THAJSKO - Podmienky vstupu a pobytu v krajine platné od od 1. apríla 2021

03.Apr 2021 | 10:00
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: thajsko

Thajská vláda opätovne predĺžila platnosť núdzového stavu v Thajsku do 31. mája 2021.

Vstup do Thajska je od 1. júla 2020 umožnený stanoveným kategóriám osôb. Pri vstupe do krajiny sa vyžadujú príslušné víza, ak cestujúci neprichádza do krajiny v rámci systému oslobodenia od vízovej povinnosti, ktorý sa vzťahuje na 45 dní pobytu od dátumu vstupu, certifikát na vstup (Certificate of Entry) vydaný thajskými orgánmi, negatívny PCR test na COVID-19, ktorý nie je starší ako 72 hodín, doklad o zabezpečení ubytovania v štátom určených karanténnych zariadeniach, zdravotné poistenie vo výške minimálne 100 000,- USD, ktoré pokrýva aj všetky náklady spojené s prípadnou liečbou COVID-19 a vyplnenie deklarácie. Cestujúci po príchode do Thajska musia zotrvať v povinnej karanténe vo vyhradených karanténnych zariadeniach na vlastné náklady.

Niektoré letecké spoločnosti však môžu od cestujúcich vyžadovať aj ďalšie doklady, prípadne uplatňovať svoje vlastné pravidlá. Pred odletom odporúčame preveriť si podmienky aj priamo u leteckých spoločností.

Od 14. januára 2021 všetci cestujúci, ktorým bol udelený certifikát na vstup do Thajska (CoE), sú povinní stiahnuť si aplikáciu Thailand Plus a zaregistrovať sa prostredníctvom nej. Po príchode do Thajska sa musia preukázať QR kódom, ktorý bol vygenerovaný pri registrácii prostredníctvom aplikácie.

Občania SR, ktorí chcú do Thajska pricestovať ako turisti, majú povolený vstup aj v rámci systému oslobodenia od vízovej povinnosti. Musia však požiadať o certifikát na vstup (COE) a spĺňať ďalšie stanovené podmienky vstupu vrátane požadovaných dokumentov.

V zmysle vyhlásenia Ministerstva verejného zdravia sa povinnej karanténe musia podriadiť všetci prichádzajúci, vrátane tých, ktorí už boli zaočkovaní na COVID-19 alebo prekonali ochorenie.


Podmienky platné od 1. apríla 2021

Od 1. apríla 2021 došlo k zmene podmienok vstupu do Thajska a skráteniu doby karantény u cestujúcich z krajín bez mutovaných variantov vírusu COVID-19. Zoznam týchto krajín bude thajská strana zverejňovať a aktualizovať každých 15 dní.

V období od 1. apríla 2021 u tých cestujúcich, ktorí sa pred vstupom do Thajska preukážu certifikátom o zaočkovaní a zároveň aj potvrdením o negatívnom PCR teste na COVID-19, bude skrátená karanténna doba na 7 dní. Certifikát o zaočkovaní musí byť v čase príchodu do krajiny aspoň 14 dňový, táto podmienka sa vzťahuje iba na tých, ktorí boli očkovaní proti COVID-19 vakcínou schválenou Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) alebo ministerstvom verejného zdravia Thajska.

K 31. marcu boli akceptované tieto vakcíny:

  • vakcína ARS-CoV-2 (CoronaVac) od spoločnosti Sinovac (sú potrebné 2 dávky);
  • AZD1222 by AstraZeneca / Oxford (sú potrebné 2 dávky);
  • AZD1222 od SK BIOSCIENCE AstraZeneca / Oxford (sú potrebné 2 dávky)
  • BNT162b2 / CORMIRNATY Tozinameran (INN) od spoločnosti Pfizer/BioNTech (sú potrebné 2 dávky);
  • Covishield (ChAdOx1_nCoV19) od Sérového inštitútu v Indii (sú potrebné 2 dávky);
  • Ad26.COV2.S od Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson (je potrebná 1 dávka);
  • mRNA-1273 od spoločnosti Moderna (sú potrebné 2 dávky).


Cestujúci musia predložiť osvedčenie o očkovaní aj po príchode do krajiny, inak sa na nich bude vzťahovať 10 dňová karanténa.

Cestujúcim bez očkovacieho certifikátu z krajín bez mutovaného kmeňa vírusu COVID-19 sa karanténne obdobie kráti zo 14 dní (15 nocí) na 10 dní (11 nocí).

Od prichádzajúcich do Thajska sa od 1. apríla 2021 nevyžaduje Fit-to–Fly certifikát. Povinnosť predložiť ostatné dokumenty ostáva nezmenená.

Podrobnejšie informácie o podmienkach vstupu je možné získať na príslušných veľvyslanectvách Thajského kráľovstva.

Dočasne sú pozastavené všetky prichádzajúce komerčné lety do Thajska. Výnimky sa vzťahujú na štátne a vojenské lety, núdzové pristátia, technické pristátia bez výstupov, humanitárne, zdravotnícke, repatriačné lety, cargo lety a tzv. semi-komerčné lety. Na návrat do Thajska je možné využiť aj repatriačné lety, ktoré sú koordinované príslušnými veľvyslanectvami Thajska alebo tzv.semi-komerčné lety prevádzkované spoločnosťami: Emirates, Etihad Airways, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss Air, Qatar Airways, Eva Air, KLM, Singapore Airlines, Cathay Pacific, Thai Airways, Air France.


Cestovanie v rámci krajiny

V Thajsku došlo k obnove vnútroštátnej dopravy a obnove ubytovacích služieb. Jednotlivé provincie majú právo si stanoviť vlastné obmedzenia. V krajine je povinné nosenie rúšok. Za nerešpektovanie tohto opatrenia či porušovanie ostatných opatrení hrozia finančné pokuty, prípadne väzenie.

Na návrat do Thajska je možné využiť repatriačné lety, ktoré sú koordinované príslušnými veľvyslanectvami Thajska alebo využiť tzv.semi-komerčných letov prevádzkovaných spoločnosťami: Emirates, Etihad Airways, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss Air, Qatar Airways, Eva Air, KLM, Singapore Airlines, Cathay Pacific, Thai Airways, Air France.

Letecké spoločnosti Qatar Airways, Emirates a Swiss Air prevádzkujú lety aj na Phuket pre cestujúcich, ktorí sa na Phukete podriaďujú karanténe v ALQ (Alternative Local Qarantine).

Podmienky vstupu a vycestovania cudzincov do Thajska odporúčame konzultovať na príslušnom veľvyslanectve Thajského kráľovstva.


Podmienky tranzitu a odchodu

Cestujúcim je od 1. marca 2021 umožnený tranzit na medzinárodnom letisku Suvarnabhumi v Bangkoku počas doby neprekračujúcej 12 hodín. Tranzitujúci pasažieri sa musia preukázať Fit-to-Fly certifikátom, negatívnym testom na COVID-19 nie starším ako 72 hodín pred nástupom na cestu a medzinárodným zdravotným poistením vo výške minimálne 100 000,- USD, ktoré pokrýva aj všetky náklady spojené s prípadnou liečbou COVID-19. Pohyb je im umožnený iba vo vymedzených priestoroch letiska.
Aktuálne a detailnejšie informácie týkajúce sa podmienok tranzitu je možné získať na webovej stránke Úradu civilného letectva.
Územie Thajska je možné opustiť dostupnými letmi. Pred odletom odporúčame kontaktovať príslušnú leteckú spoločnosť a informovať sa o podmienkach tranzitu.


Cestovanie v rámci krajiny

V Thajsku došlo k obnove vnútroštátnej dopravy a obnove ubytovacích služieb. Každá provincia môže prijať svoje vlastné opatrenia, uzavrieť rizikové miesta a stanoviť karanténne opatrenia v závislosti od výskytu prípadov COVID-19.

V krajine je povinné nosenie rúšok. Za nerešpektovanie tohto opatrenia či porušovanie ostatných opatrení hrozia finančné pokuty, prípadne väzenie.

Aktualizované informácie o obmedzeniach na území Thajska na webovej stránke Ministerstva verejného zdravia

Informácie na webovej stránke Tourist Authority of Thailand

Zdroj: mzv.sk