SLOVINSKO: Zrušené všetky obmedzenia pre vstup do krajiny

21.Feb 2022 | 09:33
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: slovinsko

Podmienky vstupu do krajiny

Od 19. februára 2022 neplatia žiadne obmedzenia pre vstup do Slovinska z dôvodu pandémie COVID-19.

Cestujúci tak môžu vstúpiť do krajiny za rovnakých podmienok ako pred vypuknutím pandémie COVID-19.

Ruší sa karanténa, nepredkladajú sa žiadne potvrdenia.


Aká je platnosť digitálneho COVID preukazu EÚ vydaného na Slovensku?

Nie viac ako 270 dní od potvrdenia o očkovaní, prekonaní Covid-19.


Regionálne odlišnosti

Slovinsko má jednotný systém opatrení platný pre celé územie krajiny.


Hraničné priechody

Všetky hraničné priechody s Talianskom, Rakúskom a Maďarskom sú otvorené. Môžu sa na nich vykonávať občasné kontroly.

Na hraničných priechodoch na slovinsko-chorvátskej hranici sa vykonávajú kontroly aj pri vstupe a výstupe, vzhľadom k tomu že ide o schengenskú hranicu. Vstup a výstup z/do Slovinska na slovinsko-chorvátskej hranici je možný iba na hraničných priechodov určených pre medzinárodnú dopravu. Pri ich prechode je potrebné mať platný cestovný doklad. Hraničné priechody určené pre malý pohraničný styk neslúžia pre prechod hranice v prípade medzinárodnej dopravy.


Podmienky tranzitu

Tranzit cez Slovinsko je bez obmedzení. Pri návšteve čerpacích staníc je a ostatných vnútorných priestorov, vrátane toalety je potrebné spĺňať pravidlá platné vnútri v krajine.


Cestovanie v rámci krajiny

Pohyb po Slovinsku je bez obmedzení.

Verejná a medzinárodná autobusová a železničná doprava je povolená za podmienky dodržania odstupu, nosenia rúšok. Osoba musí spĺňať minimálne jednu z podmienok: byť očkovaný alebo mať dôkaz o prekonaní COVID-19 nie starší ako 180 dní alebo sa preukázať testom nie starším ako týždeň).

Povolené sú taxi služby, za nutnosti nosenia rúšok (osoba musí spĺňať minimálne jednu z podmienok: byť očkovaný alebo mať dôkaz o prekonaní COVID-19 nie starší ako 180 dní alebo sa preukázať testom nie starším ako týždeň).

Rúška sú povinné aj v motorovom vozidle kde sedia cudzie osoby, ktoré nežijú v spoločnej domácnosti a nespĺňajú podmienku očkovaný alebo prekonanie COVID-19).

Pre medzinárodnú leteckú prepravu sú otvorené letiská:

 • Letisko Jožeta Pučnika Ljubljana,
 • Letisko Edvarda Rusjana Maribor,
 • Letisko Portorož.

Pre námornú dopravu sú otvorené prístavy Koper a Piran.


Opatrenia v krajine

S cieľom obmedziť šírenie COVID-19 boli v Slovinsku prijaté viaceré obmedzenia.

Opatrenia proti šíreniu COVID-19 na webovej stránke slovinskej vlády

Vzhľadom k častým zmenám uvádzame iba tie najpodstatnejšie:

 • povinné nosenie ochranných rúšok (respirátor FFP2, chirurgické rúška – látkové rúška nie sú certifikovanou ochrannou maskou) vo všetkých uzavretých verejných priestoroch a na otvorených priestranstvách, kde nie je možné zabezpečiť 1,5 m odstupy, v interiéri v automobiloch (ak sú spolujazdci z viacerých domácností) a v exteriéri, iba ak nie je možné zabezpečiť bezpečnú vzdialenosť 1,5 m,
 • povinné nosenie rúšok bez ohľadu na podmienku OP (očkovaní alebo osoby, ktoré prekonali COVID-19) v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, sociálnej práce a v činnostiach a službách, pri ktorých dochádza k medziľudskému kontaktu
 • povolený pohyb medzi regiónmi po celej krajine,
 • verejné podujatia, verejné zhromaždenia, slávnosti, oslavy, svadobné obrady, verejné kultúrne podujatia na otvorených priestranstvách sú povolené iba pri dodržaní pravidiel nosenia rúšok, režimu OTP, a za povolenia príslušných orgánov Slovinska,
 • zákaz zhromažďovania
 • pravidlo OTP (očkovaní, testovaní alebo po prekonaní COVID-19) musia spĺňať všetci pracovníci a všetci užívatelia služieb (buď očkovaní alebo mať dôkaz o prekonaní COVID-19 nie starší ako 180 dní alebo sa testovať - v prípade užívateľov služieb aspoň raz týždenne, v prípade žiakov a študentov 2x týždenne a v prípade pracujúcich osôb každých 48 hodín)

Výnimky

1. osoby mladšie ako 12 rokov,
2. osoby, ktoré privádzajú alebo odvádzajú dieťa alebo žiaka do materskej školy, základnej školy (1., 2. alebo 3. ročník), hudobnej školy až po 2. ročník (vrátane), do základnej školy s upraveným programom alebo inštitúcie pre vzdelávanie detí a dospievajúcich so špeciálnymi potrebami, centrá dennej starostlivosti, domovy pre seniorov,
3. osoby sprevádzajúce dieťa mladšie ako 12 rokov alebo dospelú osobu (ktorá nie je schopná postarať sa o seba) k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti,
4. preprava žiakov a študentov verejnou osobnou dopravou,
5. používatelia zdravotníckych služieb v prípade očkovania, testovania na COVID-19,
6. používatelia poštových služieb, v prípade vyberania balíkov, ktoré sa musia vyzdvihnúť osobne,
7. v prípadoch núdzového zásobovania základnými životnými potrebami (humanitárne sklady, distribučné centrá potravín atď.),
8. v prípade naliehavých potrieb, ktoré súvisia s verejným poriadkom, bezpečnosťou, obranou, záchrannými zdravot. službami, núdzovými postupmi, sociálnymi a rodinnými problémami,
9. vodiči v medzinárodnej doprave pri využívaní naliehavých služieb na čerpacej stanici (tankovanie, nákup potrebných produktov, použitie toalety, použitie kompresora atď.) Neplatí pre súkromné osoby v tranzite.
10. home office zamestnanci
11. osoby, ktoré využívajú služby čerpacích staníc bez vstupu do interiéru.
12. vstup do potravín, lekárne.

 • otvorené sú všetky obchody a služby pri dodržaní pravidiel (obmedzený počet osôb v obchode, potvrdenie o očkovaní, testovaní alebo po prekonaní COVID-19),
 • verejné kultúrne podujatia v interiéri a v exteriéri, náboženské obrady a verejné športové podujatia sú povolené – podmienkou je dodržiavanie pravidla OTP (potvrdenie o očkovaní, testovaní alebo po prekonaní COVID-19), zabezpečené musí byť pevné sedenie, medzi účastníkmi musí byť vynechané 1 voľné miesto, povinné je používanie ochranných masiek
 • otváracie hodiny v stravovacích zariadeniach sú obmedzené na čas v rozmedzí 5.00 - 22.00, zákazníci musia spĺňať pravidlo OTP (potvrdenie o očkovaní, testovaní alebo po prekonaní COVID-19), prevádzky musia mať určený maximálny počet zákazníkov v interiéri v jednom momente zatvorené sú diskotéky, zariadenia s tanečnou a spoločenskou hudbou a podobné činnosti
 • otvorené sú múzeá, galérie a knižnice, bary - je nutné mať pri vstupe príslušné potvrdenie o prekonaní COVID-19, alebo potvrdenie o očkovaní, alebo PCR test nie starší ako 72 hodín alebo antigénový test nie starší ako 48 hodín.
 • otvorené sú bazény a termálne kúpaliská pre hostí, ktorí majú potvrdenie o očkovaní, prekonaní COVID-19, alebo predložia PCR alebo antigénový test.

Otvorené sú lyžiarske strediská, pri ktorých je nutné spĺňať podmienku OTP.

Zdroj: mzv.sk