USA A KANADA: opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19

11.Mar 2020 | 18:45
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: usa kanada COVID-19

(Aktualizované 13.3.2020) Vzhľadom na výskyt koronavírusu v Európe Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR odporúča, aby občania pozorne sledovali počas a pri návrate z pobytu v zahraničí svoj zdravotný stav po dobu 14 dní a aby v prípade výskytu respiračných príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovali telefonicky lekára. Upozorňujeme občanov, aby po spozorovaní príznakov kontaktovali lekára telefonicky a nechodili do nemocnice osobne z dôvodu zamedzenia šírenia prípadnej nákazy.


USA

Prezident Spojených štátov amerických Donald Trump oznámil 11. marca 2020 zákaz cestovania z Európy do Spojených štátov amerických počas 30 dní s účinnosťou od 24:00 h piatka 13. marca 2020. Uvedené opatrenie sa týka cestovania osôb, ktoré v ostatných 14 dňoch navštívili niektorú z krajín Schengenského priestoru. Tieto opatrenia neplatia pre štátnych občanov Spojených štátov amerických, osoby s trvalým pobytom na území Spojených štátov amerických a priamych rodinných príslušníkov štátnych občanov Spojených štátov amerických.

Úplný zoznam výnimiek, na ktoré sa opatrenie nevzťahuje, je možné nájsť v tomto odkaze.

Spojené štáty americké doteraz prijali obdobné nariadenie týkajúce sa obmedzenia cestovania na územie USA osôb, ktoré počas ostatných 2 týždňov navštívili Čínu a Irán.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vyzýva štátnych občanov Slovenskej republiky pri ceste do Spojených štátov amerických a počas ich pobytu na území Spojených štátov amerických dôsledne dodržiavať základné hygienické opatrenia (umývanie rúk), vyhýbať sa kontaktu s osobami, ktoré vykazujú známky ochorenia, zvážiť účasť na podujatia a miestach s vysokou koncentráciou osôb, rešpektovať pokyny amerických orgánov a sledovať rýchlo sa meniacu situáciu.

Štátnym občanom Slovenskej republiky, ktorí sa na území Spojených štátov amerických plánujú zúčastniť na vopred organizovanom hromadnom podujatí (športová udalosť, konferencia, kultúrne podujatie a pod.) odporúčame vopred kontaktovať organizátora daného podujatia. V prípade cesty do Spojených štátov amerických v rámci zájazdu s cestovnou kanceláriou odporúčame kontaktovať príslušnú cestovnú kanceláriu.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky odporúča občanom Slovenskej republiky využiť službu registrácie pred cestou do zahraničia na webovom sídle Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.

  • V prípade, ak sa štátni občania Slovenskej republiky ocitnú v núdzi alebo krízovej situácii, odporúčame kontaktovať pohotovostnú linku Veľvyslanectva Slovenskej republiky vo Washingtone, D. C. +1 (202) 361 6298 alebo číslo diplomatickej služby na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v Bratislave +421 2 5978 5978.


KANADA

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ottawe si dovoľuje informovať o aktuálnej situácii v súvislosti s koronavírusom v Kanade. Kanadská agentúra pre verejné zdravie (Public Health Agency of Canada) považuje riziko spojené s ochorením COVID-19 v Kanade za stále nízke. Toto riziko sa priebežne prehodnocuje v závislosti od nových informácií. K 9. marcu 2020 bolo v Kanade potvrdených 72 prípadov ľudí nakazených ochorením COVID-19 (34 v provincii Ontário, 27 v Britskej Kolumbii, 4 v Quebecu a 7 v Alberte) a potvrdená prvá obeť. Cestujúci môžu byť pri prílete do Kanady požiadaní o poskytnutie cestovnej a zdravotnej histórie. Na 10 kanadských letiskách boli prijaté opatrenia: identifikácia všetkých cestujúcich prichádzajúcich do Kanady, ktorí môžu byť chorí na nový koronavírus a zvýšenie informovanosti cestujúcich o tom, čo majú robiť v prípade ochorenia.

Pri akýchkoľvek príznakoch respiračnej infekcie (horúčka a problémy s kašľom alebo s dýchaním) je nutné neodkladne kontaktovať Úrad verejného zdravia (Public Health Authority) v závislosti od provincie zverejnených na linku https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/2019-novel-coronavirus-information-sheet-travelled-hubei-province-china.html#au a informovať službu o príznakoch. Kvôli vylúčeniu kontaminácie okolia sa neodporúča návšteva lekára alebo pohotovosti.

Veľvyslanectvo zároveň informuje slovenských občanov, že pred cestou do Kanady je vhodné sa zaregistrovať na webovej stránkeMinisterstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR alebo pomocou mobilnej aplikácie Svetobežka, a tiež sledovať usmernenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR odporúča, aby občania počas a pri návrate z pobytu v zahraničí pozorne sledovali svoj zdravotný stav po dobu 14 dní a aby v prípade výskytu respiračných príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovali telefonicky lekára. Opakovane upozorňujeme občanov, aby po spozorovaní príznakov kvôli zamedzeniu šírenia prípadnej nákazy kontaktovali lekára telefonicky a nechodili do nemocnice osobne. Pre verejnosť sú zriadené aj infolinky a e-mailová adresa, kde im odborníci odpovedajú na otázky.

Zdroj: Mzv.sk