ŠVAJČIARSKO - Slovenská republika zaradená na zoznam vysoko rizikových krajín

10.Okt 2020 | 10:49
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: švajčiarsko

Povinná karanténa bola zavedená od 6. júla pre osoby vstupujúce na územie Švajčiarska z niektorých rizikových regiónov. Od 14. septembra 2020 Švajčiarsko aplikuje tzv. regionálny prístup pri susedných krajinách, čo v praxi znamená, že žiadna zo susedných krajín nebude zaradená do zoznamu ako celok, ale len jej najviac postihnuté regióny. Výnimkou sú prihraničné regióny susediace priamo so Švajčiarskom, ktoré na zoznam zaraďované nebudú z ekonomických, sociálnych a kultúrnych dôvodov.

Zoznam rizikových regiónov

Stále je platný inštitút tzv. samokarantény doma v prípade príznakov ochorenia.Od 12. októbra 2020 bola Slovenská republika zaradená na zoznam vysoko rizikových krajín, po príchode z ktorých platí vo Švajčiarsku povinná 10-dňová karanténa.V prípade jej nedodržania môže byť udelená pokuta do výšky 10 000 CHF. Povinnosti cestujúcich po príchode do Švajčiarska z rizikových regiónov a možné výnimky sú zverejnená na stránke Spolkového ministerstva zdravotníctva


Spoločenské opatrenia

Švajčiarska vláda 29. apríla 2020 rozhodla znovuotvoriť materské a základné školy, všetky obchody a trhoviská. Od 11. mája 2020 sú otvorené športoviská, knižnice, múzeá, reštaurácie a bary, 27. mája 2020 začala tretia fáza uvoľňovania: od 30. mája je možné verejné stretávanie sa do 30 osôb. Od 6. júna 2020 sú povolené podujatia do 300 účastníkov, ako aj športové aktivity, otvorili sa verejné kúpaliská, ZOO, zábavné parky, campingy, detské tábory ako aj horské železnice a lanovky. Otvorené sú aj kasína, diskotéky pri rešpektovaní maximálnej účasti 300 osôb. Od 8. júna 2020 je možné obnoviť prezenčné vyučovanie na stredných a vyšších školách. O 4. fáze uvoľňovania opatrení rozhodla švajčiarska vláda 19. júna 2020. Od 22. júna je možná organizácia podujatí do 1000 osôb pod podmienkou, že k priamemu kontaktu môže prísť len 300 osôb (sektory) a v platnosti zostáva naďalej sledovanie kontaktov.


Od 1. októbra 2020 sa budú môcť konať podujatia s účasťou aj nad 1000 osôb, avšak len so súhlasom kantónu a za prísnych ochranných opatrení. V reštauráciách od 22. júna 2020 už neplatí konzumácia výlučne pri stoloch, v princípe je uplatňovaný bežný režim pri rešpektovaní zvýšených hygienických opatrení. Znížila sa tiež hranica sociálneho odstupu z dvoch metrov na 1,5 metra. Pokiaľ sú osoby chránené rúškom, vzdialenosť môže byť kratšia. Na školách a v priestoroch, kde nie je možné dodržať distancing, je potrebné viesť evidenciu kontaktov- tracing.

V kinách a na koncertných podujatiach s pevným zasadacím poriadkom je potrebné vynechať miesto.


Nosenie ochranného rúška

  • Od 20. júna 2020 bola vládou zavedená povinnosť nosenia rúška pri demonštráciách (so stanovením hornej hranice účastníkov).
  • Od 6. júla 2020 bola zavedená povinnosť nosenia ochranného rúška vo všetkých druhoch verejnej dopravy na celom území Švajčiarska.
  • Od 15. augusta 2020 bola zavedená povinnosť nosenia ochranného rúška na všetkých druhoch letov odlietajúcich a prilietajúcich z/do Švajčiarska.

Ďalšie povinné sprievodné ochranné opatrenia sú v kompetencii jednotlivých prevádzkovateľov a posúdení ich dostatočnosti je na kantónoch, mestách a obciach. V viacerých kantónoch (napr. Bern, Ženeva, Zurich, Vaud, atď) bola napr. zavedená povinnosť používania rúška na stredných a vyšších školách, obchodných prevádzkach, prípadne všetkých vnútorných priestoroch.

Spolková vláda zaviedla ešte začiatkom marca info-kampaň zameranú na zvýšenú hygienu – časté umývanie si rúk, kýchanie do lakťa, zahadzovanie použitých vreckoviek do uzavretých zariadení na odpad, vyhýbanie sa priamemu kontaktu - zavedené je nepodávanie si rúk pri všetkých oficiálnych aj neoficiálnych príležitostiach.

V prípade pandémie na základe medzinárodného práva štát vykonáva suverenitu nad všetkými osobami, ktoré sa nachádzajú na jeho území, vrátane cudzincov a tých, ktorí požívajú privilégiá a imunity.

Informácie o novom koronavíruse vo Švajčiarsku v rôznych jazykoch vrátane slovenčiny na webovej stránke Spolkového ministerstva zdravotníctva


➡️ Pre viac informácií o šírení nového koronavírusu a s tým súvisiacich odporúčaniach bola zriadená non-stop telefonická linka na čísle v štyroch jazykoch: +41 58 463 00 00.

➡️ V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne na telefónnych číslach: +413563930 alebo +41792526369.

Zdroj: mzv.sk