TURECKO - Aktuálne podmienky vstupu do krajiny

14.Jún 2020 | 12:30
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: turecko

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky upozorňuje slovenských občanov cestujúcich do Turecka na pretrvávajúci výskyt ochorenia COVID-19 v krajine, ako aj na opatrenia a obmedzenia spojené s touto chorobou.


Podmienky vstupu do krajiny

Vláda Tureckej republiky rozhodla 11. júna 2020 o uvoľnení opatrení na svojich hraničných priechodoch (týka sa to leteckých, pozemných a morských priechodov). Z tohto opatrenia sú aj naďalej vylúčené vstupy a výstupy cestujúcich na hraničných priechodoch s Iránom.

Cudzí štátni príslušníci a tureckí občania sa pri vstupe do krajiny podrobia lekárskej prehliadke. Covid-19 PCR testy budú vykonané (bezplatne) u tých cestujúcich, ktorí vykazujú príznaky zistené počas lekárskej prehliadky a v osobitných prípadoch.

Pri vstupe do krajiny sa nevyžaduje preukázanie sa negatívnym testom.

Povinná 14-dňová izolácia bola týmto nadriadeným pre občanov aj Slovenskej republiky zrušená.

Medzinárodná letecká preprava z/do Turecka sa postupne obnovuje, a preto odporúčame občanom Slovenskej republiky, aby venovali náležitú pozornosť aktuálnym oznamom a zavedeným opatreniam leteckých spoločností. Tranzit cez turecké medzinárodné letiská je aktuálne občanom Slovenskej republiky umožnený.


Cestovanie v rámci krajiny

Cudzí štátni príslušníci môžu bez obmedzení cestovať po krajine, pričom musia rešpektovať hygienické opatrenia súvisiace s využitím verejnej prepravy a obmedzeniami zavedenými u poskytovateľov ubytovacích služieb.


Podmienky tranzitu a odchodu

Cez krajinu je podľa najnovších opatrení možné tranzitovať. Výnimkou sú iránske pozemné hraničné priechody, ktoré zostávajú naďalej uzatvorené pre cestujúcich.


Opatrenia v krajine

Verejný život sa postupne vracia do predpandemického stavu (otvorenie škôl, múzeí, stravovacích zariadení a obnovenie rekreačných a športových služieb, pláži a pod.). Nosenie rúšok v interiéroch je povinné a taktiež v exteriéroch je naďalej povinné v 38 provinciách (z 81), v ostatných prípadoch sa nosenie rúška odporúča.


Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí karanténu.

Občania Slovenskej republiky prichádzajúci z tretích krajín, kde nie je možné vykonať test sa môžu ešte zo zahraničia objednať na testovanie na Slovensku. Po príchode do dvoch dní môžu slovenskí občania poskytnúť výsledok testu na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva a následne podstúpiť druhé testovanie najskôr po 5 dňoch. Po celý čas sa dotknutí občania SR zdržiavajú v izolácii (s výnimkou vykonania testovania). Rovnaký postup sa uplatňuje pri deťoch prichádzajúcich zo zahraničia.

V prípade otázok ohľadom návratu do Slovenskej republiky odporúčame občanom Slovenskej republiky kontaktovať, ešte pred príchodom, príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva (podľa miesta pobytu).

V prípade návratu do SR pozemnými komunikáciami odporúčame cestujúcim, aby si pred cestou overili podmienky vstupu pri každej krajine, cez ktorú plánujú tranzitovať.

V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať pohotovostné číslo mobilného telefónu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Ankare: +90 5337600384 alebo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky: +421 2 5978 5978.

Zároveň odporúčame slovenským občanom, aby v prípade ciest do Turecka využili službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, respektíve prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.

Zdroj: mzv.sk