ČESKÁ REPUBLIKA: Podmienky vstupu od 31. mája 2021

31.Máj 2021 | 14:51
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: česká republika

Od 15. mája 2021 je platné aktualizované ochranné opatrenie Ministerstva zdravotníctva ČR. ktoré bude znovu aktualizované od 1. júna 2021

Od 31. mája 2021 zostáva Slovensko pre Českú republiku zaradené medzi krajiny s vysokým rizikom nákazy - červené

V praxi to znamená, že slovenskí občania môžu do Česka pricestovať s antigénovým testom nie starším ako 24 hodín, alebo RT-PCR testu, nie starší ako 72 hodín.

Pred vstupom do ČR vyplniť príjazdový formulár, vzdialeným prístupom ho poslať príslušnej krajskej hygienickej stanici a predložiť doklad o jeho vyplnení na vyžiadanie pri hraničnej alebo pobytovej kontrole.

Po príchode do Česka je potrebné zostať v domácej izolácii do predloženia ďalšieho negatívneho RT-PCR testu (domácu izoláciu je možné ukončiť aj hneď - po obdržaní negatívneho PCR testu)

Následne vykonať druhý RT-PCR test (na vlastné náklady) v ČR najneskôr do piatich dní (môže byť aj skôr) od vstupu. Výsledok druhého RT- PCR testu je potrebné predložiť krajskej hygienickej stanici príslušnej podľa miesta pobytu.

Po dobu 14 dní od príchodu do ČR všade okrem domova nosiť respirátor, a to i vo vonkajších priestoroch.

Povinnosť vyplniť príjazdový formulár majú aj osoby zaočkované na Slovensku. Pri ich vstupe na územie ČR sa však na nich nebudú vzťahovať žiadne karanténne pravidlá, pokiaľ sa preukážu národným certifikátom o vykonanom očkovaní vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR, a to už aj po uplynutí 22 dní od prvej očkovacej dávky mRNA/vektorovej vakcíny.


Prehľad podmienok vstupu do Českej republiky podľa farebného rozlíšenia krajín

Každý cestujúci do ČR, ktorý počas uplynulých 14 dní strávil viac ako 12 hodín:

V oranžovej alebo červenej (podmienky aj pre cestujúcich zo Slovenska)

 • pred vstupom do ČR vyplniť príjazdový formulár, vzdialeným prístupom ho poslať príslušnej krajskej hygienickej stanici a predložiť doklad o jeho vyplnení na vyžiadanie pri hraničnej alebo pobytovej kontrole, povinnosť vyplniť príjazdový formulár majú aj osoby zaočkované v SR. Pri ich vstupe na územie ČR sa však na nich nebudú vzťahovať žiadne karanténne pravidlá, pokiaľ sa preukážu národným certifikátom o vykonanom očkovaní vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR, a to už aj po uplynutí 22 dní od prvej očkovacej dávky mRNA/vektorovej vakcíny.
 • pred vstupom do ČR disponovať písomným potvrdením akreditovaného laboratória o negatívnom výsledku antigénového testu, nie starší ako 24 hodín alebo RT-PCR testu, nie starší ako 72 hodín (okrem občanov ČR, ich rodinných príslušníkov, občanov EÚ s vydaným certifikátom o prechodnom pobyte v ČR a cudzincov s povolením na trvalý pobyt v ČR, ktorí sa vracajú do ČR individuálnou dopravou – nie verejnou)
 • pri vstupe z červených krajín (platí pre Slovensko) následne vykonať druhý RT-PCR test (na vlastné náklady) v ČR najneskôr do piatich dní (môže byť aj skôr) od vstupu. Výsledok druhého RT- PCR testu je potrebné predložiť krajskej hygienickej stanici príslušnej podľa miesta pobytu (študenti aj škole a zamestnanci zamestnávateľovi),
 • pri príchode z červenej krajiny (platí pre Slovensko) do predloženia druhého negatívneho výsledku RT PCR testu je nutná samoizolácia (domáca karanténa); pri príchode z oranžovej krajiny nie je potrebné zostať v domácej izolácii.
 • po dobu 14 dní od príchodu do ČR všade okrem domova nosiť respirátor aspoň triedy FFP2, KN95, N95, P2,DS, a to aj po negatívnom výsledku druhého RT PCR testu.

Výnimky pre vstup do ČR, u ktorých nie je potrebné vyplniť príjazdový formulár a predložiť výsledky PCR alebo antigénového testu:

 • pracovníkov medzinárodnej dopravy,
 • tranzit cez územie ČR do 12 hodín, pre osoby tranzitujúce pozemnou cestou platí povinnosť pred vstupom na územie ČR disponovať písomným potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu, ktorý nie je starší ako 24 hodín alebo RT PCR testu, ktorý nie je starší ako 72 hodín.
 • odôvodnené neodkladné cesty do a z ČR do 12 hodín, sú obmedzené za účelom: výkonu podnikateľskej činnosti a obchodné cesty, obstaranie základných životných potrieb, zdravotná starostlivosť, neodkladné úradné záležitosti, pohreby.
 • deti mladšie ako 5 rokov
 • cezhraniční pracovníci, žiaci alebo študenti, ktorí za účelom výkonu práce alebo vzdelávania pravidelne aspoň 1x do týždňa prekračujú hranicu
 • občania EÚ/SR, ktorí nemajú klinické príznaky ochorenia COVID-19, prekonali ochorenie COVID-19 a absolvovali izoláciu v stanovenom rozsahu z dôvodu pozitívneho výsledku RT -PCR testu a to podľa pravidiel ČR alebo iného členského štátu EÚ, pričom od prvého pozitívneho výsledku RT PCR testu uplynulo aspoň 14 dní, nie však viac ako 90 dní (od 1. júna 2021 - nie však viac ako 180 dní) - potrebné predložiť potvrdenie od lekára v ČR alebo EÚ o absolvovaní izolácie po pozitívnom RT-PCR teste)
 • Osoby, ktoré boli očkované na území Českej republiky a ktorým bol vystavený certifikát Ministerstva zdravotníctva ČR, môžu po uplynutí 14 dní od úplného ukončenia očkovania cestovať z oranžových a červených krajín EÚ – platí povinnosť pred vstupom vyplniť Príjazdový formulár.Od 15. mája 2021 okrem osôb očkovaných na území ČR sa výnimka týka i osôb očkovaných na Slovensku, v Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Maďarsku a Slovinsku.

Ak sú tieto osoby držiteľmi potvrdenia o vykonanom očkovaní môžu po uplynutí 22 dní od prvej dávky očkovania cestovať z krajín EÚ+ so stredným a vysokým rizikom nákazy bez nutnosti podstupovať testovanie a bez obmedzenia pohybu na území ČR – platí povinnosť pred vstupom vyplniť Príjazdový formulár.

Uvedené pravidlá sa vzťahujú na príchod cudzincov, ako aj na návrat českých občanov a rezidentov späť do ČR.Aktuálny cestovateľský semafor a podmienky návratu na Slovensko

Vláda na svojom rokovaní schválila cestovateľský semafor. Výstupom je mapa sveta s informáciami o aktuálnej rizikovosti jednotlivých štátov s ohľadom na ich národnú epidemiologickú situáciu. Semafor je platný od 25. mája 2021.

Zoznam krajín na zelenom, červenom a čiernom zozname sa aktualizuje raz za dva týždne. V prípade, že v nejakej krajine sveta dôjde k náhlej eskalácií epidemiologickej situácie, individuálne sa môžu krajiny prehodnocovať aj mimo tohto dvojtýždňového režimu. Zobraziť viac...

Zdroj: mzv.sk