WIZZAIR - Preventívne a bezpečnostné opatrenia pri letoch

20.Aug 2020 | 09:00
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: wizzair

Let.spoločnosť Wizzair prijala preventívne opatrenia zamerané na minimalizáciu potenciálneho šírenia pandémie koronavírusu (COVID-19). Ďalej uvedené opatrenia sa budú vyžadovať pri všetkých jej letoch a v tejto veci všetkých žiadajú o súčinnosť:


Tvárové masky

V záujme zaistenia maximálnej ochrany musia teraz cestujúci aj posádka nosiť na palube lietadla tvárové masky. Doneste si vlastnú masku a majte ju riadne nasadenú počas celej cesty. Ak si masku nenasadíte, neumožnia vám nástup do lietadla a nebudete môcť letieť.

Ak máte aj ďalšie ochranné pomôcky, ako sú napríklad rukavice alebo štíty, tak ich použijete. Ak let trvá dlhšie ako 4 hodiny, odporúča sa vziať si viaceré tvárové masky.


Odstupy medzi osobami a hygienické opatrenia

Dodržiavajte v lietadlách (aj mimo nich na celom letisku) pokyny týkajúce sa odstupu medzi osobami. Počas príletu nevstávajte zo svojho miesta dovtedy, pokiaľ Vás na to nevyzve palubný personál.

Prosíme, buďte pozorní a ohľaduplní voči ostatným cestujúcim a dôsledne uplatňujte požadované úkony v oblasti osobnej hygieny. Na cestu nastúpte len v prípade, že ste zdraví a spôsobilí na let!


Overte si miestne nariadenia

Pred cestou si vždy overte platné nariadenia v oblasti cestovania na webových stránkach príslušných orgánov a letísk, ako aj na miestnych veľvyslanectvách. V zmysle platných nariadení Vám môže byť zamietnutý nástup do lietadla alebo nemusíte byť vpustení do cieľovej krajiny príletu (ak nie ste jej štátnym príslušníkom alebo rezidentom), prípadne sa na Vás môže vzťahovať povinnosť karantény. Nariadenia sa rýchlo menia a medzi jednotlivými krajinami sa líšia.

Ak bude Váš let oneskorený alebo zrušený, let.spoločnosť Wizzair vás upozorní na všetky zmeny prostredníctvom mobilnej aplikácie WIZZ, e-mailu alebo SMS, ktoré smerujú priamo na kontaktné údaje vlastníka rezervácie. Ak si chcete overiť stav svojich letov, pravidelne sa prihlasujte do svojho profilu WIZZ. Takisto venujte zvýšenú pozornosť oznamom na letisku a na palube.


Na palube lietadla

Lietadlá sú každý deň vyčistené a vydezinfikované a v súčasnosti na palube nie je poskytovaný časopis WIZZ Magazine (palubné menu WIZZ je k dispozícii v mobilnej aplikácii WIZZ a vždy, keď je to možné, využívajú sa bezkontaktné platby). Vzduch vnútri moderných lietadiel je filtrovaný podľa rovnakého štandardu ako vzduch nemocničných operačných sál, pretože dochádza k jeho mnohonásobnej výmene cez vzduchové filtre (HEPA), ktoré odstraňujú až 99,97 % vírusov a baktérií prenášaných vzduchom.

Palubná posádka nosí ochranné prostriedky a má prístup k potrebnému vybaveniu. Takisto prešla doplňujúcim výcvikom v súvislosti s COVID-19 a tak dôsledne dodržujte jej pokyny.


Na letisku

Letecká spoločnosť pri uplatňovaní hygienických a bezpečnostných opatrení úzko spolupracuje s letiskami a miestnymi orgánmi. Podľa možnosti je zabezpečené väčšie množstvo samoobslužných miest a menej kontaktných postupov, aby sa minimalizoval kontakt medzi personálom a cestujúcimi. Odporúčame Vám registrovať sa online (ak je to možné), na letisku budete mať o jeden úkon menej.A napokon

Cestujúci infikovaní vírusom COVID-19 alebo s príznakmi svedčiacimi o vysokej pravdepodobnosti takejto infekcie majú prísne zakázaný vstup na lety spoločnosti Wizz Air.

Cieľom uvedených opatrení na ochranu zdravia je zaistenie bezpečnosti cestujúcich aj posádky. Cestujúci, ktorí tieto požiadavky nedodržia, nebudú pripustení k letu a v zmysle všeobecných podmienok prepravy môžu byť aj do budúcnosti vylúčení z leteckej dopravy spoločnosti Wizz Air.

Zdroj: wizzair.com