SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO: Cestovanie do Spojeného kráľovstva od 1. januára 2021

31.Dec 2020 | 18:45
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

31. decembra 2020 sa končí režim voľného pohybu osôb medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom tak, ako je definovaný v právnych normách EÚ.

Od 1. januára 2021 sa však naďalej uplatňuje obojstranný bezvízový režim na krátkodobé cesty (napr. turistika, súkromné alebo obchodné návštevy, služobné cesty, krátkodobé študijné pobyty a podobne). V zásade platí, že občan EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska nemôže počas krátkodobého bezvízového pobytu do šesť mesiacov vykonávať na území Spojeného kráľovstva zárobkovú činnosť, resp. nárokovať si prístup k verejným finančným zdrojom.

Na vstup na územie Spojeného kráľovstva môžu občania EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska predložiť platný občiansky preukaz alebo platný cestovný pas. Platný občiansky preukaz bude ako cestovný doklad možné použiť do 1. októbra 2021. Osoby, ktoré sú zaregistrované v pobytovej schéme pre občanov EÚ (EU Settled Scheme), osoby s pobytovým povolením cezhraničného pracovníka a ďalšie osoby, na ktoré sa vzťahuje Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ, môžu naďalej používať svoj občiansky preukaz najmenej do 31. decembra 2025.

Bližšie informácie o podmienkach vstupu do Spojeného kráľovstva sú uverejnené na webovej stránke britskej vlády.

Občania EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska, ktorí pricestovali do Spojeného kráľovstva po 1. januári 2021 a plánujú tam zostať dlhšie ako šesť mesiacov, podliehajú vízovej povinnosti. Podmienky vydania víz sú stanovené britskou legislatívou.

Pre občanov EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska, ktorí prišli do Spojeného kráľovstva do 31. decembra 2020, sa nič nezmení. Otázka ich nadobudnutých práv je ošetrená v dohode o vystúpení, ktorá im zaručuje rovnaké práva ako počas členstva Spojeného kráľovstva v EÚ. To znamená, že v Spojenom kráľovstve môžu naďalej žiť, pracovať, študovať ako doteraz. Musia však najneskôr do 30. júna 2021 požiadať o pobytové povolenie v Spojeným kráľovstvom zriadenej registračnej schéme v tzv. EU Settlement Scheme, ktorá im garantuje právo pobytu. Pre zraniteľné skupiny osôb britská vláda poskytuje prostredníctvom charitatívnych organizácií pomoc pri registrácii pobytu.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky odporúča občanom sledovať vyššie uvedené oficiálne webové stránky britských úradov, ako aj webové stránky vecne príslušných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, vrátane Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v časti venovanej brexitu.

Zdroj: mzv.sk