ŠPANIELSKO: Aktuálne podmienky a vyžadované dokumenty pre vstup do krajiny od 7. júna 2021

06.Jún 2021 | 13:06
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: španielsko

Pri vstupe do Španielska letecky alebo po mori v termíne od 7. júna 2021 predkladáte:


1. Vyplnený sanitárny formulár (postup uvedený vyššie) – potrebný aj pri tranzite cez Španielsko

2. Pre vstup a zotrvanie v krajine je tiež požadovaný jeden z nasledovných dokumentov:

 • test alebo
 • potvrdenie/certifikát o očkovaní alebo
 • potvrdenie o prekonaní COVID-19.


Uvedené potvrdenia alebo certifikáty musia byť originál, vyhotovené v španielčine, angličtine, francúzštine alebo nemčine a môžu byť predložené v papierovej alebo elektronickej podobe.

Je potrebné dodržať nižšie stanovené lehoty, inak nebude možné vygenerovať QR kód (pri vypĺňaní sanitárneho formulára)

1. Ak budete predkladať test

- PCR test (RT-PCR) alebo TMA test (Amplificación Mediada por Transcripción), resp. test založený na molekulárnej technike alebo antigénový test s negatívnym výsledkom

POZOR, test nemôže byť starší viac ako 48 hodín od jeho absolvovania, potvrdenie sa predkladá v angličtine/španielčine/nemčine/francúzštine alebo v úradne vyhotovenom preklade do týchto jazykov; musí obsahovať meno a priezvisko, dátum odberu vzorky, typ testu, označenie krajiny a laboratória/zdravotníckej organizácie, ktorá test vykonala, výsledok a pod. (podrobnosti o ďalších náležitostiach testu).

2. Ak budete predkladať očkovací certifikát:
Platí pre osoby, ktoré sú už zaočkované oboma dávkami vakcíny schválenej v EÚ (EMA) alebo tie, ktoré uznáva WHO.
Kompletné očkovanie musí byť ukončené 14 dní pred príchodom (tj. druhá vakcína podaná pred 14 a viac dňami).
Predkladá sa oficiálne osvedčenie – certifikát o vykonanej vakcinácii vydaný krajinou pôvodu, ktorý obsahuje:

 • Meno a priezvisko
 • Dátum očkovania s uvedením dátumu poslednej podanej dávky
 • Typ podanej vakcíny
 • Počet podaných dávok/kompletný režim.
 • Vydávajúca krajina
 • Identifikácia vydávajúceho orgánu


3. Ak budete predkladať potvrdenie o prekonaní COVID-19
Osvedčenie/potvrdenie napr. od ošetrujúceho lekára predkladáte najskôr po 11 dňoch od identifikovania ochorenia, max. však 180 dní po jeho vydaní

Musí obsahovať údaje:

 • Meno a priezvisko
 • Dátum odberu prvého pozitívneho testu na SARS-CoV-2
 • Typ testu (musí byť založený na molekulárnych technikách RT-PCR alebo TMA, nie antigénový)
 • Vydávajúca krajina


Cestujúcim na letoch prichádzajúcich zo zahraničia okrem kontroly dokumentácie merajú teplotu pomocou termovíznych kamier (nemá byť vyššia ako 37,5 °C) a vykonáva sa i vizuálna kontrola prichádzajúcich.


Opatrenia pri cestách turistov zo španielskeho vnútrozemia (tj. zo španielskej pevniny) na Kanárske ostrovy alebo na Baleárske ostrovy

Vzhľadom na to, že podmienky sa priebežne aktualizujú a menia, odporúčame byť v kontakte s regionálnou leteckou spoločnosťou a žiadať aktuálne informácie ohľadom potreby predložiť test pri vstupe zo Španielska na Kanárske a Baleárske ostrovy.

Jednotlivé autonómne oblasti môžu mať aj svoje vlastné regionálne opatrenia, môžu ich náhle zavádzať alebo rušiť, je preto vhodné overiť si aktuálnu situáciu v hoteli, na oficiálnej webovej stránke či u miestnych priamo v konkrétnej lokalite, kam cestujete.

Na celom území Španielska platí pre osoby nad 6 rokov povinnosť nosiť rúška všade - aj keď je zachovaná bezpečná vzdialenosť. Nedodržiavanie tejto povinnosti môže byť sankcionované. Rovnako sa pri vstupoch do interiéru vyžaduje použitie dezinfekcie.

Na cestujúcich apelujeme, aby si pri ceste zo/do Španielska vopred zistili aj podmienky v krajine, cez ktorú tranzitujú (ide predovšetkým o vstup zo štátov ako je India, Brazília, Južná Afrika, Portugalsko alebo tranzit cez Francúzsko, Holandsko, Nemecko a pod.). V niektorých prípadoch môže byť vstup odopretý, príp. je podmienkou predložiť PCR test alebo exaktne preukázať tranzit - napr. lístkom na vlak, letenkou na nadväzujúci let a pod. Informácie žiadajte od leteckej spoločnosti, niektoré nájdete napr. na stránkach príslušných zastupiteľských úradov krajín, cez ktoré budete tranzitovať, akreditovaných v krajine vášho aktuálneho pobytu.


Ako postupovať, ak vám v Španielsku bolo zistené ochorenie COVID-19 alebo ste boli v kontakte s takou osobou


Je po príchode povinná karanténa?

Pre občanov SR, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky nie je po príchode vyžadovaná karanténa.


Aké sú podmienky pre deti?

Pre deti do 6 rokov sa test nevyžaduje. Na území Španielska platí povinnosť pre deti nad 6 rokov nosiť rúška.


Oficiálne (národné) webové stránky o COVID-19 v krajine

Podmienky vstupu a prijaté opatrenia na webovej stránke španielskeho ministerstva zdravotníctva

Informácie na webovej stránke španielskej vlády


Podmienky tranzitu a cestovanie v rámci krajiny

Vopred odporúčame overiť si aktuálne opatrenia/obmedzenia v konkrétnej autonómnej oblasti na oficiálnych webových stránkach, príp. v ubytovacom zariadení.

Na oprávnených cestujúcich apelujeme, vzhľadom na epidemiologický vývoj v krajine, zaujímať sa o svoje poistenie do zahraničia, ak by bolo potrebné zotrvať v krajine v prípade náhlych zmien v karanténnych opatreniach dlhšie, ako bol predpoklad, a tiež v prípade náhlej hospitalizácie.

Je potrebné brať do úvahy uvedený fakt, že viaceré autonómne oblasti Španielska zaviedli aj svoje vlastné bezpečnostné obmedzenia v súvislosti so šírením COVID-19 a neustálym objavovaním nových lokálnych ohnísk, preto je vhodné si vopred zistiť jednotlivé detaily opatrení a riadiť sa nariadeniami a odporúčaniami príslušných autorít.

Zdroj: mzv.sk