USA - Zmeny v programe bezvízového režimu

21.Jan 2016 | 15:44
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: usa Oznamy a upozornenia pred cestou

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje, že v nadväznosti na 18. decembra 2015 podpísaný prezidentom USA zákon o predchádzaní zneužitia teroristickými skupinami Programu bezvízového režimu do USA (The Visa Waiver Program Improvement  and Terrorist Travel Prevention Act od 2015) platia od 21. januára 2016 v bezvízovom cestovaní do USA nasledovné zmeny:

 

Občanom SR s dvojakým štátnym občianstvom Iraku, Iránu, Sýrie alebo Sudánu a zároveň držiteľom platnej cestovnej autorizácie (ESTA) sa ruší platnosť ich cestovnej autorizácie (ESTA) 21. januárom 2016.

 

Občanom SR s dvojakým štátnym občianstvom Iraku, Iránu, Sýrie alebo Sudánu bude od 21. januára 2016 žiadosť o cestovnú autorizáciu (ESTA) on line systémom zamietnutá s odporúčaním obrátiť sa príslušný konzulát USA s cieľom požiadať o neprisťahovalecké vízum USA. Kontrola platnosti ESTA sa dá vykonať na https://esta.cbp.dhs.gov/esta/.

 

Občanom SR, ktorí sa k 1. marcu 2011 zdržiavali v Iraku, Iráne, Sýrii alebo Sudáne, respektíve po 1. marci 2011 navštívili Irak, Irán, Sýriu alebo Sudán bude platná cestovná autorizácia (ESTA) zrušená, okrem nasledovných výnimiek:

 

- v prípade ciest do Iraku, Iránu, Sýrie alebo Sudánu za účelom plnenia diplomatických alebo služobných povinností medzinárodnej, regionálnej alebo národnej organizácie, akreditovaných zástupcov médií, humanitárnej alebo mierovej misie, vrátane pracovníkov mimovládnych organizácií;

- v prípade ciest do Iránu obchodných zástupcov komerčných firiem s cieľom vykonávania legitímnej podnikateľskej činnosti v súlade s ustanoveniami a závermi Spoločného komplexného akčného plánu prijatého 14. júla 2015;   

- v prípade ciest do Iraku obchodných zástupcov komerčných firiem s cieľom vykonávania legitímnej podnikateľskej činnosti.      

 

Dotazník elektronickej cestovnej autorizácie (ESTA) bude doplnený v súlade s novou legislatívou o nové otázky v termíne do 23. februára 2016.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR odporúča v prípade otázok kontaktovať veľvyslanectvo USA v Bratislave (č. tel. 2-3305-7000,  http://www.ustraveldocs.com/sk/) prípadne veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Washingtone (+1 202 237 1054, mail: [email protected]).