UKRAJINA: Podmienky vstupu platné od 18. októbra 2020

19.Okt 2020 | 16:40
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: ukrajina

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kyjeve informuje občanov o opatreniach prijatých Ukrajinou v súvislosti s ochorením COVID-19 s cieľom zamedzenia šírenia ochorenia. Kabinet ministrov Ukrajiny predĺžil adaptívnu karanténu na obdobie do 31. decembra 2020.


Podmienky vstupu do krajiny

Od 28. septembra 2020 je povolený vstup na územie Ukrajiny pre cudzincov. Obmedzenia sa vzťahujú iba na cudzincov, ktorí prichádzajú z krajín s vysokou mierou nákazy COVID-19 a zdržiavali sa v nich ostatných 14 dní.


Podľa počtu aktívnych prípadov COVID-19 sú krajiny rozdelené na zelené a červené zóny. Slovenská republika je zaradená od 18. októbra 2020 do červenej zóny medzi krajiny s vysokou mierou nákazy.


Podmienkou vstupu na územie Ukrajiny pre prichádzajúcich z krajín s vysokou mierou nákazy (vrátane občanov SR) je preukázanie sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 48 hodín alebo sú povinní ísť do izolácie v domácom prostredí do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, ktorý absolvujú na Ukrajine. Domáca izolácia je monitorovaná prostredníctvom mobilnej aplikácie Zostaň doma.

Osoby, ktoré vstupujú na územie Ukrajiny sa musia preukázať poistnou zmluvou alebo potvrdením o poistení liečebných nákladov spojených s observáciou a liečbou COVID-19 . Poistenie musí byť platné počas celého pobytu na území Ukrajiny a uzatvorené v poisťovacej spoločnosti, ktorá má zastúpenie alebo partnerskú poisťovňu na území Ukrajiny alebo prostredníctvom ukrajinskej poisťovacej spoločnosti. Štátna pohraničná služba Ukrajiny odporúča uzatvorenie online poistenia prostredníctvom štátneho portálu.

Štátnu hranicu Slovensko-Ukrajina možno prekročiť cez hraničné priechody:

 • Vyšné Nemecké – Užhorod – otvorený pre osobnú a nákladnú automobilovú dopravu,
 • Ubľa – Malyj Bereznyj - otvorený v plnom rozsahu pre dopravu aj pre peších,
 • Veľké Slemence – Mali Selmenci – otvorený pre peších v prevádzkovej dobe od 8.00 h do 20.00 h.

Karanténa v štátom určených zariadeniach sa vzťahuje iba na prichádzajúcich z krajín s vysokou mierou nákazy COVID-19, ktorí sa na území týchto krajín nachádzali 14 dní a viac. Umiestneniu do zariadenia určeného štátom nepodliehajú osoby, ktoré súhlasili so samoizoláciou pomocou elektronickej služby Zostaň doma.


Opatrenie o štátnej alebo domácej karanténe sa nevzťahuje na:

 • osoby mladšie ako 12 rokov,
 • osoby prichádzajúce na Ukrajinu za účelom štúdia na vysokých školách,
 • osoby, ktoré sú občanmi štátov so širokým rozšírením COVID-19 a ktoré sa za posledných 14 dní nenachádzali na území týchto štátov alebo tranzitujú cez územie a majú doklady potvrdzujúce vycestovanie do zahraničia v priebehu 2 dní,
 • zamestnanci diplomatických misií a konzulárnych úradov cudzích štátov, zastúpenia oficiálnych medzinárodných misií, organizácie akreditované na Ukrajine a ich rodinní príslušníci,
 • vodiči a členovia posádky nákladných vozidiel, autobusy vykonávajúce pravidelnú prepravu, členovia posádky leteckých a námorných, riečnych plavidiel, členovia posádok vlakov a rušňov,
 • inštruktori ozbrojených síl členských štátov NATO a členských štátov NATO programu Partnerstvo za mier, ktorí sa zúčastňujú výcvikových aktivít pre ozbrojené sily,
 • kultúrni pracovníci na pozvanie kultúrnej inštitúcie spolu s jednou osobou sprevádzajú každého z nich,
 • osoby prepravujúce krvotvorné kmeňové bunky na transplantáciu,
 • osoby, ktoré disponujú negatívnym výsledkom PCR testu na COVID-19, ktorý bol vykonaný nie viac 48 hodín do vstupu na územie Ukrajiny.

Informácie na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí Ukrajiny


Kategórie osôb, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť poistenia:

 • osoby, ktoré majú na Ukrajine povolenie na trvalý alebo prechodný pobyt,
 • osoby, ktoré sú uznané ako utečenci, alebo osoby, ktoré potrebujú dodatočnú ochranu,
 • osoby, ktoré sú diplomatmi, zamestnancami konzulárnych úradov, misií oficiálnych medzinárodných misií, organizáciami akreditovanými na Ukrajine a členmi ich rodín alebo osobami, ktoré prichádzajú na pozvanie Ministerstva zahraničných vecí Ukrajiny,
 • osoby, ktoré sú inštruktormi ozbrojených síl členských štátov NATO a členských štátov programu Partnerstvo za mier NATO, ktoré sa zúčastňujú na výcvikových akciách pre jednotky ozbrojených síl Ukrajiny alebo prichádzajú na pozvanie Ministerstva obrany Ukrajiny.


Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení, platí povinnosť nosiť rúško v uzavretých verejných priestoroch a prostriedkoch MHD.

 • Letecká doprava - od 15. júna 2020 sa obnovujú medzinárodné civilné lety s niektorými krajinami.
 • Železničná a autobusová doprava - je pozastavená medzinárodná osobná železničná a autobusová doprava cez všetky hraničné priechody.
 • Nákladná letecká, námorná a cestná doprava funguje v štandardnom režime.

Zdroj: mzv.sk