Sprísnené kontroly na slovinsko-chorvátskych hraničných priechodoch

06.Apr 2017 | 18:07
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: slovinsko

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Slovinsku upozorňuje, že počas turistickej sezóny môžu vznikať dlhšie čakacie lehoty pri vybavení na slovinsko-chorvátskych hraničných priechodoch v súvislosti so sprísnenými kontrolami na základe nariadenia Rady EÚ. Kontroly sa začnú od piatku 7. apríla 2017. Slovinská a chorvátska pohraničná stráž bude dôsledne kontrolovať každého občana EÚ, ako aj občanov tretích krajín pri vstupe, ako aj pri výstupe zo schengenských hraníc EÚ. Opatrenie je zatiaľ prijaté na dobu neurčitú.


ZÚ Ľubľana si v tejto súvislosti dovoľuje upriamiť pozornosť na praktické odporúčania Ministerstva vnútra Slovinska, aby si cestujúci:

  • pred cestou dôkladne skontrolovali platnosť svojich cestovných dokladov (cestovného pasu a občianskeho preukazu) a uistili sa, že dokumenty sú stále platné (a budú aj v dobe plánovaného návratu),
  • overili dopravnú situáciu na hraničných priechodoch, ktoré plánujú využiť, vzhľadom k tomu, že slovinské orgány predpokladajú vznik kolón (najmä v období sviatkov a letnej turistickej sezóny),
  • využívali menej frekventované hraničné priechody počas dopravnej špičky,
  • vyvarovali sa ciest do Chorvátska počas víkendov (s výnimkou prípadov, kedy sa zájazd začína alebo končí počas víkendu).


Aktuálny stav dopravnej situácie na slovinských cestách si môžete prípadne skontrolovať na internetovej adrese:
https://www.promet.si/portal/en/1traffic-conditions.aspx

K sprísneniu hraničných kontrol sa pristupuje na základe nariadenia Rady EÚ 2017/458 EP a Rady z 15. 3. 2017, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) 2016/399.


Zdroj: Mzv.sk