UKRAJINA: Opatrenia prijaté na obdobie do 22. júna 2020

01.Jún 2020 | 14:10
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: ukrajina

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kyjeve informuje občanov o opatreniach prijatých Ukrajinou v súvislosti s ochorením COVID-19 s cieľom zamedzenia šírenia ochorenia.

Kabinet ministrov Ukrajiny prijal na obdobie do 22. júna 2020 nasledovné opatrenia:

  • zatvorenie všetkých vzdelávacích inštitúcií;
  • zákaz vývozu protiepidemiologického tovaru z Ukrajiny (do 1. júna 2020). Ide o špeciálne ochranné odevy, rukavice, lekárske masky, okuliare, respirátory;
  • pobyt na verejných miestach bez masky alebo respirátora;
  • pohyb skupiny väčšej ako dve osoby, s výnimkou prípadov plnenia služobných povinností a sprievodu detí;
  • vykonávanie všetkých hromadných (kultúrnych, zábavných, športových, spoločenských, náboženských, reklamných a iných) podujatí, na ktorých sa zúčastňuje viac ako 10 osôb, s výnimkou opatrení potrebných na prácu orgánov štátnej a miestnej samosprávy atď.


Štátnu hranicu Ukrajiny je možné prekročiť automobilovou dopravou alebo pešo

  • Vyšné Nemecké – Užhorod – otvorený pre osobnú a nákladnú automobilovú dopravu
  • Ubľa – Malyj Bereznyj - otvorený v plnom rozsahu
  • Veľké Slemence – Mali Selmenci – obnovený v plnom rozsahu


Letecká doprava - od 17. marca 2020 do odvolania 2020 sú dočasne pozastavené všetky medzinárodné civilné lety, s výnimkou prepravy osôb na účely ochrany národných záujmov alebo v súvislosti s plnením medzinárodných záväzkov, ako aj predstaviteľov zastupiteľských úradov a humanitárnych misií.

Železničná a autobusová doprava - od 17. marca 2020 do odvolania 2020 je pozastavená medzinárodná osobná železničná a autobusová doprava cez všetky hraničné priechody.

Nákladná letecká, námorná a cestná doprava bude fungovať v štandardnom režime, takže obmedzenia sa nedotknú posádok nákladných lietadiel, rušňovodičov, a vodičov kamiónov. Tieto osoby teda nespadajú pod povinnú 14-dňovú karanténu po vstupe na územie Ukrajiny, avšak pri podozrení na nový koronavírus budú testovaní ukrajinskými orgánmi.

Na Ukrajinu nie je umožnený vstup cudzincom a osobám bez štátnej príslušnosti, vrátane tranzitu.

Obmedzenie vstupu na územie Ukrajiny sa nevzťahuje na cudzincov a osoby bez štátnej príslušnosti nasledovných kategórií:

  • zamestnanci zahraničných zastupiteľských úradov, konzulárnych úradov a zastúpení medzinárodných organizácií akreditovaných na Ukrajine, ako aj ich rodinných príslušníkov;
  • osoby, ktoré majú povolenie na trvalý alebo prechodný pobyt na Ukrajine.

Občania Slovenskej republiky sa po príchode na Ukrajinu musia podrobiť 14-dňovej povinnej karanténe v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra Ukrajiny.

Zdroj: Mzv.sk