TALIANSKO: Zrušenie povinnej karantény pre cestujúcich zo SR

16.Máj 2021 | 12:50
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: taliansko

Od 16. mája je zrušená karanténa a povinnosť opakovania testu, avšak ostáva povinnosť preukázať sa negatívnym PCR alebo antigénovým testom nie starším ako 48 hodín od odberu.

Pri vstupe do Talianska platí povinnosť vyplniť čestné vyhlásenie ( autodichiarazione) za každú fyzickú osobu.

Na stiahnutie:

Vyhlásenie v talianskom jazyku

Vyhlásenie v anglickom jazyku

Po príchode ďalej platí povinnosť registrácie na Oddelení prevencie príslušného zdravotníckeho zariadenia (Dipartimento di prevenzione dell´azienda sanitaria do google zadajte "ASL dipartimento prevenzione a miesto pobytu") a zároveň povinnosť zaslania negatívneho výsledku testu.

Upozorňujeme na možné regionálne odlišnosti.


Sicília

Cestujúci na Sicíliu sa musia zaregistrovať na platforme regionálneho zdravotného úradu a preukázať sa negatívnym výsledkom PCR testu nie straším ako 48 hodín od odberu.


Sardínia

Pred príchodom sa treba zaregistrovať na webovej stránke autonómnej oblasti Sardínia alebo prostredníctvom aplikácie Sardegna Sicura a preukázať sa potvrdením o registrácii. Zároveň sa preukázať negatívnym výsledkom PCR testu nie straším ako 48 hodín od odberu alebo potvrdením o očkovaní proti COVID-19 (2 dávky). Dopravcovia majú povinnosť požadovať preukázanie registrácie a dôvod cesty (urgentná záležitosť, práca, zdravotné dôvody).

Od 10. decembra 2020 sa v talianskom zozname krajín kategórie C nachádzajú: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Chorvátsko, Dánsko (vrátane Faerských ostrovov a Grónska), Estónsko, Fínsko, Francúzsko (vrátane Guadeloupe, Martinika, Guyany, Réunionu, Mayotte, okrem iných území mimo európskeho kontinentu), Nemecko, Grécko, Írsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko (s výnimkou území mimo európskeho kontinentu), Poľsko, Portugalsko (vrátane Azorských ostrovov a Madeiry), Česko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko (vrátane území na africkom kontinente), Švédsko, Maďarsko, Spojené kráľovstvo (vrátane Normandských ostrovov, ostrova Man, Gibraltáru a britských základní na Cypre, okrem území mimo európsky kontinent, okrem území, za ktoré je zodpovedné Spojené kráľovstvo v medzinárodných vzťahoch), Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Andorra, Monacké kniežactvo.

Vstup a tranzit cez Taliansko bez povinnosti karantény a testu na COVID-19 je umožnený v nasledujúcich prípadoch tým, ktorí nevykazujú žiadny z príznakov COVID-19 (viď čl. 8 ods. 8 Dekrétu premiéra):

 • vstup do Talianska z preukázateľných urgentných dôvodov (práca, zdravie, urgentné záležitosti) - do 120 hodín
 • tranzit Talianskom do 36 hodín na vlastnom motorovom vozidle
 • zdravotnícky personál z pracovných dôvodov
 • cezhraniční pracovníci
 • zamestnanci spoločností a inštitúcií, ktoré majú sídlo či pobočku v Taliansku, za účelom preukázateľne nevyhnutnej cesty do zahraničia
 • zamestnanci zastupiteľských úradov a medzinárodných organizácií a EÚ, vojenský personál
 • žiaci a študenti, ktorí dochádzajú minimálne raz týždenne za štúdiom v inom štáte, v akom je ich miesto trvalého pobytu
 • posádky dopravných a prepravných prostriedkov
 • cestujúci z tzv. covid-testovaných letov

Tranzit: pre slovenských občanov, pokiaľ cestujú individuálne (nie verejnou dopravou) je možný, nesmie prekročiť 36 hodín na území Talianska. V prípade leteckého tranzitu, nie je možné opustiť letisko až do príchodu do cieľovej krajiny. Pri tranzite cez červenú alebo oranžovú zónu je nevyhnutné preukázať účel a nevyhnutnosť cesty. Ak sa necestujete do SR (miesta bydliska), odporúčame mať potvrdenie, doklad o tom, že máte dôvod cesty do tretej krajiny.

Medzinárodná kamiónová doprava je umožnená, vodiči musia mať okrem bežných dokladov aj rúško/respirátor, rukavice a dezinfekčný gél, pri komunikácii s ďalšími osobami dodržiavať vzdialenosť jedného metra.


Opatrenia v krajine

Talianska vláda schválila dekrét pre uvoľňovanie opatrení platný od 26. apríla do 31. júla 2021. Krajina je farebne rozdelená na zóny, na ktoré sa vzťahujú rozdielne obmedzenia. Presun je povolený len medzi regiónmi, ktoré sú v žltej zóne. Presun z oranžovej a červenej zóny je možný len s certifikátom tzv. zeleným pasom (vrátane cudzincov).

Zelený pas umožňuje presun medzi regiónmi rôznych farieb a rizík. Dotýka sa osôb, ktoré boli zaočkované (obidve dávky, ale len vakcínou uznanou v EÚ) alebo prekonali a vyliečili sa z COVID-19 (platnosť potvrdenia je 6 mesiacov), resp. osoby, ktoré sa preukážu antigénovým alebo PCR testom nie starším ako 48 hodín. Potvrdenia môžu byť písomné alebo elektronické. Potvrdenie o očkovaní vydá zariadenie, ktoré očkovanie vykonalo, potvrdenie o prekonaní a vyliečení z COVID-19 vydá nemocnica alebo ošetrujúci lekár, potvrdenie o teste vydá zariadenie, kde osoba test absolvovala.


Celé územie Talianska:

 • obmedzenie pohybu osôb od 22.00 do 5.00 hod, okrem odôvodnenia presunu z bezpečnostných, pracovných alebo zdravotných dôvodov (je potrebné preukázať čestným prehlásením),
 • núdzový stav bol predĺžený do 31. júla 2021;
 • presun je povolený len medzi regiónmi, ktoré sú v žltej zóne, medzi regiónmi v oranžovej a červenej zóne je potrebné preukázať sa tzv. zeleným pasom;
 • povinnosť všade nosiť rúška a dodržiavanie odstupov;
 • stravovanie v hoteloch bez obmedzení, ale len pre hotelových hostí;


Opatrenia platné pre regionálne pásma Talianska

Biela zóna

Platí pre regióny: ani jeden región

Najmiernejší režim, pravidlá budú upravené špeciálnymi protokolmi. Povinnosť nosiť rúška a dodržiavanie odstupov, ale inak voľný režim.

Žltá zóna

Platí pre regióny: všetky regióny okrem regiónov uvedených v oranžovej zóne

 • mierne rizikové pásmo, v ktorom platia vyššie uvedené nariadenia, ktoré sú platné pre celé územie Talianska;
 • otvorené múzeá, kiná, divadlá, koncertné sály, kluby a výstavy (počíta sa s obmedzením kapacity, cez víkend sa vyžaduje rezervácia);
 • povolené návštevy príbuzných a priateľov v rámci regiónu max jedenkrát za deň, najviac štyri osoby (detí nie sú započítané);
 • otvorené obchody;
 • otvorené reštaurácie a bary aj večer s konzumáciou v exteriéri, max 4 osoby pri stole (s výnimkou členov jednej domácnosti),
 • v exteriéri povolené skupinové a kontaktné športy (bez použitia šatní).


Oranžová zóna

Pásmo so stredne vysokou kritickosťou.

Platí pre regióny: Sicília, Sardínia, Valle D´Osta;

 • raz za deň možný presun do inej domácnosti max 4 osoby v rámci bydliska;
 • otvorené obchody
 • povolený individuálny šport v exteriéry v rámci bydliska;
 • zatvorené bary a reštaurácie, činnosť stravovacích služieb pozastavená, s výnimkou závodných jedální a prevádzok spoločného stravovania s donáškou domov.


Červená zóna

Platí pre regióny: ani jeden región

 • platí lockdown, zákaz akéhokoľvek presunu do a z regiónu, ale aj na území samotnom, s výnimkou nevyhnutných a naliehavých prípadov (zamestnanie, škola, zdravotné a iné dôvody);
 • návšteva cudzie bytu je povolená len v nevyhnutných a naliehavých dôvodoch (pracovné a zdravotné dôvody, iná nevyhnutnosť);
 • zatvorené bary, kaviarne, reštaurácie, zmrzlinárne, cukrárne, s výnimkou stravovacích prevádzok s donáškou domov a s okienkovým výdajom max. do 22.00 hod., avšak je prísny zákaz konzumácie na mieste alebo v blízkosti prevádzok;
 • zatvorené nepotravinové trhy;
 • pozastavené kolektívne športové aktivity vrátane tých, ktoré sa vykonávajú na otvorených športoviskách;
 • povolené vykonávať individuálnu športovú aktivitu v blízkosti domova, rešpektujúc vzdialenosť najmenej jedného metra od inej osoby a to s rúškom;
 • športové aktivity sú povolené výhradne vonku a individuálne;
 • všetky podujatia a súťaže organizované orgánmi na podporu športu sú pozastavené;


V Taliansku aj naďalej platí núdzový stav predĺžený do 31. júla 2021. Platí povinnosť dodržiavať sociálnu vzdialenosť od iných osôb minimálne jeden meter, nosiť rúško všade, aj na otvorených verejných priestranstvách, pri nedodržaní hrozí pokuta od 400-1000 eur. V reštauráciách a obchodoch je zákazník povinný na požiadanie poskytnúť svoje osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo).

Za nedodržanie opatrení v súvislosti s COVID-19, resp. nesplnenie uložených povinností, (aj za tzv. baci e abbracci, t. j. bozky a objatia v Taliansku populárne) možno uložiť pokutu od 400-1000 eur, podniku (právnickej osobe) možno vydať zákaz činnosti od 5 do 30 dní a uložiť pokutu až v dvojnásobnej výške. Pokuta sa platí na mieste v hotovosti.

UPOZORNENIE!
Každý, kto pricestuje do krajiny a počas pobytu zistí, že bol v kontakte s nakazenou osobou na COVID-19, resp. sám bude vykazovať príznaky, musí absolvovať test a následne povinnú karanténu po dobu 10-14 dní v ubytovacom zariadení, ktoré si musí individuálne hradiť.

Prepravcovia resp. letecké spoločnosti si môžu vyhradiť ďalšie podmienky prepravy osôb (napr. preukázanie sa negatívnym testom).

Zdroj: mzv.sk