test hneď po príchode do Slovinska),
 • osoba, ktorá denne alebo príležitostne prekračuje hranicu z dôvodu vzdelávania alebo výskumu a doloží to príslušnými dokumentmi, vrátane osoby, ktoré sprevádzajú túto osobu a cez hranicu sa vrátia ihneď po vykonaní prepravy,
 • osoba, ktorá vlastní alebo si prenajíma pozemok v slovinskom pohraničí (na oboch stranách hranice) a prechádza hranicu z dôvodu poľnohospodárskej alebo lesníckej činnosti, a vráti sa najneskôr 10 hodín od prechodu hranice,
 • osoby, ktoré prekračujú hranicu Slovinska z naliehavých dôvodov v súvislosti so záchranou života, ochranou zdravia a majetku (zabránenie bezprostredným materiálnym škodám), alebo z obchodných dôvodov, pokiaľ opustia Slovinsko do 12 hodín od vstupu,
 • osobe, ktorá preváža denných študentov a sa cez hranicu vráti ihneď po vykonanú prepravy.

Výnimky bez nutnosti absolvovania karantény, pri predložení negatívneho PCR alebo antigénového testu nie staršieho ako 7 dní

 • denní pendleri (povinné potvrdenie o pracovnom pomere) pracujúci v jednej z členských krajín EÚ alebo schengenského priestoru, ktorí sa vracajú naspäť do 5 dní od prekročenia hranice,
 • osoba, ktorá poskytuje služby v niektorej z krajín EÚ alebo schengenského priestoru, je schopná to preukázať zodpovedajúcimi úradnými dokumentmi a vráti sa do Slovinska najneskôr do 5 dní od opustenia krajiny,
 • osoba, ktorá je objednaná na lekársky zákrok v Slovinsku a opustí krajinu obratom po jeho uskutočnení. Pokiaľ je na lekársky zákrok objednaná neplnoletá osoba, platí tato výnimka aj pre jej dospelý sprievod,
 • osoba, ktorá prichádza do Slovinska z rodinných dôvodov za účelom starostlivosti o staré osoby, kontaktu s dieťaťom, kontaktu osôb v manželstve alebo registrovanom partnerstve, pokiaľ osoba opustí Slovinsko do 72 hodín od vstupu (platí aj pre osoby žijúce v rovnakej domácnosti).


Výnimky bez nutnosti absolvovania karantény, pri predložení negatívneho PCR alebo antigénového testu nie staršieho ako 3 dni od dňa vykonania testu

 • občan členského štátu EÚ alebo schengenského priestoru prichádzajúci do Slovinska z iného členského štátu EÚ alebo schengenského priestoru, kde poskytoval činnosť spojenú s ochranou alebo starostlivosťou osobám, rodinným príslušníkom, vykonával udržiavacie práce na vlastnej, prenajatej alebo na inej nehnuteľnosti, pokiaľ sa vráti späť do 72 hodín od prekročenia hranice (platí aj pre osoby žijúce v rovnakej domácnosti).


Regionálne odlišnosti

Slovinsko má jednotný systém opatrení platný pre celé územie krajiny.


Hraničné priechody

Všetky hraničné priechody s Talianskom, Rakúskom a Maďarskom sú otvorené. Môžu sa na nich vykonávať občasné kontroly.

Na hraničných priechodoch na slovinsko-chorvátskej hranici sa vykonávajú kontroly aj pri vstupe a výstupe, vzhľadom k tomu že ide o schengenskú hranicu. Pri ich prechode je potrebné mať platný cestovný doklad.


Podmienky tranzitu

Tranzit cez Slovinsko je bez obmedzení ak sa hranici predloží potvrdenie (napríklad účet z obchodu, čerpacej stanice), že najmenej 5 dní pred vstupom do Slovinska sa takáto osoba nepretržite nachádzala v krajine, ktorá nie je na červenom zozname, alebo sa predloží slovenský očkovací certifikát (potvrdenie o zaočkovaní na COVID-19), potvrdenie o prekonaní COVID-19 (obdobie 21 dní od nakazenia do 6 mesiacov), PCR test/antigénový test nie starší ako 48 hodín.

Ak nie je možné predložiť jeden z potvrdení, tranzit sa musí vykonať priebehu 12 hodín, zastaviť je možné na čerpacej stanici, alebo toalete, alebo v nevyhnutných prípadoch. Súčasne nie je potrebné predložiť PCR alebo antigénový test, nie je nutné vypĺňať žiadny formulár ani sa registrovať na internetovej stránke. Musia sa ale spĺňať podmienky vstupu do cieľovej krajiny.

Vstup do Slovinska sa nepovolí pre osoby, ktoré sú pozitívne na ochorenie COVID-19, alebo má príznaky ochorenia, dovolí sa však tranzit cez Slovinsko, pokiaľ sa prevoz takejto osoby vykonáva záchranným vozidlom alebo sanitkou. Ak osobe bola v cudzine nariadená karanténa, a praje si absolvovať karanténu v tretej krajine, povolí sa vstup do Slovinska, ktoré musí osoba opustiť do 6 hodín od vstupe.


Cestovanie v rámci krajiny

Pohyb po Slovinsku je bez obmedzení. Verejná a medzinárodná autobusová a železničná doprava je povolená za podmienky dodržania odstupu a nosenia rúšok. Povolené sú taxi služby, za nutnosti nosenia rúšok. Rúška sú povinné aj v motorovom vozidle kde sedia cudzie osoby, ktoré nežijú v spoločnej domácnosti. Pre medzinárodnú leteckú prepravu sú otvorené letiská:

 • Letisko Jožeta Pučnika Ljubljana,
 • Letisko Edvarda Rusjana Maribor,
 • Letisko Portorož.

Pre námornú dopravu sú otvorené prístavy Koper a Piran.


Opatrenia v krajine

V Slovinsku je od 19. októbra 2020 vyhlásený stav epidémie. S cieľom obmedziť šírenie ochorenia covid-19 boli v Slovinsku prijaté viaceré obmedzenia.

Opatrenia proti šíreniu COVID-19 na webovej stránke slovinskej vlády

Vzhľadom k častým zmenám uvádzame iba tie najpodstatnejšie:

 • povinné nosenie rúšok v interiéri a v exteriéri iba ak nie je možné zaručiť odstup 1,5 m,
 • povolený pohyb medzi regiónmi po celej krajine,
 • povolené je zhromažďovanie do 50 osôb,
 • povolené sú všetky typy verejných, kultúrnych, športových a náboženských podujatí s maximálnou obsadenosťou 75 %
 • otvorená je väčšina obchodov a služieb pri dodržaní pravidiel,
 • otvorené sú múzeá, galérie a knižnice
 • otvorené sú bazény a termálne kúpaliská pre hostí, ktoré majú potvrdenie o očkovaní, prekonaní COVID-19, alebo predložia PCR alebo antigénový test,


Informácie o obmedzení zhromažďovania a pohyby na webovej stránke slovinskej vlády

 • otvorené sú hotely a ubytovacie zariadenia v rámci celého Slovinska, hostia musia mať potvrdenie, že prekonali COVID-19, boli očkovaní, vykonali antigénový, alebo PRC test, ktorý nie je starší ako 48 hodín),
 • v rámci celej krajiny sú otvorené terasy reštaurácií a barov (v čase od 5.00 – 22.00). V interiéri reštaurácií môžu byť iba hostia, ktorí majú potvrdenie, že prekonali COVID-19, boli očkovaní, alebo vykonali antigénový, alebo PRC test, ktorý nie je starší ako 48 hodín. Na terasách reštaurácii a barov hostia tieto podmienky nemusia spĺňať.

Zdroj: mzv.sk