STREDNÁ AMERIKA: Podmienky cestovania do Mexika, Panamy, Hondurasu, Nikaraguy a Guatemaly

06.Aug 2020 | 08:00
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: mexiko panama honduras nikaragua guatemala

MEXIKO - Podmienky vstupu do krajiny

Letisko v Mexiko City prijíma lety z/do Európy, avšak počty letov nedosahujú úrovne pred pandémiou. Od konca marca 2020 je pre turistov uzavretá pozemná hranica medzi Mexikom a USA, predbežne do 21. júla 2020.

V Mexiku sú zároveň od mája výrazne sprísnené hraničné kontroly a „de facto" migračné úrady odmietajú vpustiť cudzích štátnych občanov do krajiny za účelom turizmu, resp. cudzinec musí preukázať dôvod návštevy Mexika s patričným odôvodnením, vrátane predloženia potrebných dokumentov (napr. v prípade obchodnej cesty pozvanie mexického obchodného partnera a pod.). Hoci „de iure" Mexiko oficiálne neuzatvorilo svoje hranice vo vzťahu k cudzincom, výrazne sprísnený hraničný režim mexických úradov je jasným signálom, aby sa zastavil (aspoň dočasne) vstup cudzincov do krajiny. Platí to aj pre občanov EÚ. V kontexte týchto skutočností ZÚ SR Mexiko neodporúča slovenským občanom v súčasnosti cestovať do Mexika. Pri vstupe cudzinca na územie Mexika sa aktuálne nevyžaduje preukázať negatívny test na COVID-19.

Cestovanie v rámci krajiny

  • Vnútorný pohyb/tranzit po krajine je možný, však v niektorých federálnych štátoch je potrebné žiadať povolenie na tranzit a je potrebné preukázať dôvod cestovania/tranzitu (platí to aj pre cudzincov).

Podmienky tranzitu a odchod z krajiny

  • Mexické úrady v prípade potreby akceptujú na tranzit pre občanov SR konzulárne potvrdenia Veľvyslanectva SR v Mexiku súvisiace s ich návratom do SR, resp. s opustením Mexika. Letecký tranzit z Mexika do Európy cez USA nie je možný (pozastavené vydávanie víz ESTA). Do Európy sa odporúča z Mexika letieť spoločnosťami KLM a Air France, z Amsterdamu je možná letecká preprava do Viedne. Letecké spojenie Mexiko – Európa už prevádzkuje aj spoločnosť Iberia, Lufthansa, Aeroméxico.


V prípade turistov alebo osôb, ktorí sa v Mexiku nachádzajú v rámci 6-mesačné bezvízového pobytu sa v danej situácii sa neodporúča prekročiť 180-dňový bezvízový pobyt. Za prekročenie maximálne povoleného bezvízového pobytu hrozí pokuta s následným vyhostením a policajným zápisom. Mexické migračné úrady budú tolerovať iba vierohodné a preukázané zdôvodnenie, že dotyčná osoba nemohla vycestovať z krajiny pred uplynutím bezvízového pobytu z dôvodu COVID-19.


PANAMA - Podmienky vstupu do krajiny

Štátne orgány nepovoľujú vstup cudzincom, ktorí nemajú trvalý pobyt v Paname (s výnimkou členov akreditovaného diplomatického zboru). Zároveň je so zákazom vstupu cudzincov na panamské územie boli prerušené letecké spojenie s Európou (priame lety z/do Madridu, Frankfurtu, Amsterdamu, Paríža a Istanbulu), ale tiež v rámci regiónu Strednej Ameriky, či iných svetových regiónov, vrátane letov do USA. Panama aktuálne predĺžila dobu ohľadom hraničného režimu prerušených leteckých spojení predbežne do 15. augusta 2020 s možnosťou aj ďalšieho predlžovania v týždenných intervaloch.

Cestovanie v rámci krajiny

  • Vnútorný pohyb/tranzit po krajine je naďalej kontrolovaný políciou, pri kontrole je potrebné preukázať dôvod, prečo osoba (platí to aj pre cudzincov) tranzituje v rámci krajiny.

Podmienky tranzitu a odchod z krajiny

  • Panamské úrady v prípade potreby akceptujú na tranzit pre občanov SR konzulárne potvrdenia Veľvyslanectva SR v Mexiku súvisiace s ich návratom do SR, resp. s opustením Panamy. Odchod z krajiny je aktuálne možný iba cez repatriačné alebo humanitárne lety. V mesiaci august v dňoch 7. augusta, 14. augusta, 21. augusta a 28. augusta sú predbežne panamskými úradmi odsúhlasené do Európy humanitárne lety spoločnosti Air France a 21. augusta a 28. augusta humanitárne lety spoločnosti KLM.


HONDURAS - Podmienky vstupu do krajiny

Honduras nevpúšťa na svoje územie občanov – cudzích štátnych príslušníkov. Sú uzavreté vzdušné, pozemné a morské hranice pre vstup cudzincov na územie Hondurasu (s výnimkou rezidentov). Letecké spojenie do Európy (ale aj do iných regiónov sveta) bolo pozastavené. Reštrikčné opatrenia sú prijaté do 10. augusta 2020, ohľadom hraničného režimu a leteckého spojenia sa však predpokladá ich predlžovanie v týždenných intervaloch (aj v nadväznosti na aktuálny vývoj pandémie v krajine).

Cestovanie v rámci krajiny

  • Honduras nevpúšťa na svoje územie občanov – cudzích štátnych príslušníkov. Sú uzavreté vzdušné, pozemné a morské hranice pre vstup cudzincov na územie Hondurasu (s výnimkou rezidentov). Letecké spojenie do Európy (ale aj do iných regiónov sveta) bolo pozastavené. Reštrikčné opatrenia sú prijaté do 29. júna 2020, ohľadom hraničného režimu a leteckého spojenia sa však predpokladá ich predlžovanie v týždenných intervaloch (aj v nadväznosti na aktuálny vývoj pandémie v krajine)

Podmienky tranzitu a odchod z krajiny

  • Honduraské úrady od polovičky júla a 2020 povolili niekoľko komerčných letov, zatiaľ však len do USA, do konca prvej polovice augusta sú plánované 3 komerčné lety do USA/Houston, V prípade, že má občan EÚ/občan SR vybavené tranzitné víza (ESTA) a nadväzujúci let z USA do Európy, americká letecká spoločnosť povoľuje aj európskych pasažierov. Honduraské úrady v prípade potreby akceptujú na tranzit pre občanov SR konzulárne potvrdenia Veľvyslanectva SR v Mexiku súvisiace s ich návratom do SR, resp. s opustením Hondurasu. Dňa 20.8.2020 je taktiež predbežne naplánovaný humanitárny let z Hondurasu /San Pedro Sula spoločnosti Air Europa do Madridu.

Odchod z krajiny do obnovenia komerčných letov je možný iba prostredníctvom repatriačných letov, prípadne cez USA (za predpokladu nadväzujúcej letenky do Európy a platných tranzitných víz ESTA)


NIKARAGUA - Podmienky vstupu do krajiny

Vzhľadom na nárast úmrtí a infikovaných ľudí v krajine vírusom COVID-19, štátne úrady začali prijímať prvé vážnejšie opatrenia s dopadom aj na hraničný režimom a cestovanie. Nikaragujská vláda síce stále nevydala zatiaľ oficiálne opatrenia k uzatvoreniu hraníc, ale pozemné hranice s Kostarikou a Hondurasom sú uzatvorené na vstup do Nikaraguy s predbežným dátumom do 31. augusta 2020. Momentálne sú uzatvorené do 31. augusta 2020 aj hraničné vstupy na letiskách a pozastavené aj letecké spojenia do Európy a priľahlého regiónu.

Poznámka: Hoci vláda oficiálne „de iure" neuzatvorila hraničné prechody, do Nikaraguy sa prakticky „de facto" cudzinec nemôže dostať/vstúpiť. Vládne úrady aktuálne kontrolujú vstup cudzincov do krajiny a v zmysle nariadenia vládnych úradov sa cudzinec pri vstupe potrebuje preukázať negatívnym testom na COVID-19 nie starším ako 72 hodín. Bez takéhoto negatívneho testu migračné úrady nepovolia vstup. Stále platí aj nariadenie ohľadom vstupujúcich cudzincov, že migračné úrady v Nikarague majú aktuálne pri cudzincov vstupujúcich do ich krajiny kontrolovať aj platné očkovanie voči žltej zimnici nie staršie ako 10 dní.

Cestovanie v rámci krajiny

  • Zatiaľ vládne úrady nevydali oficiálny zákaz na cestovanie v rámci krajiny, resp. takýto tranzit po krajine nie je políciou kontrolovaný, ale „de facto" je cestovanie po krajine obmedzené, keďže vnútroštátne letecké spojenie, lodná doprava, ako aj autobusové spojenie boli zrušené, cestovanie takouto dopravou je možné v zmysle udelenia výnimky.

Podmienky tranzitu a odchod z krajiny

  • Odchod z krajiny je aktuálne možný iba repatriačnými letmi, aktuálne je pozastavené letecké spojenia do Európy a priľahlého regiónu. Letecké spoločnosti ako napr. American Airlines, Copa Airlines, Delta Airlines, Aeromexico uvádzajú predbežné odhady zrušenia letov do druhej polovice mesiaca august, resp. možné obnovenie letov od septembra. Ad hoc lieta z Nikaraguy letecká spoločnosť KLM a Iberia, tieto nepravidelné ad hoc lety sú vykazované ako humanitárne.


GUATEMALA - Podmienky vstupu do krajiny

Guatemala nevpúšťa na svoje územie občanov – cudzích štátnych príslušníkov. Tento zákaz, resp. reštrikčné opatrenia na cestovanie, vrátane európskych cestujúcich na guatemalské územie, platí po predĺžení reštrikčných opatrení guatemalských úradov predbežne do 10. augusta 2020.

Cestovanie v rámci krajiny

  • Vnútorný pohyb/tranzit po krajine je naďalej kontrolovaný políciou, pri kontrole je potrebné preukázať dôvod, prečo osoba (platí to aj pre cudzincov) tranzituje v rámci krajiny.

Podmienky tranzitu a odchod z krajiny

  • Cudzinci stále môžu opustiť Guatemalu cez pozemnú hranicu s Mexikom s povolením guatemalského migračného úradu. Uvedený predbežný dátum reštrikčných hraničných opatrení do do 10. augusta 2020 platí aj pre letecké spojenie do Európy (ale aj do iných regiónov sveta), ktoré boli doteraz pozastavené, dátum obnovenia letov je tak viazaný na rozhodnutie vládnych úradov ohľadom ukončenie hraničných reštrikčných opatrení. Guatemalské úrady v prípade potreby akceptujú na tranzit pre občanov SR konzulárne potvrdenia Veľvyslanectva SR v Mexiku súvisiace s ich návratom do SR, resp. s opustením Guatemaly.


Turistom, ktorí sa legálne nachádzajú v krajine a z dôvodu reštrikcií nemôžu vycestovať, sa automaticky predlžuje legálny pobyt v krajine do doby zrušenia reštrikčných opatrení.

Odchod z krajiny do obnovenia komerčných letov je možný iba prostredníctvom humanitárnych letovPodmienky návratu do SR

Všetkým osobám, ktoré vstupujú na územie SR, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili rizikovú krajinu, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí až do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Testu na COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí.


Zdroj: mzv.sk