ŠVAJČIARSKO: Podmienky vstupu do krajiny platné od od 26. júna 2021

26.Jún 2021 | 20:19
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: švajčiarsko

Od 26. júna osoby vstupujúce na územie Švajčiarska z krajín Schengenu nemusia absolvovať karanténu.

Od 31. mája 2021 nemusia zaočkované osoby (vakcínou schválenou vo Švajčiarsku alebo od Európskej liekovej agentúry) a osoby, ktoré prekonali COVID 19 pred nie viac ako 6 mesiacmi podstúpiť karanténu po príchode do Švajčiarska z rizikovej krajiny.

Zoznam štátov a oblastí so zvýšeným rizikom infekcie


Podmienky vstupu pre cestujúcich zo Slovenska

Slovenská republika je od 22. apríla 2021 vyňatá zo zoznamu rizikových krajín (SR v zozname rizikových krajín od 1. februára do 21. apríla 2021).

To znamená, že po príchode zo Slovenska do Švajčiarska už nie je potrebné absolvovať povinnú desaťdňovú karanténu a nie je potrebné sa preukazovať negatívnym antigénovým ani PCR testom, pokiaľ prichádzate do Švajčiarska pozemnou dopravou.


Letecká preprava do Švajčiarska

Od 26. júna sa pri prílete do Švajčiarska upúšťa od testovacej povinnosti pre osoby, ktoré prekonali COVID-19 (po preukázaní sa potvrdením o prekonaní COVID-19 nie starším ako 6 mesiacov) a pre plne zaočkované osoby (po preukázaní sa očkovacím preukazom, covid certifikátom nie starším ako 12 mesiacov), platí aj po prílete z destinácií s rozšíreným výskytom delta variantu.

Pokiaľ pasažier neprekonal COVID-19 a nebol zaočkovaný, predkladá pri nástupe do lietadla na kontrolu:

 • test PCR vykonaný za posledných 72 hodín,
 • alebo rýchly antigénový test vykonaný za posledných 48 hodín

V prípade tranzitu cez švajčiarske letiská nie je potrebné predkladať negatívny test ak cestujúci neopustí priestor letiska.

Negatívny test nemusia predkladať ani deti do 12 rokov.

Upozornenie: odporúčame nariadenia vždy preveriť priamo s leteckou spoločnosťou.

Ak nemáte negatívny výsledok testu PCR (napr. pretože ste absolvovali rýchly antigénový test pre vstup na palubu lietadla), musíte byť čo najskôr testovaný vo Švajčiarsku. Hláste sa zodpovednému kantonálnemu úradu a po konzultácii s týmto orgánom čo najskôr vykonajte test PCR alebo antigénový test. Ak je tento test pozitívny, musíte sa okamžite izolovať.

Nariadenie o opatreniach proti COVID-19 v oblasti medzinárodnej dopravy

Kontakty kantonálnych úradov

Informácie o výnimkách z predloženia negatívneho testu na hraniciach


Formulár pred vstupom do krajiny

Od 8. februára platí taktiež povinnosť pre všetkých cestujúcich vyplniť online formulár pred príchodom do Švajčiarska.

Prihlasovací formulár musia vyplniť takmer všetky osoby vstupujúce do Švajčiarska. Deti ako sprevádzajúce dospelého. Výnimka platí pre prihraničné regióny.

Výnimky z povinného prihlasovacieho formulára

 • Oblasť na hranici so Švajčiarskom: Ak vstupujete z oblasti na hranici so Švajčiarskom, s ktorou prebiehajú blízke hospodárske, sociálne a kultúrne výmeny, nemusíte vypĺňať vstupný formulár.
 • Profesionálna činnosť: Ak v rámci svojej profesionálnej činnosti prepravujete ľudí alebo tovar cez hranice, nemusíte pri týchto profesionálnych cestách vyplňovať prihlasovací formulár.
 • Tranzit: Ak prichádzate iba cez Švajčiarsko a cestujete priamo do inej krajiny, nemusíte vypĺňať vstupný formulár.
 • Cesta vlastným vozidlom: Ak do Švajčiarska vchádzate vlastným vozidlom, nemusíte vypĺňať vstupný formulár. Táto výnimka platí iba v prípade, že ste sa za posledných 10 dní nenachádzali v štáte alebo v oblasti so zvýšeným rizikom infekcie. Ak ste sa zdržiavali v štáte alebo oblasti so zvýšeným rizikom infekcie, musíte vyplniť prihlasovací formulár pre akýkoľvek typ cesty.

Viac informácií o výnimkách nájdete na webovej stránke federálneho úradu verejného zdravotníctva


Karanténa

Aktuálny zoznam vysoko rizikových krajín/regiónov, ako aj povinnosti cestujúcich z rizikových regiónov po príchode do Švajčiarska a možné výnimky sú zverejnené na webovej stránke Spolkového ministerstva zdravotníctva.

Od 26. júna osoby vstupujúce na územie Švajčiarska z krajín Schengenu sú oslobodené od karantény (inak je to pre leteckú prepravu). Pri príchode do Švajčiarska z tretích krajín platí výnimka z karantény pri preukázaní sa očkovaním proti COVID-19. V opačnom prípade pri nedodržaní karantény po príchode z vysokorizikovej krajiny môže byť uložená pokuta do výšky 10 000 CHF.


Regionálny prístup

Švajčiarsko aplikuje tzv. regionálny prístup pri susedných krajinách, čo v praxi znamená, že žiadna zo susedných krajín nebude zaradená do zoznamu vysoko rizikových krajín ako celok, ale len jej najviac postihnuté regióny. Výnimkou sú prihraničné regióny susediace priamo so Švajčiarskom, ktoré na zoznam zaraďované nebudú z ekonomických, sociálnych a kultúrnych dôvodov.)


Podmienky tranzitu

Bez obmedzení.


Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.


Opatrenia v krajine

Vláda od 23. júna uvoľnila viaceré opatrenia s účinnosťou od 26. júna.

Nosenie rúšok sa od 26. júna nevyžaduje vo vonkajších priestoroch, ani pri športových, kultúrnych či rekreačných aktivitách a ani na terasách reštaurácií. Na staniciach hromadnej prepravy sú za vonkajšie priestory považované tie, ktoré majú aspoň dva otvorené východy: (platí aj pre podzemnú vlakovú prepravu), autobusové zastávky, podchody a nadchody, haly a nákupné pasáže.

Povinnosť nosenia rúška od 26. júna sa naďalej vzťahuje na celom území Švajčiarska na všetky verejnosti dostupné vnútorné priestory, vrátane budov železničných staníc, vlakových nástupíšť, letísk, vnútorných priestorov zastávok hromadnej dopravy, vnútorných nákupných stredísk a vnútorných čakární.

Od 26. júna je nosenie rúška odporúčané všade tam, kde nie je možné dodržať odstup 1,5 m a povinné nosenie rúška naďalej platí vo vnútorných priestoroch.

Povinnosť nosenia rúška v práci je od 26. júna zrušená a zmiernená na odporúčanie pre zamestnávateľov, ktorí sú povinní dbať na zdravie zamestnancov, ale s možnosťou slobodne sa rozhodnúť o úprave režimu nosenia rúšok v práci. Povinnosť nosenia rúška je od 26. júna zrušená upraviť rozšírená od II. stupňa základných škôl. Kantóny sú zodpovedné za úpravu režimu nosenia rúšok maturitných a odborných škôl.

Rúško nie sú povinné nosiť deti do 12 rokov a ani osoby so zdravotným znevýhodnením.

Od 26. júna prišlo k zmene v politike samostestovania. Každý obyvateľ vo Švajčiarsku, ktorý neprekonal COVID-19 alebo nebol očkovaný, má nárok na 5 kusov samotestov/1 mesiac, ktoré si môže vyzdvihnúť zdarma v miestnych lekárňach. Stále je platný inštitút domácej karantény v prípade príznakov ochorenia a tiež povinnosť zaregistrovať sa na príslušnom kantonálnom úrade verejného zdravotníctva po príchode z krajín červenej zóny a povinnosť 10-dňovej domácej karantény. Od 26. júna je povolený predaj schválených samostestov v drogériách a lekárňach.

Od 26. júna sa povinnosť práce z domu mení na odporúčanie, s uvoľnením povinnosti pravidelného testovania zamestnancov. Od 26. júna sú zrušené obmedzenia vzťahujúce sa na veľkosť tried pri prezenčnej výučbe v odbornom vzdelávaní, ďalšom vzdelávaní a vysokoškolskom vzdelávaní s uvoľnením povinnosti pravidelného testovania žiakov a študentov.

Od 1. marca 2021 boli opätovne otvorené všetky obchody, múzeá, knižnice, športové a voľnočasové zariadenia, ZOO a botanické záhrady.

Od 26. júna obchody, rekreačné a športové zariadenia môžu pracovať bez obmedzenia kapacít, aquaparky sú znovuotvorené. Pri organizácii podujatí bez vyžadovania očkovacích certifikátov platí povinnosť naplniť kapacitu prevádzky do dvoch tretín.

Od 26. júna 2021 neplatia limity na počet osôb pri stole v reštauráciách s podmienkou dodržania podmienky usadenia, vzdialenosti medzi skupinami a trasovania kontaktov (jeden za skupinu). Povinnosť nosenia masky vo vnútorných priestoroch reštaurácií stále platí, s výnimkou usadenia. Podmienka nosenia rúška, limit na veľkosť skupiny ani povinnosť usadenia neplatí na terasách reštaurácií pri rešpektovaní bezpečnej vzdialenosti medzi skupinami (trasovanie kontaktov na terasách sa nevyžaduje).

Od 26. júna 2021 sú znovuotvorené kluby a diskotéky pre držiteľov očkovacích covid-certifikátov. Pri podujatiach, kde je vyžadovaný covid-certifikát, neplatí viac povinnosť nosenia rúšok ani iné reštrikcie (Events with Covid certificate-no masks, no restrictions). Opätovne je možná organizácia veľkých podujatí pre viac ako 10 tisíc ľudí pri plnej kapacite s podmienkou covid-certifikátu (povolenie kantónu sa vyžaduje pri organizovaní podujatí nad 1000 osôb).

Od 26. júna platia podmienky pre podujatia bez požadovania covid-certifikátu nasledovne (napr. recepcie):

 • limit do 1000 osôb (vonkajšie alebo vnútorné priestory) s podmienkou usadenia.
 • podujatia, pri ktorých sa osoby pohybujú alebo stoja (nie sú usadené) – limit do 250 osôb vo vnútri a do 500 osôb vonku;
 • limit naplnenia kapacity priestorov do dvoch tretín;
 • vo vnútri platí povinnosť nosenia rúšok (neplatí pre vonkajšie priestory), pričom pre konzumáciu jedál a nápojov musia byť vyhradené miesta (povinnosť trasovania kontaktov pokiaľ sú osoby usadené);
 • zákaz koncertov a tanečných podujatí.

Od 26. júna platia podmienky pre súkromné podujatia nasledovne (napr. domáce/rodinné oslavy):

 • limit do 30 osôb vo vnútri a do 50 vonku;

Od 26. júna sú znovuotvorené obchodné veľtrhy bez obmedzenia kapacít (bez závislosti od Covid certifikátu). V prípade keď je organizované podujatie bez podmienky požadovania Covid certifikátu, musia byť jedlá a nápoje na veľtrhoch konzumované vo vyhradených priestoroch.

Pri športových a kultúrnych aktivitách vonku neplatí povinnosť nosenia rúška, pri vnútorných aktivitách platí povinnosť trasovania kontaktov, uvoľnené sú však povinnosti nosenia rúška vo vnútorných priestoroch, kapacitné limity či dodržanie odstupu.

Od 31. mája 2021 nemusia očkované osoby a osoby s prekonaným COVID-19 (pred nie viac ako 6 mesiacmi) absolvovať karanténu v prípade kontaktu s pozitívne testovanou osobou.

Od 26. júna došlo vo Švajčiarsku k predĺženiu platnosti validity vakcíny (covid certifikátu) na 12 mesiacov (platí pre plne zaočkovaných vakcínou mRNA, schválenou vo Švajčiarsku). Držitelia covid certifikátov sú oslobodení od karantény a trasovania kontaktov po dobu 12 mesiacov. Osoby prekonavšie COVID-19 sú oslobodené od karantény po dobu 6 mesiacov. Platnosť antigénových testov bola predĺžená z 24 na 48 hodín.

Od 1. februára. 2021 môžu byť sankcionované všetky porušenia protiepidemických opatrení. Pokuty sa pohybujú v rozmedzí od 50 – 200 CH v závislosti od priestupku.

Sprievodné ochranné opatrenia sú v kompetencii jednotlivých prevádzkovateľov a posúdení ich dostatočnosti je na kantónoch, mestách a obciach.

Podmienky používania ako aj informácie o aplikácii Swiss Covid App

Viac informácií k aplikácii SwissCovid

Informácie o COVID-19 vo Švajčiarsku v rôznych jazykoch vrátane slovenčiny na webovej stránke Spolkového ministerstva zdravotníctva

Zdroj: mzv.sk