SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO: 14 dňová karanténa pre cestujúcich prichádzajúcich do krajiny

27.Máj 2020 | 12:00
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: COVID-19 anglicko

Osoby vstupujúce na územie Spojeného kráľovstva

Britské úrady oznámili 22. mája 2020 nové opatrenia na ochranu verejného zdravia súvisiace s podmienkami vstupu na britské územie. Zavedenie štrnásťdňovej karantény - počnúc 8. júnom 2020 sa bude vzťahovať na všetky cestujúce osoby vstupujúce na britské územie, s výnimkou určitých profesií.

Dotazník na lokalizáciu a kontaktovanie všetkých cestujúcich, ktorí vstupujú na územie Spojeného kráľovstva

Pri vstupe do Spojeného kráľovstva, musíte vyplniť formulár s kontaktnými údajmi, adresou, na ktorej sa budete počas karantény zdržiavať a poskytnúť informácie o pobyte.

Cestujúci sú tiež vyzvaní stiahnuť si aplikáciu NHS Covid-19 app a používať ju počas celého obdobia pobytu v Spojenom kráľovstve.


Karanténa

Po vstupe na územie Spojeného kráľovstva musíte ostať v karanténe počas 14 dní a môžete byť kontaktovaní (počas tohto obdobia) za účelom overenia dodržiavania karantény.

Ak miesto karantény nezodpovedá požadovaným podmienkam – napr. ubytovacie zariadenia, pobyt u príbuzných alebo priateľov – karanténu nariadia britské úrady v určených zariadeniach (na náklady osôb). Preprava vlastnou dopravou (napr. motorovým vozidlom) na miesto karantény je uprednostnená.

Počas trvania karantény v dĺžke štrnástich dní je potrebné:

  • necestovať na miesto výkonu práce
  • nenavštevovať školské zariadenia
  • nepoužívať verejnú dopravu alebo taxi služby
  • neprijímať návštevy, vrátane priateľov a rodinných príslušníkov, s výnimkou prípadov, ak ich prítomnosť je nevyhnutná
  • nevychádzať na nákupy, ak môžu byť urobené inými osobami.

Oslobodení z uvedených karanténnych opatrení pri vstupe na britské územie sú:

  • vodiči nákladnej dopravy.
  • osoby vykonávajúce lekárske zamestnanie, a ktoré pracujú v boji proti epidémii Covid-19.
  • osoby cestujúce v rámci Common Travel Area (Spojené kráľovstvo, Írsko, Normanské ostrovy, a ostrov Man).
  • sezónni pracovníci v poľnohospodárstve.


Kontrola

Každej osobe, ktorá poruší povinné podmienky karantény bude uložená finančná pokuta vo výške 1000£. Finančná pokuta môže byť zvýšená, ak hrozí väčšie rozširovanie epidémie zo zahraničia. Hraničné orgány vykonávajúce kontroly môžu odmietnuť vstup na územie Spojeného kráľovstva každému cudzincovi, ktorý nie je rezidentom v Spojenom kráľovstve a odmietne dodržiavať podmienky karantény. Za odmietnutie vypísania formulára môže byť uložená finančná pokuta vo výške 100£. Za účelom preverenia dodržiavania karanténnych opatrení budú uskutočňované náhodné kontroly. Cudzinci, ktorí ich odmietnu dodržiavať, môžu byť vyhostení.

Ak ukončíte štrnásťdňovú karanténu, musíte naďalej dodržiavať platné pokyny britskej vlády. Uvedené opatrenia budú aktualizované každé tri týždne.

Aj nad inými možnosťami uvažujú britské úrady, ako napr. « letecké mosty », ktoré by spočívali na dvojstrannej dohode krajín, ktoré majú nízky počet nakazených, za účelom zrušenia karantény medzi týmito krajinami (v súčasnosti žiaden letecký most nie je zavedený).

Zdroj: Mzv.sk