TALIANSKO: Aktuálne opatrenia a podmienky vstupu do krajiny

08.Mar 2021 | 19:35
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: taliansko

Pri vstupe do Talianska sa cestujúci z krajín kategórie štátov C, kde patrí aj Slovensko, musí preukázať negatívnym antigénovým (vykonaný výterom) alebo PCR testom nie starším ako 48 hodín od odberu. Pokiaľ sa nepreukážete negatívnym testom, platí povinná 14-dňová karanténa.

Upozornenie: Aj keď nie je vyslovene zakázané pricestovať do Talianska, do 27. marca platí zákaz presunu medzi jednotlivými regiónmi a autonómnymi provinciami, pokiaľ nepreukážete nevyhnutné dôvody cesty (zdravotné dôvody, práca, urgentná záležitosť alebo návrat do miesta bydliska).

Za porušenie zákazu hrozí pokuta vo výške 400-3000 eur. Regióny sú rozdelené semaforom podľa epidemiologickej situácie (v rámci regiónu môžu byť vytvorené mikrozóny s prísnejšími pravidlami).

Po príchode platí povinnosť registrácie na Oddelení prevencie príslušného zdravotníckeho zariadenia (Dipartimento di prevenzione dell´azienda sanitaria do google zadajte "ASL dipartimento prevenzione a miesto pobytu"). a povinnosť vyplniť čestné vyhlásenie (autodichiarazione) za každú fyzickú osobu.

Na stiahnutie:

V prípade nevyhnutného presunu medzi regiónmi treba predložiť prehlásenie.

Od 10. decembra 2020 sa v talianskom zozname krajín kategórie C nachádzajú: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Chorvátsko, Dánsko (vrátane Faerských ostrovov a Grónska), Estónsko, Fínsko, Francúzsko (vrátane Guadeloupe, Martinika, Guyany, Réunionu, Mayotte, okrem iných území mimo európskeho kontinentu), Nemecko, Grécko, Írsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko (s výnimkou území mimo európskeho kontinentu), Poľsko, Portugalsko (vrátane Azorských ostrovov a Madeiry), Česko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko (vrátane území na africkom kontinente), Švédsko, Maďarsko, Spojené kráľovstvo (vrátane Normandských ostrovov, ostrova Man, Gibraltáru a britských základní na Cypre, okrem území mimo európsky kontinent, okrem území, za ktoré je zodpovedné Spojené kráľovstvo v medzinárodných vzťahoch), Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Andorra, Monacké kniežactvo.

Vstup a tranzit cez Taliansko bez povinnosti karantény a testu na COVID-19 je umožnený v nasledujúcich prípadoch tým, ktorí nevykazujú žiadny z príznakov covid-19 (viď čl. 8 ods. 8 Dekrétu premiéra):

 • vstup do Talianska z preukázateľných urgentných dôvodov (práca, zdravie, urgentné záležitosti) - do 120 hodín
 • tranzit Talianskom do 36 hodín na vlastnom motorovom vozidle
 • zdravotnícky personál z pracovných dôvodov
 • cezhraniční pracovníci
 • zamestnanci spoločností a inštitúcií, ktoré majú sídlo či pobočku v Taliansku, za účelom preukázateľne nevyhnutnej cesty do zahraničia
 • zamestnanci zastupiteľských úradov a medzinárodných organizácií a EÚ, vojenský personál
 • žiaci a študenti, ktorí dochádzajú minimálne raz týždenne za štúdiom v inom štáte, v akom je ich miesto trvalého pobytu
 • posádky dopravných a prepravných prostriedkov
 • cestujúci z tzv. covid-testovaných letov

Tranzit: pre slovenských občanov, pokiaľ cestujú individuálne (nie verejnou dopravou) je možný, nesmie prekročiť 36 hodín na území Talianska. V prípade leteckého tranzitu, nie je možné opustiť letisko až do príchodu do cieľovej krajiny. Pri tranzite cez červenú alebo oranžovú zónu je nevyhnutné preukázať účel a nevyhnutnosť cesty. Ak sa necestujete do SR (miesta bydliska), odporúčame mať potvrdenie, doklad o tom, že máte dôvod cesty do tretej krajiny.

Medzinárodná kamiónová doprava je umožnená, vodiči musia mať okrem bežných dokladov aj rúško/respirátor, rukavice a dezinfekčný gél, pri komunikácii s ďalšími osobami dodržiavať vzdialenosť jedného metra.


Opatrenia v krajine

Od 6. marca do 6. apríla platí nové nariadenie, teda aj cez veľkonočné sviatky, ktoré dopĺňa predošlé nariadenie. Krajina je rozdelená na zóny, na ktoré sa vzťahujú rozdielne obmedzenia. V rámci zóny môžu byť vytvorené tzv. mikrozóny so sprísnenými pravidlami.


Celé územie Talianska:

 • obmedzenie pohybu osôb od 22.00 h do 5.00 h, okrem odôvodnenia presunu z bezpečnostných, pracovných alebo zdravotných dôvodov (je potrebné preukázať čestným prehlásením),
 • zákaz presunov medzi regiónmi (okrem návratu do trvalého, či prechodného bydliska, zo zdravotných, pracovných, či iných urgentných dôvodov),
 • povinnosť všade nosiť rúška a dodržiavanie odstupov,
 • podľa obmedzení v zónach sú bary a reštaurácie otvorené do 18.00 h, naďalej pravidlo 4 ľudí pri jednom stole, ostáva v platnosti možnosť donášky domov a take-away servis do 22:00,
 • maloobchodné prevádzky otvorené do 21.00 h,
 • do 27. marca – zákaz presunu medzi regiónmi,
 • zatvorené lyžiarske strediská,
 • šport - je možné vykonávať len športové súťaže na vysokej úrovni (národnej), ostáva možnosť praktikovať individuálne športy rešpektujúc bezpečnostné opatrenia,
 • obmedzené kapacity verejnej dopravy, miestnej a regionálnej železničnej dopravy na 50 %,
 • zatváranie herní, stávkových kancelárií, hracích automatov v baroch a trafikách,
 • odporúčanie necestovať verejnými alebo súkromnými dopravnými prostriedkami, s výnimkou pracovných, študijných alebo zdravotných dôvodov.

Opatrenia platné pre regionálne pásma Talianska

Biela zóna

Platí pre regióny: Sardínia

Najmiernejší režim, pravidlá budú upravené špeciálnymi protokolmi. Povinnosť nosiť rúška a dodržiavanie odstupov, ale inak voľný režim.

Žltá zóna

Platí pre regióny: Lazio, Valle D´Osta, Kalábria, Ligúria, Sicília, Apúlia;

 • mierne rizikové pásmo, v ktorom platia vyššie uvedené nariadenia, ktoré sú platné pre celé územie Talianska.
 • do 27. marca je povolená jedenkrát denne návšteva cudzieho bytu v rámci bydliska, maximálne dve osoby nepočítajúc deti do 14 rokov;
 • otvorené múzeá;

Oranžová zóna

Pásmo so stredne vysokou kritickosťou

Platí pre regióny: Umbria, Abruzzo, Toskánsko, Emília Romagna, autonómna provincia Bolzáno, autonómna provincia Trento, Lombardia, Marche, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Benátsko;

 • zákaz akéhokoľvek presunu do a z regiónu okrem preukázaných pracovných, zdravotných a urgentných dôvodov s následnou možnosťou návratu do domu alebo bydliska;
 • akýkoľvek presun do inej obce mimo svojho bydliska je zakázaný, s výnimkou preukázaných pracovných, študijných, zdravotných dôvodov, situácií núdze alebo vykonávania činností alebo využívania služieb, ktoré nie sú pozastavené, ale nie sú v mieste bydliska dostupné; výnimka platí i pre obce do 5000 obyvateľov – možnosť cestovať do 30 km, ale nie do hlavných miest regiónu;
 • do 27. marca je povolená jedenkrát denne návšteva cudzieho bytu v rámci bydliska v čase od 17.00 do 22.00 hod., maximálne dve osoby nepočítajúc deti do 14 rokov;
 • zatvorené bary a reštaurácie, činnosť stravovacích služieb pozastavená, s výnimkou závodných jedální a prevádzok spoločného stravovania s donáškou domov.


Červená zóna

Platí pre regióny: Basilicata, Molise, Kampánia;

 • platí lockdown, zákaz akéhokoľvek presunu do a z regiónu, ale aj na území samotnom, s výnimkou nevyhnutných a naliehavých prípadov (zamestnanie, škola, zdravotné a iné dôvody);
 • návšteva cudzie bytu je povolená len v nevyhnutných a naliehavých dôvodoch (pracovné a zdravotné dôvody, iná nevyhnutnosť);
 • zatvorené bary, kaviarne, reštaurácie, zmrzlinárne, cukrárne, s výnimkou stravovacích prevádzok s donáškou domov a s okienkovým výdajom max. do 22.00 hod., avšak je prísny zákaz konzumácie na mieste alebo v blízkosti prevádzok;
 • zatvorené nepotravinové trhy;
 • pozastavené kolektívne športové aktivity vrátane tých, ktoré sa vykonávajú na otvorených športoviskách;
 • povolené vykonávať individuálnu športovú aktivitu v blízkosti domova, rešpektujúc vzdialenosť najmenej jedného metra od inej osoby a to s rúškom;
 • športové aktivity sú povolené výhradne vonku a individuálne;
 • všetky podujatia a súťaže organizované orgánmi na podporu športu sú pozastavené;
 • otvorené materské školy a základné školy 1. stupňa;
 • otvorené prevádzky poskytovania služieb: kaderníctva, holičstvá, kozmetické salóny;

V Taliansku aj naďalej platí núdzový stav predĺžený do 30. apríla 2021. Platí povinnosť dodržiavať sociálnu vzdialenosť od iných osôb minimálne jeden meter, nosiť rúško všade, aj na otvorených verejných priestranstvách, pri nedodržaní hrozí pokuta od 400-1000 eur. V reštauráciách a obchodoch je zákazník povinný na požiadanie poskytnúť svoje osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo).

Za nedodržanie opatrení v súvislosti s covid-19, resp. nesplnenie uložených povinností, (aj za tzv. baci e abbracci, t. j. bozky a objatia v Taliansku populárne) možno uložiť pokutu od 400-1000 eur, podniku (právnickej osobe) možno vydať zákaz činnosti od 5 do 30 dní a uložiť pokutu až v dvojnásobnej výške. Pokuta sa platí na mieste v hotovosti.

UPOZORNENIE!
Každý kto pricestuje do krajiny a počas pobytu zistí, že bol v kontakte s nakazenou osobou na COVID-19, resp. sám bude vykazovať príznaky, musí absolvovať test a následne povinnú karanténu po dobu 10-14 dní v ubytovacom zariadení, ktoré si musí individuálne hradiť.

Prepravcovia resp. letecké spoločnosti si môžu vyhradiť ďalšie podmienky prepravy osôb (napr. preukázanie sa negatívnym testom).

Zdroj: mzv.sk