VIETNAM: Od 15. marca 2022 krajina otvorila svoje hranice cudzincom

18.Mar 2022 | 11:22
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: vietnam

Najnovšie zmeny

  • Obnovenie medzinárodných letov
  • Otvorenie sa krajiny pre cudzincov od 15. marca 2022
  • Zjednodušenie podmienok vstupu


Podmienky vstupu do krajiny

Od 15. marca 2022 Vietnam otvoril svoje hranice cudzincom.

Vietnamská vláda od uvedeného dátumu opätovne zaviedla pre občanov 13 krajín (Bielorusko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko, Nórsko, Rusko, Južná Kórea, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo) oslobodenie od vízovej povinnosti po dobu 15 dní bez ohľadu na účel cesty a druh cestovného pasu.

Cestujúci z ostatných špecifikovaných krajín, vrátane občanov SR, môžu požiadať o e-víza, ktoré sa udeľujú na jeden vstup na 30 dní, prípadne môžu v otázke udelenia víz kontaktovať príslušné vietnamské veľvyslanectvá alebo konzuláty.

Cudzinci môžu za stanovených podmienok požiadať o udelenie e-víz prostredníctvom vládneho portálu, kde je uvedený aj prehľad krajín, na občanov ktorých sa táto možnosť vzťahuje.

Od 15. marca platia zjednodušené podmienky vstupu cudzincov do krajiny.

Od prichádzajúcich osôb, s výnimkou detí do 2 rokov, sa vyžaduje predloženie

  • negatívneho testu na COVID-19 metódou RT-PCR nie staršieho ako 72 hodín pred odchodom
  • alebo antigénovým testom nie starším ako 24 hodín pred vstupom.

Testy na COVID-19 musia vykonávať a certifikovať príslušné zdravotnícke orgány.

V prípade, že sa osoby nepreukážu negatívnym testom, je potrebné ho vykonať do 24 hodín po príchode (buď vo forme RT-PCR/RT-LAMP alebo rýchlym antigénovým testom). Ak je výsledok testu negatívny, cestujúci môže pokračovať v plánovanej ceste v rámci krajiny za podmienky dodržiavania stanovených opatrení. V prípade pozitívneho výsledku, musia o uvedenej skutočnosti informovať zdravotnícke orgány a následne sa riadiť ich pokynmi.

Všetky prichádzajúce osoby sú povinné ešte pred vstupom do Vietnamu vyplniť zdravotné vyhlásenie a do svojich mobilných zariadení si stiahnuť aplikáciu PC-COVID, ktorú musia používať počas celej doby pobytu. Návštevníci sú zároveň po príchode povinní monitorovať svoj zdravotný stav po dobu 10 dní. V prípade, že sa po prílete u cestujúcich začnú prejavovať príznaky COVID-19, sú povinní tieto príznaky nahlásiť príslušným orgánom.

Od osôb, ktoré vstúpili do krajiny bez negatívneho výsledku testu na COVID-19, sa vyžaduje, aby do obdržania výsledku testu sa vyhýbali kontaktu s inými osobami pri ich presune na miesto ich ubytovania.

Pre odchodom odporúčame kontaktovať príslušné letecké spoločnosti a informovať sa o podmienkach cesty.


Obnovenie medzinárodných letov

Vietnam od 1. januára 2022 odsúhlasil obnovenie niektorých medzinárodných letov z/do deviatich destinácií.

V súčasnosti sú obnovené medzinárodné lety z/do 20 destinácií: Bangkok, Doha, Dubai, Guangzhou, Frankfurt, Hong Kong, Istanbul, Kuala Lumpur, Londýn, Moskva, Paríž, Phnom Penh, San Francisco, Soul, Singapur, Sydney, Taipei, Tokio, Vientiane, Manila.

Úrad civilného letectva Vietnamu (CAAV) uviedol, že obnovenie pravidelných letov do ďalších destinácií podlieha schváleniu príslušných orgánov.


Regionálne odlišnosti

Každé mesto si môže stanoviť vlastné podmienky a pravidlá vstupu. Všetci musia dodržiavať platné nariadenia ministerstva zdravotníctva o prevencii COVID-19.


Cestovanie v rámci krajiny

Vnútroštátna letecká a pozemná doprava funguje za stanovených bezpečnostných a zdravotníckych podmienok (ochranné rúška sú počas letu a v priestoroch letiska povinné). Obmedzenia cestovania medzi provinciami zostávajú a líšia sa v závislosti od miesta.


Opatrenia v krajine

Opatrenia sa líšia podľa provincie a v závislosti od vzdialenosti od ohniska nákazy.

V niektorých miestach, kde došlo k poklesu prípadov COVID-19, postupne dochádza k uvoľňovaniu niektorých opatrení. V mestách, kde nie je epidemiologická situácia pod kontrolou, aj naďalej platia zavedené opatrenia a obmedzenia.

Osoby, ktoré navštívili oblasti so zvýšeným výskytom vírusu, môžu byť pri vstupe do iných provincií požiadané dodržiavať stanovené opatrenia.

Zoznam všetkých oblastí a ohniskami nákazy, je dostupný na web stránke Ministerstva zdravotníctva Vietnamu. Upozorňujeme na povinné nosenie rúšok, dodržiavanie 2-metrového odstupu na verejných miestach.

Pred cestou do iných provincií sa odporúča overiť si u poskytovateľa služieb, aké požiadavky platia, či už ide o cieľovú destináciu alebo miesto návratu. Aktuálne opatrenia je možné sledovať aj na vládnom portáli.


Ukončenie automatického predĺženia víz cudzincov od 15. januára 2022

Imigračné úrady Ministerstva pre verejnú bezpečnosť Vietnamu informovali, že v súvislosti s postupnou obnovou medzinárodných letov dôjde od 15. januára 2022 k ukončeniu doposiaľ uplatňovaného automatického predĺženia víz u tých cudzincov, ktorí vstúpili do Vietnamu na základe oslobodenia od vízovej povinnosti, elektronických víz alebo turistických víz a ktorým boli tieto víza automaticky obnovované. V prípade potreby môžu cudzinci vopred kontaktovať imigračné úrady prostredníctvom emailu [email protected] a konzultovať s nimi ďalší postup.

Zdroj: mzv.sk