USA - Od 26. januára 2021 platí povinnosť preukázať sa negatívnym testom pred vstupom do krajiny

19.Jan 2021 | 18:30
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: usa

Osoby, ktoré sa fyzicky nachádzali v Schengenskom priestore, Írsku, Spojenom kráľovstve, Brazílii, Číne alebo Iráne počas 14 dní pred plánovaným vstupom na územie USA, nebudú môcť vstúpiť do USA. Toto opatrenie sa týka aj osôb, ktoré pri nadväzujúcich letoch prestupujú v medzinárodných tranzitných zónach letísk v krajinách Schengenského priestoru, Írsku a Spojenom kráľovstve.


Výnimky: Uvedené opatrenie sa nevzťahuje na osoby, ktoré sú štátnymi občanmi USA, osoby, ktoré majú na území USA trvalý pobyt, osoby, ktoré sú priamym rodinným príslušníkom štátneho občana USA alebo sú manželským partnerom štátneho občana USA.

Úplný zoznam výnimiek na webovom sídle Bieleho domu

Výnimka (national interest exemption) nad rámce výnimiek z opatrenia môže byť udelená aj na základe osobitného posúdenia prípadu Veľvyslanectvom Spojených štátov amerických v Bratislave. Tieto výnimky sa týkajú zdravotníkov, študentov, akademikov, investorov, technických expertov, vyššieho manažmentu a profesionálnych športovcov a novinárov.

Zákaz cestovať do USA sa vzťahuje aj na využívanie medzinárodných tranzitných zón letísk v USA (prestupy v USA napr. pri letoch do Latinskej Ameriky) – tranzit na letiskách USA nie je možný. Prekračovanie pozemných hraníc s Mexikom a Kanadou je obmedzené len na nevyhnutné prípady.

Uvedené opatrenia týkajúce sa osôb, ktoré sa fyzicky nachádzali v Schengenskom priestore, Írsku, Spojenom kráľovstve alebo Brazílii počas 14 dní pred plánovaným vstupom na územie USA je platné len do 24:00 25. januára 2021.

Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb prijalo opatrenie účinné od 26. januára 2021, na základe ktorého musia mať všetky osoby pred nástupom na palubu lietadla smerujúceho do USA negatívny PCR alebo antigénový test (nie protilatkový - antibody test) na COVID-19, ktorý nie je starší ako 3 dni (72 hodín) pred nástupom na palubu lietadla. Každý pasažier je povinný mať pri sebe listinnú alebo elektronickú verziu výsledku takéhoto testovania, ktorým sa preukáže na letisku. Výsledok testu kontrolujú letecké spoločnosti, ktoré sú povinné odmietnuť pasažierov nespĺňajúcich vyššie uvedené kritériá.

Informácie na webovej stránke Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb


Cestovanie v rámci krajiny

Cestovanie a s tým spojené činnosti (ubytovanie a pod.) medzi jednotlivými štátmi USA môže byť obmedzené rozhodnutiami štátnych orgánov jednotlivých štátov USA.UPOZORNENIE: Joe Biden chce opätovne obnoviť zákaz cestovania do USA z Európy a Brazílie.Zdroj: mzv.sk