THAJSKO: Aktuálne podmienky vstupu do krajiny

22.Júl 2021 | 10:06
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: thajsko

Thajská vláda opätovne predĺžila platnosť núdzového stavu v Thajsku do 30. septembra 2021.

Vstup do Thajska je od 1. júla 2021 umožnený stanoveným kategóriám osôb. Pri vstupe do krajiny sa vyžadujú príslušné víza, ak cestujúci neprichádza do krajiny v rámci systému oslobodenia od vízovej povinnosti, ktorý sa vzťahuje na 45 dní pobytu od dátumu vstupu, certifikát na vstup (Certificate of Entry) vydaný thajskými orgánmi, negatívny PCR test na COVID-19, ktorý nie je starší ako 72 hodín, doklad o zabezpečení ubytovania v štátom určených karanténnych zariadeniach, zdravotné poistenie vo výške minimálne 100 000,- USD, ktoré pokrýva aj všetky náklady spojené s prípadnou liečbou COVID-19 a vyplnenie deklarácie. Cestujúci po príchode do Thajska musia zotrvať v povinnej karanténe vo vyhradených karanténnych zariadeniach na vlastné náklady.

Niektoré letecké spoločnosti však môžu od cestujúcich vyžadovať aj ďalšie doklady, prípadne uplatňovať svoje vlastné pravidlá. Pred odletom odporúčame preveriť si podmienky aj priamo u leteckých spoločností.

Od 14. januára 2021 všetci cestujúci, ktorým bol udelený certifikát na vstup do Thajska (CoE), sú povinní stiahnuť si aplikáciu Thailand Plus a zaregistrovať sa prostredníctvom nej. Po príchode do Thajska sa musia preukázať QR kódom, ktorý bol vygenerovaný pri registrácii prostredníctvom aplikácie.

Občania SR, ktorí chcú do Thajska pricestovať ako turisti, majú povolený vstup aj v rámci systému oslobodenia od vízovej povinnosti. Musia však požiadať o certifikát na vstup (COE) a spĺňať ďalšie stanovené podmienky vstupu vrátane požadovaných dokumentov. V súčasnosti nie je Certifikát na vstup CoE udeľovaný prichádzajúcim z krajín s prevážajúcou mutáciou DELTA. Zoznam krajín je vhodné aktuálne preveriť na príslušnom veľvyslanectve Thajska.

V zmysle vyhlásenia Ministerstva verejného zdravia sa povinnej karanténe musia podriadiť všetci prichádzajúci, vrátane tých, ktorí už boli zaočkovaní na COVID-19 alebo prekonali ochorenie.

Od 1. mája došlo k modifikácii podmienok vstupu do Thajska u všetkých cestujúcich, vrátane tých, ktorí boli zaočkovaní a sú držiteľmi očkovacích certifikátov. Doba absolvovania povinnej karantény sa opäť u všetkých prichádzajúcich do krajiny predĺžila na 14 dní. Výnimku tvoria zaočkovaní cestujúci prichádzajúci do Thajska v rámci programu Phuket Sandbox a programu Samui Plus.

Od prichádzajúcich do Thajska sa od 1. apríla 2021 nevyžaduje Fit-to–Fly certifikát. Povinnosť predložiť ostatné dokumenty ostáva nezmenená.

Podrobnejšie informácie o podmienkach vstupu je možné získať na príslušných veľvyslanectvách Thajského kráľovstva.

Dočasne sú pozastavené všetky prichádzajúce komerčné lety do Thajska. Výnimky sa vzťahujú na štátne a vojenské lety, núdzové pristátia, technické pristátia bez výstupov, humanitárne, zdravotnícke, repatriačné lety, cargo lety a tzv. semi-komerčné lety. Na návrat do Thajska je možné využiť aj repatriačné lety, ktoré sú koordinované príslušnými veľvyslanectvami Thajska alebo tzv.semi-komerčné lety prevádzkované spoločnosťami: Emirates, Etihad Airways, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss Air, Qatar Airways, Eva Air, KLM, Singapore Airlines, Cathay Pacific, Thai Airways, Air France.


Programy Phuket Sandbox a Samui Plus.

Thajská vláda rozhodla o spustení nových programov Phuket Sandbox a Samui Plus pre zaočkovaných turistov. Cestujúcim je umožnený pohyb po ostrove Phuket bez povinnej karantény na základe vopred stanovených podmienok. Po ukončení ich 14 dňového pobytu v rámci daného projektu môžu cestovať v rámci krajiny na základe zavedených aktuálnych opatrení.

Zaočkovaní turisti z krajín, ktoré thajská vláda označila za nízko rizikové a stredne rizikové, v ktorých pred plánovaným odchodom zotrvali minimálne 21 dní, môžu od 1. júla na základe vopred stanovených podmienok pricestovať do Thajska a zotrvať na ostrove Phuket po dobu 14 dní bez povinnej karantény. Záujemcovia o tento program musia byť zaočkovaní proti COVID-19 vakcínou schválenou Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) alebo thajským Ministerstvom verejného zdravia minimálne 14 dní pred plánovaným príchodom a preukázať sa dokladom o zaočkovaní. Deti mladšie ako 18 rokov, ktoré cestujú s rodičmi, sa nemusia preukazovať dokladom o zaočkovaní.

Akceptované sú tieto vakcíny:

  • CoronaVac od Sinovaca (sú potrebné 2 dávky)
  • AstraZeneca od AstraZeneca (sú potrebné 2 dávky)
  • AstraZeneca od SK BIOSCIENCE (Kórea) (sú potrebné 2 dávky)
  • AstraZeneca od Siam Bioscience (sú potrebné 2 dávky)
  • AstraZeneca od Indického sérového ústavu (sú potrebné 2 dávky)
  • Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson Services, Inc. (je potrebná 1 dávka)
  • Vakcína Pfizer-BioNTECH COVID-19 od spoločnosti Pfizer Inc. (sú potrebné 2 dávky)
  • Moderna od spoločnosti Moderna Inc. (sú potrebné 2 dávky)
  • COVILO od spoločnosti Sinopharm Co., Ltd. (sú potrebné 2 dávky)

Osvedčenie / preukaz o očkovaní musí byť vydané vládnym orgánom v digitálnom alebo papierovom formáte (dokumenty vydané súkromnými subjektmi nebudú akceptované).

Kombinácia rôznych vakcín sa akceptuje za predpokladu, že obdobie medzi 1. a 2. dávkou bolo v súlade s obdobím stanoveným pri výrobe prvej dávky.

Cestujúci musia disponovať Certifikátom na vstup udeleným thajskou stranou, musia mať zabezpečené ubytovanie v rámci systému SHABA v niektorom zo schválených SHA+ hotelov na Phukete, medzinárodné zdravotné poistenie s minimálnym finančným krytím v hodnote 100 000 USD pokrývajúcim aj liečebné náklady súvisiace s COVID-19. Zároveň pred odletom musia predložiť negatívne výsledky testu RT-PCR vydané najneskôr 72 hodín. Po vstupe do krajiny musia cestujúci podstúpiť ďalšie tri testy na COVID-19 na vlastné náklady. Prvý test sa vykoná pri príchode a cestujúcim bude povolený pohyb mimo ich hotelových izieb až po obdržaní negatívneho výsledku prvého testu. Ďalšie testovania prebiehajú na 6. alebo 7. deň a následne na 12. alebo 13. deň. Doklady o platbe vopred za požadované testy RT-PCR musia byť predložené už pri podaní žiadosti o vystavenie Certifikátu na vstup. V prípade, že u niektorého z cestujúcich sa preukáže pozitívny výsledok testu na COVID-19, do karantény idú všetci pasažieri z letu, ktorým nakazená osoba do Thajska pricestovala.

Vstup do krajiny v rámci projektu Phuket Sandbox je cez medzinárodné letisko Phuket. Odtiaľ sa musia cestujúci dopraviť do hotelov SHA + na vopred rezervovaných autách poskytovaných hotelmi SHA +. Po prílete sú cestujúci vyzvaní nainštalovať si aplikáciu na sledovanie ich cesty.

Pre detailnejšie podmienky vstupu do krajiny v rámci programu Phuket Sandbox odporúčame záujemcom obrátiť sa na príslušné veľvyslanectvá Thajského kráľovstva.

Pre cestujúcich v rámci programu Samui Plus platia obdobné podmienky. Prichádzajúci musia pricestovať na medzinárodné letisko Samui. Transfer letov z Bangkoku na Samui je povolený len za určitých podmienok a cestujúcim sa odporúča, aby kontaktovali letecké spoločnosti priamo a dohodli si podmienky prepravy batožiny na ostrov Koh Samui.

Prichádzajúci počas ich pobytu musia zotrvať 7 dní na ostrove Koh Samui vo vybraných hotelových zariadeniach s certifikátom „Samui Extra +", nasledujúcich 7 dni môžu zotrvať v hoteloch s certifikátom „SHA +" . Potvrdenie o rezervácii hotela „SHA +" musí byť vydané v rámci systému SHABA.

Prichádzajúci v rámci programu Samui Plus majú povolený pohyb na ostrove Koh Samui a okolitých ostrovoch za učených podmienok. V priebehu prvých troch dní môžu po obdržaní negatívnych výsledkov prvého testu RT-PCR opustiť svoju hotelovú izbu, musia sa však zdržiavať v priestoroch hotela. Na 4. - 7. deň je im umožnené cestovať v rámci určených trás po ostrove. Po potvrdení negatívnych výsledkov ďalšieho PCR testu môžu cestovať na ostrovoch Koh Samui, Koh Phangan a Koh Tao. Cestujúci si musia nainštalovať a používať aplikáciu na sledovanie ciest podľa pokynov thajských orgánov. V 12.-13. deň ich pobytu sa musia podriadiť vykonaniu ďalšieho PCR testu.

Pri odchode z ostrova Koh Samui do iných častí Thajska po 14 dňoch musia cestujúci predložiť doklad o 14 dňovom pobyte na ostrove Koh Samui / Khon Phangan / Koh Tao a tri výsledky testu RT-PCR a riadiť sa prípadnými požiadavkami cieľového miesta.


Podmienky tranzitu a odchodu

Cestujúcim je od 1. marca 2021 umožnený tranzit na medzinárodnom letisku Suvarnabhumi v Bangkoku počas doby neprekračujúcej 12 hodín. Tranzitujúci pasažieri sa musia preukázať Fit-to-Fly certifikátom, negatívnym testom na COVID-19 nie starším ako 72 hodín pred nástupom na cestu a medzinárodným zdravotným poistením vo výške minimálne 100 000,- USD, ktoré pokrýva aj všetky náklady spojené s prípadnou liečbou COVID-19. Pohyb je im umožnený iba vo vymedzených priestoroch letiska.

Aktuálne a detailnejšie informácie týkajúce sa podmienok tranzitu je možné získať na webovej stránke Úradu civilného letectva.

Územie Thajska je možné opustiť dostupnými letmi. Pred odletom odporúčame kontaktovať príslušnú leteckú spoločnosť a informovať sa o podmienkach tranzitu.


Opatrenia v krajine

V Thajsku došlo k obmedzeniam vnútroštátnej dopravy. Krajina je podľa počtu výskytu prípadov nákazy COVID-19 rozdelená na zóny, v ktorých sú zavedené rôzne obmedzenia. Jednotlivé provincie majú právo si stanoviť vlastné obmedzenia. V krajine je povinné nosenie rúšok. Za nerešpektovanie tohto opatrenia či porušovanie ostatných opatrení hrozia finančné pokuty, prípadne väzenie.

V súvislosti s novou vlnou výskytu prípadov ochorenia COVID-19 v tzv. niektorých provinciách, vrátane Bangkoku, thajská vláda nariadila obmedzenie činnosti prevádzok reštauračných zariadení, zábavných a športových centier, škôl a vzdelávacích inštitúcií, masážnych salónov a pod. Cestovanie medzi niektorými provinciami je podmienené absolvovaním povinnej karantény, predložením PCR testov alebo dodržaním stanovených podmienok vstupu. Vláda odporúča obmedziť cestovanie medzi provinciami a uplatňovať program Stay at home.

V hlavnom meste Bangkoku a v provinciách tmavočervenej zóny

Nakhom Pathom, Narathiwat, Nonthaburi, Songkhla, Pathum Thani, Patthani, Yala, Samut Prakarn a Samut Sakhon, Chon Buri, Chachoengsao a Ayutthaya, sú zavedené obmedzenia týkajúce sa pohybu osôb v čase od 21.00 hod. do 04.00 hod, kedy by sa obyvatelia mali zdržiavať doma. Opustiť domácnosť v uvedenom čase je možné iba v nevyhnutných a odôvodnených prípadoch. Zavedený je zákaz zhromažďovania sa pre viac ako 5 osôb a odporúča sa vyhnúť sa cestovaniu. V stanovených provinciách je obmedzená verejná hromadná doprava, ktorá premáva iba v čase od 03.00 hod do 21.00, zatvorené sú obchodné centrá a prevádzkové hodiny samoobslužných centier, reštauračných zariadení, bánk, predajní mobilných operátorov, drogérií a lekární sú taktiež redukované. V týchto častiach sú zriadené kontrolné body na minimalizáciu pohybu osôb z týchto zón. Osoby, ktoré budú chcieť prekročiť hranice uvedených provincií budú musieť na kontrolných bodoch preukázať povolenie na realizáciu cesty od miestnych autorít, zabezpečiť si on-line registráciu za účelom získania QR kódu a stiahnuť si aplikáciu Thai Chana.

V provincii Phuket sú od 20. júla 2021 do 2. augusta zvýšené skríningové opatrenia vzťahujúce sa na vnútroštátne cestovanie Thajcov a cudzincov žijúcich v Thajsku, ktorí chcú prísť na Phuket. Prichádzajúci musia byť zaočkovaní (dvoma dávkami Sinovac alebo Sinopharm, alebo jednou dávkou vakcíny Astra Zeneca, Pfizer Moderna alebo Johnson and Johnson) najmenej 2 týždne pred plánovaným vstupom alebo musia predložiť doklad o prekonaní Covid-19 a zároveň všetci sa musia preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19 najskôr 7 dní vopred, stiahnuť si aplikáciu Morchana a súhlasiť so zdieľaním informácií o ich lokalite a pohybe. Výnimka sa vzťahuje na deti do 6 rokov, ktoré cestujú v sprievode zaočkovaných rodičov. Nezaočkované deti vo veku 6-18 rokov pred vstupom na Phuket musia predložiť negatívny výsledok testu na COVID-19.

Vstup na Phuket cez pozemný kontrolný bod Chatchai nie je možný v čase od 23.00 hod. do 04.00 hod.

V rámci celej krajiny platia nové dopravné obmedzenia. Od 21. júla všetky prostriedky verejnej dopravy v Thajsku musia obmedziť počet cestujúcich na polovicu svojej kapacity. Thajský úrad pre civilné letectvo (CAAT) vydal zákaz komerčných domácich letov do a z destinácií v 13 provinciách tmavočervenej zóny, ktorý nadobúda účinnosť od 21. júla až do odvolania.

Aktualizované informácie o obmedzeniach na území Thajska na webovej stránke Ministerstva verejného zdravia

Informácie na webovej stránke Tourist Authority of Thailand

V prípade potreby notifikácie ochorenia COVID-19 a zavolania lekárskej pomoci je možné kontaktovať hotline na telefónnom čísle: 1669. Všeobecné informácie o COVID-19 a konzultácie v thajskom a anglickom jazyku e možné získať na telefónnom čísle: 096 847 8209 v čase od 08.00 do 20.00 hod.

Zdroj: mzv.sk