ŠVAJČIARSKO - Podmienky vstupu do krajiny a uvoľňovanie opatrení

22.Jún 2020 | 08:00
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: švajčiarsko

Na základe rozhodnutia švajčiarskej vlády z 12. júna 2020, Švajčiarsko od 15. júna 2020 o 00.00 hod. zrušilo hraničné kontroly so všetkými schengenskými štátmi a obnovilo voľný pohyb osôb so všetkými štátmi EÚ/EFTA a tiež Veľkou Britániou.

Od tohto dátumu môžu teda občania SR vstúpiť na územie Švajčiarska bez obmedzení, t.j. v režime pred vypuknutím pandémie COVID-19.

Na vstup do krajiny nie je potrebný negatívny test na COVID-19. Povinná karanténa zavedená nie je, bol zavedený len inštitút tzv. samokarantény doma, v prípade príznakov ochorenia.


Nosenie ochranného rúška

Od 20. júna bola vládou zavedená povinnosť nosenia rúška pri demonštráciách (so stanovením hornej hranice účastníkov). Nosenie rúška sa odporúča aj v prostriedkoch hromadnej prepravy a na miestach, kde nie je možné dodržať odstup 1,5 m. Plošná povinnosť nosenia rúška počas pandémie zavedená nikdy nebola.

Povinné sprievodné ochranné opatrenia sú v kompetencii jednotlivých prevádzkovateľov a posúdení ich dostatočnosti je na kantónoch, mestách a obciach.

Spolková vláda zaviedla ešte začiatkom marca info-kampaň zameranú na zvýšenú hygienu – časté umývanie si rúk, kýchanie do lakťa, zahadzovanie použitých vreckoviek do uzavretých zariadení na odpad, vyhýbanie sa priamemu kontaktu - zavedené je nepodávanie si rúk pri všetkých oficiálnych aj neoficiálnych príležitostiach.

V prípade pandémie na základe medzinárodného práva štát vykonáva suverenitu nad všetkými osobami, ktoré sa nachádzajú na jeho území, vrátane cudzincov a tých, ktorí požívajú privilégiá a imunity.


Pre viac informácií o šírení nového koronavírusu a s tým súvisiacich odporúčaniach bola zriadená non-stop telefonická linka na čísle v štyroch jazykoch: +41 58 463 00 00.

V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne na telefónnych číslach: +413563930 alebo +41792526369

Zdroj: mzv.sk