ŠVAJČIARSKO: Od 22. apríla 2021 nie je potrebné absolvovať povinnú desaťdňovú karanténu

22.Apr 2021 | 15:57
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: švajčiarsko

Slovenská republika je od 22. apríla 2021 vyňatá zo zoznamu rizikových krajín (SR v zozname rizikových krajín od 1. februára do 21. apríla 2021). To znamená, že po príchode zo Slovenska do Švajčiarska už nie je potrebné absolvovať povinnú desaťdňovú karanténu.


Letecká preprava do Švajčiarska

Ak priletíte lietadlom, musíte sa preukázať negatívnym výsledkom testu dva krát:

1. pri nástupe do lietadla predkladá pasažier na kontrolu:

  • Test PCR vykonaný za posledných 72 hodín
  • Rýchly antigénový test vykonaný za posledných 24 hodín


2. na švajčiarskom letisku (pri prekročení švajčiarskych hraníc) môžete byť orgánom hraničnej kontroly v tranzitnej oblasti letiska kontrolovaný na negatívny výsledok testu PCR nie starší ako 72 hod.

Upozornenie: odporúčame nariadenia preveriť priamo s leteckou spoločnosťou.

Ak nemáte negatívny výsledok testu PCR (napr. pretože ste absolvovali rýchly antigénový test pre vstup na palubu lietadla), musíte byť čo najskôr testovaný vo Švajčiarsku. Hláste sa zodpovednému kantonálnemu úradu a po konzultácii s týmto orgánom čo najskôr vykonajte test PCR alebo antigénový test. Ak je tento test pozitívny, musíte sa okamžite izolovať.

Kontakty kantonálnych úradov

Informácie o výnimkách z predloženia negatívneho testu na hraniciach

Od 8. februára platí taktiež povinnosť pre všetkých cestujúcich vyplniť online formulár pred príchodom do Švajčiarska.


Kto musí vyplniť prihlasovací formulár?

Takmer všetky osoby vstupujúce do Švajčiarska musia vyplniť prihlasovací formulár. Deti ako sprevádzajúce dospelého. Výnimka platí pre príhraničné regióny


Výnimky z povinného prihlasovacieho formulára

  • Oblasť na hranici so Švajčiarskom: Ak vstupujete z oblasti na hranici so Švajčiarskom, s ktorou prebiehajú blízke hospodárske, sociálne a kultúrne výmeny, nemusíte vypĺňať vstupný formulár.
  • Profesionálna činnosť: Ak v rámci svojej profesionálnej činnosti prepravujete ľudí alebo tovar cez hranice, nemusíte pri týchto profesionálnych cestách vyplňovať prihlasovací formulár.
  • Tranzit: Ak prichádzate iba cez Švajčiarsko a cestujete priamo do inej krajiny, nemusíte vypĺňať vstupný formulár.
  • Cesta vlastným vozidlom: Ak do Švajčiarska vchádzate vlastným vozidlom, nemusíte vypĺňať vstupný formulár. Táto výnimka platí iba v prípade, že ste sa za posledných 10 dní nenachádzali v stave alebo v oblasti so zvýšeným rizikom infekcie. Ak ste sa zdržiavali v štáte alebo oblasti so zvýšeným rizikom infekcie, musíte vyplniť prihlasovací formulár pre akýkoľvek typ cesty

Viac informácií o výnimkách nájdete na webovej stránke fedrálneho úradu verejného zdravotníctva

Upozornenie: Občania z rizikových tretích krajín nemôžu tranzitovať cez Švajčiarsko do iného štátu v rámci Schengenu (teda ani do SR) ak nemajú v danom štáte povolený pobyt. Ak cieľová schengenská krajina udelila občanovi tretej krajiny povolenie na krátkodobý vstup do 90 dní musí daná osoba cestovať do cieľovej krajiny len priamym spojom!!!


Aktuálny zoznam vysoko rizikových krajín/regiónov, ako aj povinnosti cestujúcich z rizikových regiónov po príchode do Švajčiarska a možné výnimky sú zverejnené na webovej stránke Spolkového ministerstva zdravotníctva. V prípade nedodržania karantény po príchode z vysokorizikovej krajiny môže byť udelená pokuta do výšky 10 000 CHF.

Švajčiarsko aplikuje tzv. regionálny prístup pri susedných krajinách, čo v praxi znamená, že žiadna zo susedných krajín nebude zaradená do zoznamu vysoko rizikových krajín ako celok, ale len jej najviac postihnuté regióny. Výnimkou sú prihraničné regióny susediace priamo so Švajčiarskom, ktoré na zoznam zaraďované nebudú z ekonomických, sociálnych a kultúrnych dôvodov.)


Podmienky tranzitu

Bez obmedzení.


Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.


Opatrenia v krajine

Povinnosť nosenia rúška sa od 19. októbra vzťahuje na celom území Švajčiarska na všetky verejnosti dostupné vnútorné priestory, vrátane železničných staníc, vlakových nástupísk, letísk a všetkých zastávok hromadnej dopravy. Nosenie rúška je tiež povinné pri demonštráciách a odporúčané na miestach, kde nie je možné dodržať vzdialenosť 1,5 m. Od 29. októbra je povinnosť nosenia rúška rozšírená na vonkajšie podujatia (obchody, stánky, reštaurácie a bary, farmárske trhy a vianočné trhy) a tiež na preplnených peších zónach, kde nemôže byť dodržaná bezpečná vzdialenosť. Povinnosť nosenia rúśka je rozšírená od II. Stupňa ZŠ vyššie. Povinnosť nosenia rúška je povinná na pracoviskách, na ktorých nie je možné dodržať bezpečnú vzdialenosť. Rúško nemusia nosiť deti do 12 rokov, osoby, ktoré sú zdravotne znevýhodnené, hostia v reštauráciách a baroch, pokiaľ sú usadení.

Od 2. novembra 2020 vysoké školy prešli na distančné vzdelávanie. Povinná školská dochádzka zostáva v prezenčnej forme na I. aj II. stupni základných aj stredných škôl. Od 2. novembra 2020 môžu byť použité aj rýchle antigénové testy (okrem už využívaných PCR testov) na zistenie prítomnosti COVID-19. Využitie rýchlych testov je odporúčané pre tie osoby, ktoré vykazujú symtómy. Asymptomatické osoby môžu byť testované rýchlymi testami, pokiaľ dostali upozornenie prostredníctvom Swiss Covid app., ktorú je možné si dobrovoľne a bezplatne stiahnuť. Náklady na testovanie rýchlotestami budú za určitých podmienok hradené vládou. Stále je platný inštitút domácej karantény, v prípade príznakov ochorenia a tiež povinnosť zaregistrovať sa na príslušnom kantonálnom úrade verejného zdravotníctva po príchode z krajín červenej zóny a povinnosť 10-dňovej domácej karantény.

Od 7. apríla má každý registrovaný obyvateľ Švajčiarska nárok na 5 kusov samotestov/1 mesiac, ktoré si môže vyzdvihnúť zdarma v miestnych lekárňach.

Niektoré lyžiarske strediská v krajine zostávajú naďalej otvorené.

Od 18. januára 2021 je požadovaná práca z domu (pri činnostiach, kde je to možné).

Od 1. marca 2021 boli opätovne otvorené všetky obchody, múzeá, knižnice, športové a voľnočasové zariadenia, ZOO a botanické záhrady.

Od 19. apríla 2021 sa môžu opätovne konať podujatia s publikom a divákmi za stanovených podmienok. Otvoria sa štadióny, kiná, divadlá a koncertné priestory. Povolené sú taktiež športy a kultúrne aktivity, zápasy a súťaže. Rovnako je umožnené reštauráciám otvoriť svoje vonkajšie priestory na sedenie.

Od 1. februára. 2021 môžu byť sankcionované všetky porušenia protiepidemických opatrení. Pokuty sa pohybujú v rozmedzí od 50 – 200 CH v závislosti od priestupku. Sprievodné ochranné opatrenia sú v kompetencii jednotlivých prevádzkovateľov a posúdení ich dostatočnosti je na kantónoch, mestách a obciach.

Zdroj: mzv.sk