ŠVAJČIARSKO: Aktuálne podmienky vstupu do krajiny

01.Feb 2022 | 18:00
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: švajčiarsko

Od 22. januára 2022 sa musia preukazovať antigénovým (nie starším ako 24 hodín) alebo PCR (nie starším ako 72 hodín) testom pri vstupe do krajiny už len cestujúci, ktorí nie sú zaočkovaní, alebo neprekonali COVID-19. (Povinnosť opätovného testovania na 4. až 7. deň po príchode do krajiny bola zrušená.)

Od 31. januára 2021 sa skracuje platnosť covid certifikátov pre očkovaných a prekonaných z 365 dní na 270 dní.

Opatrenie sa nevzťahuje na cezhraničných pracovníkov v rámci aplikácie regionálneho prístupu a z povinnosti testovania sú vyňaté deti do 16 rokov.

Opatrenie sa nevzťahuje ani na tranzit cestujúcich cez Švajčiarsko bez zastavenia, či medzinárodných prepravcov.

Otázky a odpovede týkajúce sa vstupu a pobytu vo Švajčiarsku a výnimiek v anglickom jazyku


Formulár pred vstupom do krajiny

Od 22. januára 2022 platí povinnosť vyplniť online formulár pred príchodom do Švajčiarska už len pre cestujúcich leteckou a diaľkovou autobusovou dopravou. Deti sa do formuláru zapisujú ako sprevádzajúce dospelého.

Viac informácií o výnimkách nájdete na webovej stránke federálneho úradu verejného zdravotníctva


Podmienky vstupu pre cestujúcich zo Slovenska

Na cestujúcich zo Slovenska sa vzťahujú podmienky ako je vyššie uvedené.


Regionálny prístup

Švajčiarsko aplikuje tzv. regionálny prístup pri susedných krajinách, čo v praxi znamená, že žiadna zo susedných krajín nebude zaradená do zoznamu vysoko rizikových krajín ako celok, ale len jej najviac postihnuté regióny. Výnimkou sú prihraničné regióny susediace priamo so Švajčiarskom, ktoré na zoznam zaraďované nebudú z ekonomických, sociálnych a kultúrnych dôvodov.


Podmienky tranzitu

Bez obmedzení.


Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.


Opatrenia v krajine

Povinnosť nosenia rúška sa vzťahuje na celom území Švajčiarska na všetky verejnosti dostupné vnútorné priestory, vrátane budov železničných staníc, letísk, vnútorných nákupných stredísk a vnútorných čakární.

Nosenie rúška je odporúčané všade tam, kde nie je možné dodržať odstup 1,5 m.

Rúško nie sú povinné nosiť deti do 12 rokov a ani osoby so zdravotným znevýhodnením.

Od 13. septembra 2021 je potrebné preukázať sa covid certifikátom pri vstupe do vnútorných priestorov reštaurácií, kultúrnych a voľnočasových zariadení a podujatia organizované v interiéri.

Od 20. decembra 2021 je zavedené na miestach, kde dovtedy platilo 3G pravidlo, pravidlo 2G (uznáva sa potrvrdenie o zaočkovaní a o prekonaní COVID-19). Výnimkou sú kluby, diskotéky a aktivity kde nie je praktické nosenie rúška, kde je zavedené pravidlo 2G+ (musia disponovať navyše aj negatívnym testom).

Súčasne platné opatrenia v súvislosti s používaním covid certifikátov boli predĺžené do konca 31. marca 2022.

Od 20. septembra 2021 môžu osoby registrované vo Švajčiarsku získať švajčiarsky národný covid certifikát od príslušného kantonálneho úradu, ak boli zaočkovaní vakcínou schválenou vo Švajčiarsku alebo povolenou Európskou liekovou agentúrou. V prechodnom období do 10. októbra 2021 budú v platnosti všetky zahraničné vakcinačné certifikáty (napr. WHO vakcinačný certifikát) a môžu byť využívané pri vstupoch na miesta a podujatia vo Švajčiarsku, na ktorých sa vyžaduje covid certifikát.

Keďže Digitálne COVID preukazy EÚ sú vo Švajčiarsku uznávané, nie je potrebné, aby ich držitelia žiadali o švajčiarsky covid certifikát.

Od 16. novembra 2021 môžu získať národný covid certifikát aj:

  • osoby, ktoré prekonali COVID-19 po dobu 365 dní od pozitívneho PCR testu;
  • osoby s dostatočným množstvom protilátok na základe serologického testu, po dobu 90 dní;
  • osoby, ktoré sa dočasne zdržiavajú vo Švajčiarsku (turisti, delegáti), zaočkované vakcínami povolenými WHO, na dobu 30 dní;

Od 15. decembra 2021 môžu získať národný covid certifikát aj osoby, ktoré z lekárskych dôvodov nemôžu byť očkované alebo testované, po dobu 365 dní.

Od 24. januára 2022 je možné získať národný covid certifikát na dobu 270 dní aj na základe pozitívneho antigénového testu

Národné Covid certifikáty sú platné len na území Švajčiarska.

Od 4. decembra 2021 sa skrátila platnosť rýchlych antigénových testov zo 48 na 24 hodín. Platnosť PCR testov (72 hodín) zostala nezmenená.

Od 18. decembra 2021 sú opätovne antigénové testy a slinné PCR testy za účelom získania covid certifikátu neplatené.

Od 13. januára 2022 bola skrátená doba karantény na 5 dní. Pred opustením karantény nemôže mať dotyčná osoba žiadne prejavy ochorenia za ostatných 48 hodín.

Sprievodné ochranné opatrenia sú v kompetencii jednotlivých prevádzkovateľov a posúdení ich dostatočnosti je na kantónoch, mestách a obciach.


Opatrenia v lyžiarskych strediskách

Lyžiarske strediská a s tým súvisiace služby (reštaurácie, bary, ubytovacie zariadenia, wellness centrá, športoviská, kultúrne podujatia...)

  • Povinnosť preukazovať sa covid certifikátom platí vo vnútorných priestoroch reštaurácií, barov, klubov, wellness centier, resp. na všetkých podujatiach v interiéri.
  • Covid certifikát sa nevyžaduje vo verejnej doprave, či pri návšteve obchodov.
  • Povinnosť nosenia rúška sa vzťahuje na vnútorné priestory, vrátane verejnej dopravy.
  • Prevádzka lyžiarskych stredísk spadá do kompetencií jednotlivých kantónov, preto sa podmienky môžu v jednotlivých kantónoch, ale aj strediskách líšiť. Odporúčame sledovať aktuálny stav na webových stránkach jednotlivých lyžiarskych stredísk alebo na stránkach kompetentných kantonálnych zdravotných úradov.
  • Podmienky v jednotlivých lyžiarskych strediskách


Zdroj: mzv.sk