THAJSKO - Aktuálne podmienky vstupu a pobytu v krajine

05.Aug 2020 | 10:30
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: thajsko

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bangkoku informuje, že thajská vláda predĺžila platnosť núdzového stavu v Thajsku do 31. augusta 2020.

Taktiež do 31. augusta 2020 platí dočasné pozastavenie všetkých prichádzajúcich letov do Thajska. Výnimky sa vzťahujú na štátne a vojenské lety, núdzové pristátia, technické pristátia bez výstupov, humanitárne, zdravotnícke, repatriačné lety a cargo lety.

Cudzincom - turistom nie je umožnený vstup do Thajska. Výnimku k vstupu majú diplomati, študenti a ich rodičia alebo opatrovatelia, rodinní príslušníci (manžel/ka, rodičia alebo deti) thajských občanov, cudzinci s platným povolením k pobytu, alebo s povolením prevziať si povolenie k pobytu, cudzinci s platným pracovným povolením alebo majú dovolené v Thajsku pracovať, vrátane ich rodinných príslušníkov, prepravcovia dôležitých tovarov, letecké posádky, osoby s výnimkou udelenou predsedom vlády, cudzinci, ktorí potrebujú lekárske ošetrenie ( nie liečbu COVID-19), filmové štáby, niektorí podnikatelia a cudzinci, ktorým je vstup dovolený na základe dohody s cudzou krajinou.

Pri udelených výnimkách pri vstupe do Thajska sa vyžaduje Fit-to– fly certifikát, , ktorý nie je starší ako 72 hodín pred plánovanou cestou, zdravotné poistenie vo výške minimálne 100 000,- USD, ktoré pokrýva aj všetky náklady spojené s prípadnou liečbou COVID-19, vyplnenie deklarácie a predloženie povolenia na vstup udelené thajskými orgánmi. Cestujúci po príchode do Thajska musia zotrvať v povinnej 14 dňovej karanténe vo vyhradených karanténnych zariadeniach, pokiaľ nedostanú iné nariadenie a to na vlastné náklady. Podrobnejšie informácie je možné získať na príslušných veľvyslanectvách Thajského kráľovstva. .

V krajine dochádza k postupnému uvoľňovaniu reštrikcií zavedených v súvislosti s pandémiou COVID-19. Uvoľňovanie reštrikcií je podmienené rešpektovaním striktných hygienických pravidiel.

V Thajsku dochádza k obnove vnútroštátnej dopravy. Mnohé hotely a ubytovacie zariadenia sú ešte dočasne zatvorené.

Pokiaľ občania SR nachádzajúci sa v Thajsku plánujú využiť medzinárodnú dopravu, ktorá funguje vo veľmi obmedzenom rozsahu, alebo presun v rámci krajiny, odporúčame dôkladne si preveriť u konkrétneho prepravcu, či je spojenie funkčné, prípadne sa o podmienkach dopravy v rámci Thajska informovať na Tourist Authority of Thailand (hotline 1111 - anglicky hovoriaci operátor kl. 9), na kontrolných stanovištiach alebo na telefónnom čísle 1672.

Ministerstvo zahraničných vecí Thajska informovalo 31. júla 2020, že všetci cudzinci, ktorým bol umožnený dočasný pobyt v Thajsku na základe krátkodobých alebo dlhodobých víz musia požiadať o predĺženie pobytu alebo musia opustiť Thajsko pred 26. septembrom 2020.

Podrobnejšie informácie sú dostupné na webovej stránke Imigračného úradu.

V súvislosti s vyššie uvedenými informáciami vyzývame slovenských občanov, aby sledovali aktuálne dianie v Thajsku prostredníctvom miestnych hromadných oznamovacích prostriedkov a riadili sa pokynmi príslušných miestnych orgánov.

Zdroj: mzv.sk