THAJSKO - Predĺženie pozastavenia letov do krajiny

03.Júl 2020 | 09:00
Autor: Dušan
Kategória: Lacné letenky
Značky: thajsko

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bangkoku informuje, že thajská vláda predĺžila platnosť núdzového stavu v Thajsku do 31. júla 2020.

Taktiež do 31. júla 2020 platí dočasné pozastavenie všetkých prichádzajúcich letov do Thajska. Výnimky sa vzťahujú na štátne a vojenské lety, núdzové pristátia, technické pristátia bez výstupov, humanitárne, zdravotnícke, repatriačné lety a cargo lety.

Cudzincom - turistom nie je umožnený vstup do Thajska.

Výnimku k vstupu majú

  • diplomati,
  • študenti a ich rodičia alebo opatrovatelia,
  • rodinní príslušníci (manžel/ka, rodičia alebo deti) thajských občanov,
  • cudzinci s platným povolením k pobytu, alebo s povolením prevziať si povolenie k pobytu,
  • cudzinci s platným pracovným povolením alebo cudzinci, ktorí majú dovolené v Thajsku pracovať, vrátane ich rodinných príslušníkov,
  • prepravcovia dôležitých tovarov, letecké posádky, osoby s výnimkou udelenou predsedom vlády,
  • cudzinci, ktorí potrebujú lekárske ošetrenie (nie liečbu Covid-19) a cudzinci, ktorým je vstup dovolený na základe dohody s cudzou krajinou.


Pri udelených výnimkách pri vstupe do Thajska sa vyžaduje F it-to– fly certifikát, , ktorý nie je starší ako 72 hodín pred plánovanou cestou, zdravotné poistenie vo výške minimálne 100 000,- USD, ktoré pokrýva aj všetky náklady spojené s prípadnou liečbou COVID-19, vyplnenie deklarácie a predloženie povolenia na vstup udelené thajskými orgánmi. Cestujúci po príchode do Thajska musia zotrvať v povinnej 14 dňovej karanténe vo vyhradených karanténnych zariadeniach, pokiaľ nedostanú iné nariadenie a to na vlastné náklady. Podrobnejšie informácie je možné získať na príslušných veľvyslanectvách Thajského kráľovstva.

V krajine dochádza k postupnému uvoľňovaniu reštrikcií zavedených v súvislosti s pandémiou Covid-19. Uvoľňovanie reštrikcií je podmienené rešpektovaním striktných hygienických pravidiel. V Thajsku dochádza k obnove vnútroštátnej dopravy. Mnohé hotely a ubytovacie zariadenia sú ešte dočasne zatvorené.

Pokiaľ občania SR nachádzajúci sa v Thajsku plánujú využiť medzinárodnú dopravu, ktorá funguje vo veľmi obmedzenom rozsahu, alebo presun v rámci krajiny, odporúčame dôkladne si preveriť u konkrétneho prepravcu, či je spojenie funkčné, prípadne sa o podmienkach dopravy v rámci Thajska informovať na Tourist Authority of Thailand (hotline 1111 - anglicky hovoriaci operátor kl. 9), na kontrolných stanovištiach alebo na telefónnom čísle 1672.

Thajská vláda 21. apríla 2020 rozhodla o zavedení druhej fázy automatického predĺženia non- immigrant víz všetkých druhov s platnosťou od 1. mája do 31. júla 2020 pre tých cudzincov, ktorí sa na území Thajska dočasne zdržiavajú a ktorých platnosť víz skončila po 26. marci 2020. Podrobnejšie informácie a podmienky automatického predĺženia víz sú dostupné na webovej stránke Imigračného úradu alebo na hotline telefónnom čísle imigračného úradu: 1178.

V súvislosti s vyššie uvedenými informáciami vyzývame slovenských občanov, aby sledovali aktuálne dianie v Thajsku prostredníctvom miestnych hromadných oznamovacích prostriedkov a riadili sa pokynmi príslušných miestnych orgánov.

Zdroj: mzv.sk