TURECKO: Aktuálne podmienky vstupu do krajiny a opatrenia

01.Júl 2021 | 08:00
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: turecko

Občanom SR je umožnený vstup do krajiny za podmienky splnenia epidemiologických opatrení a preukázaním sa dokladom spĺňajúcim podmienky vstupu do krajiny.

Občania SR, ktorí nenavštívili za posledných 14 dní Spojené kráľovstvo, Irán, Egypt Singapur, Afganistan, Indiu, Bangladéš, Brazíliu, Južnú Afriku, Nepál, Srí lanku a Pakistan sa môžu pri vstupe do Turecka preukázať platným certifikátom o úplnom zaočkovaní (dátum očkovania musí byť najmenej 14 dní pred vstupom do krajiny), alebo certifikátom potvrdzujúci prekonanie ochorenia COVID-19 v posledných 6 mesiacoch. Cestujúci, ktorí predložia vyššie uvedené doklady nemusia pri vstupe do krajiny predložiť negatívny PCR test a absolvovať karanténu.

Osoby, ktoré nebudú disponovať vyššie uvedenými dokladmi sa musia preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín od vstupu do krajiny alebo negatívnym antigénovým testom nie starším ako 48 hodín od vstupu do krajiny. Výnimka z testovania platí pre deti do šesť rokov.


Vyžaduje sa registrácia pred vstupom?

Občania SR cestujúci leteckou dopravou sú povinní vyplniť vstupný registračný formulár pred cestou do Turecka. Úspešná registrácia vygeneruje cestujúcemu aj tzv. Hayat Eve Sigar kód (individuálny QR kód), ktorý vyhodnocuje potencionálne nakazenie držiteľa kódu. Individuálny kód je taktiež vyžadovaný pri vstupe do obchodných domov, reštaurácií, úradov a pod.


Aké sú podmienky pre deti?

Výnimka z predloženia PCR testu platí pre deti do šesť rokov.


V akom prípade je povinná karanténa po príchode do krajiny?

Všetci cestujúci, ktorí pricestujú do Turecka z iných krajín a navštívili za posledných 14 dní Indiu, Bangladéš, Brazíliu, Južnú Afriku, Nepál a Srí lanku, majú povinnosť sa preukázať negatívnym PCR testom a po prílete absolvovať 14-dennú karanténu v miestach určených tureckými úradnými orgánmi. V štrnásty deň karanténneho obdobia sú cestujúci povinní podstúpiť ďalší PCR test, a ak je výsledok testu negatívny, izolačné obdobie sa skončí.

Cestujúci, ktorí pricestujú do Turecka z iných krajín a navštívili za posledných 14 dní Afganistan a Pakistan majú povinnosť sa preukázať negatívnym PCR testom a po prílete absolvovať 10-dennú karanténu v miestach určených tureckými úradnými orgánmi. V štrnásty deň karanténneho obdobia sú cestujúci povinní podstúpiť ďalší PCR test, a ak je výsledok testu negatívny, izolačné obdobie sa skončí.

Všetci cestujúci, ktorí pricestujú do Turecka z Spojeného kráľovstva, Iránu, Egypta a Singapuru majú povinnosť sa preukázať negatívnym PCR testom nie starším nie starším ako 72 hodín od vstupu do krajiny.

V prípade potreby si Ministerstvo zdravotníctva Tureckej republiky vyhradzuje právo vyžiadať od cestujúcich (prichádzajúcich bez negatívneho PRC testu) na hraničných vstupoch absolvovanie testu na COVID-19. Otestovaní cestujúci budú môcť následne vycestovať do svojej destinácie a v prípade pozitívneho výsledku sa musia spolu s osobami nachádzajúcimi sa v jednej domácnosti podrobiť karanténe a absolvovať PCR test na v 10-ty deň. Ak sa však zistí, že ide o indický variant, ďalší PCR test sa uskutoční až 14-ty deň.


Podmienky vstupu pre očkované osoby

Cestujúci, ktorí nenavštívili za posledných 14 dní Spojené kráľovstvo, Irán, Egypt Singapur, Afganistan, Indiu, Bangladéš, Brazíliu, Južnú Afriku, Nepál, Srí lanku a Pakistan sa môžu pri vstupe do Turecka preukázať platným certifikátom o úplnom zaočkovaní (dátum očkovania musí byť najmenej 14 dní pred vstupom do krajiny), alebo certifikátom potvrdzujúci prekonanie ochorenia COVID-19 v posledných 6 miesiacich. Cestujúci, ktorí predložia vyššie uvedené doklady nemusia pri vstupe do krajiny predložiť negatívny PCR test a absolvovať karanténu.

Osoby, ktoré nebudú disponovať vyššie uvedenými dokladmi sa musia preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín od vstupu do krajiny alebo negatívnym antigénovým testom nie starším ako 48 hodín od vstupu do krajiny. Výnimka z testovania platí pre deti do šesť rokov.


Podmienky vstupu pre osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19

Cestujúci, ktorí nenavštívili za posledných 14 dní Spojené kráľovstvo, Irán, Egypt Singapur, Afganistan, Indiu, Bangladéš, Brazíliu, Južnú Afriku, Nepál, Srí lanku a Pakistan sa môžu pri vstupe do Turecka preukázať platným certifikátom o úplnom zaočkovaní (dátum očkovania musí byť najmenej 14 dní pred vstupom do krajiny) alebo certifikátom potvrdzujúci prekonanie ochorenia COVID-19 v posledných 6 mesiacoch. Cestujúci, ktorí predložia vyššie uvedené doklady nemusia pri vstupe do krajiny predložiť negatívny PCR test a absolvovať karanténu.

Osoby, ktoré nebudú disponovať vyššie uvedenými dokladmi sa musia preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín od vstupu do krajiny alebo negatívnym antigénovým testom nie starším ako 48 hodín od vstupu do krajiny. Výnimka z testovania platí pre deti do šesť rokov.


Hraničné priechody

Cez krajinu je možné tranzitovať. Výnimkou sú iránske pozemné hraničné priechody, ktoré zostávajú naďalej uzatvorené pre cestujúcich.


Podmienky tranzitu

Cez krajinu je možné tranzitovať pozemnými cestami, ako aj letecky. Výnimka z predloženia PCR testu platí pre osoby, ktoré tranzitujú leteckými spoločnosťami cez Turecko.

V záujme ochrany obyvateľstva a účinnejšieho boja proti novému variantu COVID-19 Ministerstvo vnútra Tureckej republiky suspenduje od 1. júla priame lety z Bangladéša, Brazílie, Južnej Afriky, Indie, Nepálu a Srí Lanky z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie v týchto krajinách.


Cestovanie v rámci krajiny

Od 1. júla 2021 sa rušia všetky epidemiologické obmedzenia týkajúce sa cestovania v krajine.


Opatrenia v krajine

Podľa najnovších opatrení Turecko od 1. júla ruší všetky doteraz zavedené pandemické opatrenia a obmedzenia. Naďalej však zostáva v platnosti povinné nosenia tvárovej masky (exteriér a interiér) a pravidlo sociálneho odstupu na celom území Turecka.

V Turecku sa nachádza viac ako 10 000 prevádzok s certifikátmi bezpečného cestovného ruchu (tzv. Safe Tourism Certificate), ktoré zahŕňajú nie len hotely, ale aj podniky, letecké spoločnosti, reštaurácie, kaviarne, dopravné prostriedky (autobusy, lode), zábavné parky a historické pamiatky. Hotely s certifikátmi sú kontrolórmi osobne kontrolované štyrikrát mesačne, aby sa uistilo, že tieto miesta spĺňajú potrebné hygienické kritéria.

Zdroj: mzv.sk