UKRAJINA: Aktuálne podmienky vstupu do krajiny a opatrenia

04.Aug 2021 | 10:11
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: ukrajina

Osoby, ktoré vstupujú na územie Ukrajiny sa súčasne musia preukázať poistnou zmluvou alebo potvrdením o poistení liečebných nákladov spojených s diagnostikou a liečbou COVID-19. Poistenie musí byť platné počas celého pobytu na území Ukrajiny a uzatvorené v poisťovacej spoločnosti, ktorá má zastúpenie alebo partnerskú poisťovňu na území Ukrajiny alebo prostredníctvom ukrajinskej poisťovacej spoločnosti. Štátna pohraničná služba Ukrajiny odporúča uzatvorenie online poistenia prostredníctvom štátneho portálu.

Podmienkou vstupu všetkých cudzincov na územie Ukrajiny je preukázanie sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 72 hodín. Dokument musí byť vydaný v angličtine alebo s prekladom do angličtiny.

Okrem testu je tiež povolené pri vstupe predložiť dokument potvrdzujúci podstúpenie očkovania proti COVID-19 vakcínami zaradenými do zoznamu Svetovej zdravotníckej organizácie, vydaný v angličtine alebo s prekladom do angličtiny.

Na cudzincov a osoby bez štátnej príslušnosti, ktorí pricestujú na Ukrajinu z Indie, Spojeného kráľovstva, Ruska, Portugalska, alebo boli na ich území najmenej 7 dní počas posledných 14 dní, je povinná požiadavka na negatívny výsledok rýchleho testu na COVID-19, vykonaného na hraničných priechodoch štátnej hranice. Testovacie miesta sa nachádzajú na hraničných priechodoch.

Opatrenie o preukázaní sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu sa nevzťahuje na:

 • osoby mladšie ako 12 rokov;
 • zamestnanci diplomatických misií a konzulárnych úradov cudzích štátov, zastúpenia oficiálnych medzinárodných misií, organizácie akreditované na Ukrajine a ich rodinní príslušníci;
 • vodiči a členovia posádky nákladných vozidiel, autobusy vykonávajúce pravidelnú prepravu, členovia posádky leteckých a námorných, riečnych plavidiel, členovia posádok vlakov a rušňov;
 • inštruktori ozbrojených síl členských štátov NATO a členských štátov NATO programu Partnerstvo za mier, ktorí sa zúčastňujú výcvikových aktivít pre ozbrojené sily;
 • osoby prepravujúce krvotvorné kmeňové bunky na transplantáciu

Kategórie osôb, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť poistenia:

 • osoby, ktoré majú na Ukrajine povolenie na trvalý alebo prechodný pobyt;
 • osoby, ktoré sú uznané ako utečenci, alebo osoby, ktoré potrebujú dodatočnú ochranu;
 • osoby, ktoré sú diplomatmi, zamestnancami konzulárnych úradov, misií oficiálnych medzinárodných misií, organizáciami akreditovanými na Ukrajine a členmi ich rodín alebo osobami, ktoré prichádzajú na pozvanie Ministerstva zahraničných vecí Ukrajiny;
 • osoby, ktoré sú inštruktormi ozbrojených síl členských štátov NATO a členských štátov programu Partnerstvo za mier NATO, ktoré sa zúčastňujú na výcvikových akciách pre jednotky ozbrojených síl Ukrajiny alebo prichádzajú na pozvanie Ministerstva obrany Ukrajiny.


Štátnu hranicu Slovensko-Ukrajina možno prekročiť cez hraničné priechody:

Vyšné Nemecké – Užhorod

Hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod je otvorený nepretržite pre osobnú dopravu (vrátane autobusov pravidelnej a nepravidelnej dopravy) a nákladnú dopravu bez obmedzenia.

Povoľuje sa:

 • nákladná doprava funguje bez obmedzení,
 • osobná doprava funguje bez obmedzení,
 • tranzit

Peší cestujúci a cyklisti sú vylúčení. Od 15. januára 2021 môžu peší cestujúci a cyklisti prekročiť štátnu hranicu len cez hraničný priechod Ubľa – Malyj Bereznyj alebo Veľké Slemence – Mali Selmenci.

Ubľa – Malyj Bereznyj

Vozidlá do 7,5t budú vybavované len za účelom tranzitu územím SR a cestujúci na základe výnimky vyplývajúcej z platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

Od 15. januára 2021 môžu hraničný priechod využívať aj peší a cyklisti.

Veľké Slemence – Mali Selmenci

Od 1. augusta 2021 sa otvára hraničný priechod Veľké Slemence - Mali Slemenci. Bude otvorený denne od 08:00 - 20:00 h. Tento hraničný priechod môžu využívať len peší a cyklisti.

Informácie na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí Ukrajiny


Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení, platí povinnosť nosiť rúško v uzavretých verejných priestoroch a prostriedkoch MHD.

Letecká doprava - medzinárodná letecká doprava bola obnovená.

Železničná a autobusová doprava - je pozastavená medzinárodná osobná železničná a autobusová doprava cez všetky hraničné priechody.

Nákladná letecká, námorná a cestná doprava funguje v štandardnom režime.

Zdroj: mzv.sk