ŠVAJČIARSKO - Od 1. februára 2021 bude Slovenská republika zaradená na zoznam rizikových krajín

21.Jan 2021 | 18:30
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: švajčiarsko

S účinnosťou od 1. februára 2021 bude Slovenská republika zaradená na zoznam rizikových krajín, po príchode z ktorých platí povinná 10-dňová karanténa

Aktuálny zoznam vysoko rizikových krajín/regiónov, ako aj povinnosti cestujúcich z rizikových regiónov po príchode do Švajčiarska sú zverejnené na stránke Spolkového ministerstva zdravotníctva.

Švajčiarsko a Lichtenštajnsko aplikuje tzv. regionálny prístup pri susedných krajinách, čo v praxi znamená, že žiadna zo susedných krajín nebude zaradená do zoznamu vysoko rizikových krajín ako celok, ale len jej najviac postihnuté regióny. Výnimkou sú prihraničné regióny susediace priamo so Švajčiarskom, ktoré na zoznam zaraďované nebudú z ekonomických, sociálnych a kultúrnych dôvodov.


Spoločenské opatrenia a nosenie ochranného rúška

Spolková vláda zaviedla ešte začiatkom marca infokampaň zameranú na zvýšenú hygienu - časté umývanie si rúk, kýchanie do lakťa, zahadzovanie použitých vreckoviek do uzavretých zariadení na odpad, vyhýbanie sa priamemu kontaktu - zavedené je nepodávanie si rúk pri všetkých oficiálnych aj neoficiálnych príležitostiach.

Povinnosť nosenia rúška sa vzťahuje na celom území Švajčiarska a Lichtenštajnska na všetky verejnosti dostupné vnútorné priestory, vrátane železničných staníc, vlakových nástupísk, letísk a všetkých zastávok hromadnej dopravy. Od 29. októbra 2020 je povinnosť nosenia rúška rozšírená na vonkajšie podujatia (obchody, stánky, reštaurácie a bary, farmárske trhy a vianočné trhy) a tiež na preplnených peších zónach, kde nemôže byť dodržaná bezpečná vzdialenosť. Povinnosť nosenia rúška je rozšírená od II. stupňa základných škôl vyššie. Povinnosť nosenia rúška platí na pracoviskách, na ktorých nie je možné dodržať bezpečnú vzdialenosť. Rúško nemusia nosiť deti do 12 rokov, osoby, ktoré sú zdravotne znevýhodnené, hostia v reštauráciách a baroch, pokiaľ sú usadení.

Od 18. januára 2021 je obmedzený počet osôb, ktoré sa stretnú v súkromí alebo na verejnosti na 5 osôb.

Od 2. novembra 2020 vysoké školy prešli na distančné vzdelávanie. Povinná školská dochádzka zostáva v prezenčnej forme na I. aj II. stupni základných a stredných škôl.

Od 2. novembra 2020 môžu byť použité aj rýchle antigénové testy (okrem už využívaných PCR testov) na zistenie prítomnosti ochorenia COVID-19. Využitie rýchlych testov je odporúčané pre tie osoby, ktoré vykazujú symptómy. Asymptomatické osoby môžu byť testované rýchlymi testami, pokiaľ dostali upozornenie prostredníctvom Swiss Covid app., ktorú je možné si dobrovoľne a bezplatne stiahnuť od 25. júna 2020. Náklady na testovanie rýchlotestami budú za určitých podmienok hradené vládou.

Od 12. decembra 2020 Švajčiarsko obmedzilo otváraciu dobu obchodov, reštaurácií, barov, trhov, múzeí, knižníc, športových a voľnočasových centier do 19.00 h. Reštaurácie a bary musia zostať zatvorené v nedele a počas štátnych sviatkov. Verejné podujatia sú od tohto dátum zakázané s výnimkou bohoslužieb (do 50 osôb), pohrebov (len rodina a blízki priatelia), parlamentných zhromaždení a politických demonštrácií. Amatérske športové aktivity môže spolu vykonávať len skupina do 5 osôb. Kontaktné športy sú zakázané. Amatérske kultúrne aktivity sú taktiež obmedzené na 5 osôb.

Od 20. decembra 2020 do 28. februára 2021 sú zakázané v Lichtenštajnsku všetky podujatia, zavreté všetky kultúrne, zábavné a rekreačné zariadenia. Reštaurácie musia zostať zavreté, avšak môžu poskytovať donáškové služby.

Od 22. decembra 2020 do 28. februára 2021 budú vo Švajčiarsku zatvorené všetky stravovacie zariadenia - cez sviatky bez výnimky, mimo nich môžu byť otvorené iba podnikové a školské jedálne a reštaurácie pre hotelových hostí. Výdaj jedla cez okienko a donáškové služby sú naďalej povolené. Zatvorené sú športové zariadenia. Športovanie vonku bude naďalej možné v skupinách do päť ľudí. Športové a kultúrne aktivity detí a mladých ľudí do 16 rokov sú tiež povolené, s výnimkou súťaží. Otvorená zostáva väčšina lyžiarskych stredísk vo Švajčiarsku pri uplatňovaní striktných epidemiologických opatrení. Múzeá, kiná, knižnice, kasína, botanické a zoologické záhrady a ďalšie kultúrne a rekreačné zariadenia budú takisto zatvorené. Kultúrne aktivity sú naďalej možné v malých skupinách, no podujatia s prítomnosťou publika sú zakázané. Konať sa môžu alternatívne formy podujatí, napríklad ak sú vysielané on-line.

Od 18. januára 2021 je vo Švajčiarsku požadovaná práca z domu (pri činnostiach, kde je to možné). Obchody, ktoré nepredávajú tovar každodennej spotreby sú zavreté. Stále je platný inštitút domácej karantény, v prípade príznakov ochorenia a tiež povinnosť zaregistrovať sa na príslušnom kantonálnom úrade verejného zdravotníctva po príchode z krajín červenej zóny a povinnosť 10-dňovej domácej karantény.

V prípade jej nedodržania môže byť udelená pokuta do výšky 10 000 CHF.

Sprievodné ochranné opatrenia sú v kompetencii jednotlivých prevádzkovateľov a posúdení ich dostatočnosti je na kantónoch, mestách a obciach.

V prípade pandémie na základe medzinárodného práva štát vykonáva suverenitu nad všetkými osobami, ktoré sa nachádzajú na jeho území, vrátane cudzincov a tých, ktorí požívajú privilégiá a imunity.

Zdroj: mzv.sk