TURECKO: Podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

26.Okt 2020 | 20:00
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: turecko

Vláda Tureckej republiky rozhodla 11. júna 2020 o uvoľnení opatrení na svojich hraničných priechodoch (týka sa to leteckých, pozemných a morských priechodov). Z tohto opatrenia sú aj naďalej vylúčené vstupy a výstupy cestujúcich na hraničných priechodoch s Iránom. Cudzí štátni príslušníci a tureckí občania sa pri vstupe do krajiny podrobia lekárskej prehliadke (prevažne ide o kontrolu telesnej teploty). COVID-19 PCR testy budú vykonané (bezplatne) u tých cestujúcich, ktorí vykazujú príznaky zistené počas lekárskej prehliadky a v osobitných prípadoch.Pri vstupe do krajiny sa nevyžaduje preukázanie sa negatívnym testom. Povinná 14-dňová izolácia bola týmto nariadením zrušená aj pre občanov Slovenskej republiky.Medzinárodná letecká preprava z/do Turecka sa postupne obnovuje, a preto odporúčame občanom Slovenskej republiky, aby venovali náležitú pozornosť aktuálnym oznamom a zavedeným opatreniam leteckých spoločností. Tranzit cez turecké medzinárodné letiská je aktuálne občanom Slovenskej republiky umožnený.


Cestovanie v rámci krajiny

Cudzí štátni príslušníci môžu bez obmedzení cestovať po krajine, pričom musia rešpektovať hygienické opatrenia súvisiace s využitím verejnej prepravy a obmedzeniami zavedenými u poskytovateľov ubytovacích služieb.


Podmienky tranzitu a odchodu

Cez krajinu je podľa najnovších opatrení možné tranzitovať. Výnimkou sú iránske pozemné hraničné priechody, ktoré zostávajú naďalej uzatvorené pre cestujúcich.


Opatrenia v krajine

Verejný život sa postupne vracia do predpandemického stavu (otvorenie škôl, múzeí, stravovacích zariadení a obnovenie rekreačných a športových služieb, pláži a pod.). Nosenie rúšok v interiéroch a exteriéroch je povinné v 81 provinciách.


Podmienky návratu do SR

V prípade návratu do SR pozemnými komunikáciami odporúčame cestujúcim, aby si pred cestou overili podmienky vstupu pri každej krajine, cez ktorú plánujú tranzitovať.

V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať pohotovostné číslo mobilného telefónu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Ankare: +90 5337600384 alebo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky: +421 2 5978 5978.

Zároveň môžu slovenskí občania v prípade ciest do Turecka využiť službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, respektíve prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.

Zdroj: Mzv.sk