CYPRUS: Od 10. júna 2021 patrí Slovenská republika do oranžovej kategórie.

10.Jún 2021 | 08:30
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: cyprus

Cestujúci z ktorejkoľvek krajiny, ktorí preukážu, že boli zaočkovaní proti COVID-19 všetkými požadovanými dávkami registrovanej vakcíny, sú oslobodení od absolvovania testov PCR tak pred príchodom, ako aj po príchode na Cyprus. ak uplynul požadovaný počet dní medzi poslednou dávkou (v závislosti od vakcíny) a dátumom cesty. Navyše nebudú umiestnení do karantény, aj keď sa zistí, že boli v blízkom kontakte s pozitívnym prípadom COVID-19.

Cyprus za registrované vakcíny považuje: Janssen/Johnson & Johnson, Vaxzervia (AstraZeneca), Pfizer-BioNTech, Moderna, Sputnik (Gam-COVID-Vac) a Sinopharm (BBIBP COVID-19).

Zistite viac informácií o podmienkach pre zaočkované osoby na stránke CyprusFlightpass alebo www.visitcyprus.com

Ani platné osvedčenia o očkovaní ale neoslobodzuje cestujúcich od vyplnenia online žiadosti 24 hodín a menej pred nástupom do lietadla. Aj na očkovaných cestujúcich sa naďalej vzťahuje náhodné testovanie na letiskách.


Aké sú podmienky pre cestujúcich zo Slovenska?

S platnosťou od 10. júna 2021 patrí Slovenská republika do oranžovej kategórie.

Cestujúci z krajiny oranžovej kategórie (výnimkou sú plne zaočkovaní) musia pred príletom do Cyperskej republiky podstúpiť nasledovné kroky:

1. absolvovať molekulárny PCR test (vzorka odobratá max 72 hodín pred odletom), v certifikovanom laboratóriu,

2. vyplniť Cyprus Flight Pass formulár a nahrať do žiadosti certifikát preukazujúci negatívny výsledok PCR testu ,

3. v prípade vyzvania sa podrobiť náhodnému testovaniu hneď po prílete (na náklady Cyperskej republiky).

Deti mladšie ako 12 rokov sú vyňaté z testovania. Aj ony však musia mať vyplnený Cyprus Flight Pass.


Kategorizácia krajín

Rozdelenie krajín do kategórií z pohľadu Cypru

Pre zelenú kategóriu, neplatia žiadne obmedzenia. Povinnosťou ale ostáva vyplnený Cyprus Flight Pass a náhodné testovanie na letisku na náklady cyperskej vlády.

Pre oranžovú kategóriu sa vyžaduje popri Cyprus Flight Pass aj certifikát o negatívnom PCR teste nie staršom ako 72 hodín od odobratia vzorky do odletu.

Pre červenú kategóriu sa vyžaduje okrem Cyprus Flight Passu, certifikátu o negatívnom PCR teste nie staršom ako 72 hodín pred odletom aj PCR test priamo po prílete do Cyperskej republiky (testy sa vykonávajú na letiskách, zabezpečuje ich vlády Cyperskej republiky a hradí ich cestujúci).

Z krajín Európy je v zelenej kategórii iba Island a Malta a v oranžovej kategórii sa nachádzajú Portugalsko, Írsko, Fínsko, Rumunsko, Bulharsko, Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Taliansko, Poľsko, Nórsko a Spojené kráľovstvo.

Štvrtou kategóriou je šedá - kategória osobitného povolenia. Od cestujúcich z tejto kategórie sa vyžaduje negatívny PCR test, nie starší ako 72 hodín od odobratia vzorky do odletu a po prílete 14 dňová izolácia v súlade s pokynmi Ministerstva zdravotníctva.


Podmienky vstupu na okupované územie Cypru pri príchode z Cyperskej republiky

Upozorňujeme cestujúcich, že tzv. „Severo-cyperská turecká republika" je územie, ktoré nie je uznané Slovenskou republikou. V prípade pobytu slovenských občanov na území tzv. „Severo-cyperskej tureckej republiky" im v prípade núdze nebude môcť byť poskytnutá oficiálna konzulárna pomoc a asistencia. Takisto je potrebné brať do úvahy, že informácie o pandemickom režime v tzv. „Severo-cyperskej tureckej republike" môžu byť nedostatočné alebo neúplne.

Od 4. júna je po 15 mesiacoch opäť možné prekračovať tzv. „nárazníkovú zónu" medzi Cyperskou republikou a tzv. „Severocyperskou tureckou republikou". Na prechod je potrebný negatívny výsledok PCR alebo antigénového testu nie starší ako 7 dní.

Pre cestujúcich zo Slovenskej republiky prechádzajúcich na územie tzv. „Severo-cyperskej tureckej republiky" po prílete na letiská Cyperskej republiky (Larnaka a Pafos) naďalej platí, že pri vstupe na územie tzv. „Severo-cyperskej tureckej republiky" cez nárazníkovú zónu musia splniť aj vstupné podmienky podľa aktuálneho, lokálneho cestovateľského semaforu.

Podľa pravidiel tzv. „Severo-cyperskej tureckej republiky" je Slovensko v žltej kategórii.

Podmienky vstupu v žltej kategórii:

  • pre zaočkovaných a tých, čo prekonali COVID19 – PCR test nie starší ako 72 hodín, žiadna karanténa
  • alebo pre nezaočkovaných: PCR test nie starší ako 72 hodín a 7-dňová karanténa.

Rovnaké opatrenia v žltej kategórii platia aj pri prílete na územie tzv. „Severo-cyperskej tureckej republiky" z Turecka. Negatívne výsledky testu PCR cestujúcich, ktorí pricestujú do tzv. „Severo-cyperskej tureckej republiky" z Turecka, musia mať QR kód. Ak dokument nemá QR kód, vstup do tzv. „Severo-cyperskej tureckej republiky" nie je povolený a cestujúci sú vrátení späť. Aby sa zabránilo problémom, sú letecké spoločnosti povinné skontrolovať dokumenty na overenie QR kódu.


Opatrenia v krajine

Cyperská spoločnosť sa od 10. mája takmer plne otvorila. Najprv prišli na rad školy, obchody, kaderníctva, fitness centrá a kostoly. O týždeň neskôr sa pridali aj divadlá a kiná. V júni budú pribúdať otvorené kasína, vodné parky, zoologické záhrady, konferenčné centrá, trhy. S týždňa na týždeň sa menia a navyšujú aj počtové obmedzenia pre kary, krstiny, svadby a iné spoločenské podujatia. Reštaurácie môžu privítať zákazníkov na terasách, od polovice mája už aj v interiéri. Hotely sa otvorili už aj pre domácu klientelu.


SafePass

Podmienkou na využitie tohto plošného otvorenia je tzv. SafePass. Ten predstavuje buď potvrdenie o očkovaní aspoň prvou dávkou s trojtýždňovým odstupom, negatívny PCR alebo antigénový test vykonaný za posledných 72 hodín alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19 za posledných šesť mesiacov. V podnikoch a obchodoch môže polícia vykonávať náhodné kontroly. Turisti sa v prípade kontroly môžu namiesto SafePassu preukázať formulárom Cyprus Flight Pass.


Zachovanie istých reštrikčných prvkov

Od 10. júna 2021 je zrušený nočný zákaz vychádzania. Naďalej je zachovaná povinnosť nosiť rúška, vrátane exteriéru, aj keď tu sa dá očakávať uvoľnenie v horúcich letných mesiacoch.


Aktuálny cestovateľský semafor a podmienky návratu na Slovensko

Cyprus je zaradený do zoznamu zelených krajín.

Pravidlá platia pre osoby, ktoré v ostatných 14 dňoch navštívili výlučne krajiny zaradené do zoznamu zelených štátov. Ak ste okrem nich v tomto období zároveň navštívili aj krajiny zaradené do červeného alebo čierneho zoznamu, postupujte podľa pravidiel pre „horšiu" krajinu.

Najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie SR sú osoby povinné sa registrovať a byť schopné preukázať sa na požiadanie potvrdením o registrácii pri vstupe aj počas pobytu na území SR.

Ak vstupujete na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou, ste zároveň povinní vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho.

Ak sa po návrate zo zahraničia u niekoho objavia príznaky COVID-19, je povinný to ohlásiť svojmu všeobecnému lekárovi či pediatrovi; ak na území SR lekára nemá, nahlási to lekárovi príslušného samosprávneho kraja.

Nariaďuje sa karanténa v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa končí obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo negatívneho výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19, pričom laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 je možné vykonať už v prvý deň izolácie. Vykonanie antigénového testu sa bude počítať ako výnimka z testovania len do 30. júna.

Ak osoba test nepodstúpi, karanténa v prípade bezpríznakového priebehu končí dovŕšením 14. dňa. Domáca karanténa sa týka aj všetkých osôb v spoločnej domácnosti, končí sa súčasne s izoláciou osoby, ktorá prišla zo zahraničia.

Výnimky

  • karanténu už nebude musieť podstúpiť osoba tri týždne od prvej dávky očkovania bez ohľadu na vakcínu.
  • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami
  • osoby do 18 rokov

Zobraziť viac...

Zdroj: mzv.sk