TALIANSKO: 3. stupeň odporúčania - odporúčanie necestovať do určitých oblastí

09.Mar 2020 | 18:40
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: taliansko COVID-19

(Aktualizované) V nadväznosti na vystúpenie predsedu vlády Talianskej republiky Giuseppe Conteho 9. marca 2020 vo večerných hodinách, s platnosťou od 10. marca 2020 sa celé územie Talianskej republiky vrátane ostrovov vyhlasuje do 3. apríla 2020 za chránenú zónu!!!


Zakazuje sa vstup do týchto administratívnych oblastí, výstup z nich, a tiež aj v ich rámci, zatvárajú sa školy, nesmú sa organizovať verejné športové a iné podujatia, nesmú sa uskutočňovať civilné a náboženské obrady vrátane pohrebov, odstavujú sa lyžiarske zariadenia, telocvične, bazény zatvárajú sa múzeá, galérie, bohoslužby sa môžu vykonávať, len ak usporiadateľ zabezpečí, aby účastníci mohli byť od seba vzdialení aspoň jeden meter, je zakázaný pohyb infikovaných osôb a pod. Hore uvedené administratívne celky môže opustiť len ten, kto preukáže na to opodstatnený dôvod. Porušenie v Dekréte uvedených ustanovení sa považuje za trestný čin. Cudzinci sa môžu voľne vrátiť do vlasti.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR preto odporúča občanom Slovenskej republiky necestovať do Talianska.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zároveň upozorňuje, že prípady ochorenia ohlásili aj San Marino a Vatikán.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR apeluje na občanov Slovenskej republiky, ktorí sa už nachádzajú v Taliansku, aby počas pobytu dbali na osobnú hygienu, predovšetkým umývanie rúk, ako aj na hygienu potravín a nezdržiavali sa na miestach s veľkou koncentráciou ľudí.

V prípade podozrenia na prítomnosť koronavírusu, pacient nemá vyhľadať odbornú lekársku pomoc, pretože táto po zatelefonovaní ho sama navštívi v mieste pobytu. V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky nepretržite kontaktovať pohotovostný mobil Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Ríme: +39 3385432071 alebo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky: +421259785978.

Občanom Slovenskej republiky, ktorí smerujú z Talianska na Slovensko pripomíname, že v prípade podozrenia na prítomnosť koronavírusu musia bezodkladne kontaktovať lekára TELEFONICKY. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zriadil pre verejnosť Call-centrum s nepretržitou prevádzkou. Občania môžu odborníkov kontaktovať na telefónnom čísle: 0800 221 234 alebo cez emailovú adresu: [email protected].


Zdroj: Mzv.sk