KANADA - Podmienky vstupu a opatrenia v krajine platné od 22. februára 2021

20.Feb 2021 | 18:40
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: kanada

30. júna 2020 kanadská federálna vláda prijala rozhodnutie, na základe ktorého platí zákaz vstupu cudzincov (vrátane všetkých štátov EÚ) do Kanady.

Vstup do Kanady majú povolený kanadskí občania, cestujúci s trvalým pobytom v Kanade, rodinní príslušníci a osoby blízke kanadských občanov a osôb s trvalým pobytom na území Kanady (podmienky a bližšie informácie viď nižšie); diplomati akreditovaní v Kanade; letecké posádky; dočasní pracovníci (napríklad ošetrovatelia, sezónni pracovníci v poľnohospodárstve, rybárskom priemysle); žiadatelia, ktorých povolenie o trvalý pobyt bolo schválené pred vstupom cestovných obmedzení do platnosti, ale zatiaľ do Kanady nevycestovali; tranzitujúci cestujúci; medzinárodní študenti, ktorí mali platné povolenie na štúdium alebo ho mali schválené pred vstupom cestovných obmedzení do platnosti 18. marca (podmienky a bližšie informácie viď nižšie).

Cestujúci prichádzajúci do Kanady musia:

 • od 7. januára 2021 sú cestujúci vo veku viac ako 5 rokov prichádzajúci do Kanady leteckou dopravou povinní predložiť leteckej spoločnosti negatívny výsledok PCR testu na COVID-19 pred nástupom na medzinárodné lety smerujúce do Kanady. Test musí byť urobený do 72 hodín pred plánovaným odletom do Kanady.
 • Od 22. februára 2021 všetci cestujúci musia na vlastné náklady absolvovať PCR test po prílete na letisku. Zaočkovaní Kanaďania nebudú mať výnimku. Na výsledok budú na vlastné náklady čakať vo vládou určenom hoteli (1-3 dni), v prípade negatívneho testu budú pokračovať v 14-dňovej samoizolácii doma (sprísňuje sa kontrola sledovania dodržiavania izolácie), v prípade pozitívneho testu budú cestujúci presunutí do určeného karanténneho zariadenia. Cestujúci si budú musieť rezervovať hotel v meste prvého vstupu do Kanady (Vancouver, Calgary, Montreal, Toronto),Náklady na pobyt v hoteloch sa môžu mierne líšiť v závislosti od lokality (cca 2000 CAD). Cena bude zahŕňať náklady spojené s izbou, potravinami, čistením, preventívnymi a kontrolnými opatreniami proti infekciám, bezpečnosťou a dopravou.

 • Cestujúci musia pred alebo po príchode poskytnúť presné kontaktné informácie a povinný 14-dňový plán karantény – použitie aplikácie ArriveCAN, alebo webovej stránky ArriveCAN. V prípade, že úradníci s ním nebudú spokojní, od cestujúcich sa bude vyžadovať karanténa vo federálnom zariadení. Cestujúci budú musieť na desiaty deň v karanténe absolvovať ďalší PCR test.
 • Nedodržanie povinnej karantény/izolácie sa považuje za porušenie Zákona o karanténe s príslušnými postihmi - uloženie pokuty vo výške až 750 000 CAD alebo odsúdenie až na 6 mesiacov väzenia. V prípade bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia inej osoby nedbalosťou sú sankcie ešte prísnejšie.
 • Odpovedať na volania kanadských úradov monitorujúcich povinnú karanténu z telefónneho čísla 1-855-906-5585 alebo 613-221-3100.
 • Mať povinne na tvári rúško skôr ako budú pokračovať priamo do svojho cieľového miesta, kam sa však nemôžu presunúť verejnou dopravou.
 • Prostredníctvom niekoho ďalšieho si zabezpečiť základné potraviny a potrebné lieky.

Pre medzinárodné lety sú naďalej v prevádzke iba 4 kanadské letiská: Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary.

Cestujúci vykazujúci známky ochorenia COVID-19 nemôžu vstúpiť na územie Kanady letecky. Kanadskí občania a držitelia povolenia na trvalý pobyt v Kanade vykazujúci známky ochorenia COVID-19 môžu vstúpiť na územie Kanady autom, vlakom alebo loďou, no následne sa musia izolovať po dobu 14 dní. Všetci cestujúci, ktorí majú zvýšenú teplotu a nemajú lekárske osvedčenie na vysvetlenie zdravotného alebo fyzického stavu, ktorý by mal za následok zvýšenú teplotu, nebudú môcť pokračovať vo svojej ceste a budú požiadaní o opätovnú rezerváciu po 14 dňoch.


Podmienky vstupu pre študentov

Upozornenie: Vycestovať do Kanady bude umožnené študentom iba v prípade, ak sa konkrétna vzdelávacia inštitúcia (Designated Learning Institution - DLI) bude nachádzať na zozname vzdelávacích inštitúcií (DLI list), ktorých plán výučby počas pandémie COVID-19 bol schválený na provinčnej úrovni. Ak študent vycestuje do Kanady skôr a daná vzdelávacia inštitúcia (DLI) sa v čase jeho vycestovania nebude nachádzať na zozname (DLI list), vstup do Kanady študentovi nebude umožnený.

Na umožnenie boardingu musí študent cestujúci do Kanady predložiť: platný cestovný pas, eTA, povolenie na štúdium (odporúčame mať so sebou aj potvrdenie od konkrétnej vzdelávacej inštitúcie, že sa nachádza na DLI zozname).


Podmienky vstupu pre rodinných príslušníkov

Od 9. júna Kanada umožňuje vstup do Kanady aj cudzincom, ktorí sú najbližšími rodinnými príslušníkmi kanadských občanov a osôb s trvalým pobytom za podmienky, pobyt na území Kanady bude v trvaní 15 dní a viac.

Upozornenie: Občania cestujúci do Kanady za najbližšími rodinnými príslušníkmi musia byť pripravení predložiť platný cestovný pas, eTA, kópie dokladov potvrdzujúce rodinný vzťah s osobou za ktorou cestujú /rodný list, sobášny list/, ako aj kópiu dokladu (cestovný pas Kanady, Permanent Resident Card) potvrdzujúcu status konkrétnej osoby za ktorou cestujú.


Od 8. októbra 2020 môžu vstúpiť do Kanady aj:

1. vzdialení rodinní príslušníci kanadských občanov a osôb s trvalým pobytom v Kanade:

Upozornenie: Bez povolenia na vstup do Kanady vydaného IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada) vstup do Kanady nebude umožnený.

Prečítajte si na ktoré osoby sa vzťahuje výnimka ako vzdialeného rodinného príslušníka a postup ako získať povolenie

Na umožnenie boardingu musí cestujúci do Kanady, na ktorého sa vzťahuje táto výnimka, poskytnúť dôkaz o tom, že jeho pobyt na území Kanady bude v trvaní minimálne 15 dní alebo viac a predložiť: platný cestovný pas, eTA, kópiu žiadosti o povolenie na vstup do Kanady (Application for authorization and statutory declaration), písomné povolenie na vstup do Kanady vydané IRCC (written authorsation from IRCC), kópie dokladov potvrdzujúce rodinný vzťah s osobou za ktorou cestujú /rodný list, sobášny list/, ako aj kópiu dokladu /cestovný pas Kanady, Permanent Resident Card/ potvrdzujúcu status konkrétnej osoby za ktorou cestujú.


2. Osoby, ktorých najbližší rodinní príslušníci sa nachádzajú v Kanade dočasne:

Prečítajte si na ktoré osoby sa vzťahuje táto výnimka

Upozornenie: Keď cestujete do Kanady (za najbližším rodinným príslušníkom, ktorý sa nachádza v Kanade dočasne) z USA, písomné potvrdenie od IRCC na vstup do Kanady nepotrebujete. Ak do Kanady cestujete z inej krajiny ako USA, bez povolenia na vstup do Kanady vydaného IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada) vám vstup do Kanady nebude umožnený!

Na umožnenie boardingu musí cestujúci do Kanady, na ktorého sa vzťahuje táto výnimka, poskytnúť dôkaz o tom, že jeho pobyt na území Kanady bude v trvaní minimálne 15 dní alebo viac a predložiť: platný cestovný pas, eTA, kópiu žiadosti o povolenie na vstup do Kanady (Application for authorization and statutory declaration), písomné povolenie na vstup do Kanady vydané IRCC (written authorization from IRCC), kópie dokladov potvrdzujúce rodinný vzťah s osobou za ktorou cestujú (rodný list, sobášny list), ako aj kópiu dokladu (cestovný pas Kanady, Permanent Resident Card) potvrdzujúcu status konkrétnej osoby za ktorou cestujú.


3. Osoby cestujúce do Kanady za blízkou osobou zo súcitných dôvodov ako napr. účasť na pohrebe a pod. musia získať ešte pred vycestovaním povolenie na vstup do Kanady vydané Kanadskou agentúrou pre verejné zdravie (Public Health Agency of Canada).


Pozemná hranica medzi Kanadou a USA je naďalej uzatvorená pre všetky cesty, ktoré nie sú nevyhnutného (essential) charakteru. Platí pre všetkých cestujúcich za účelom turizmu a rekreácie. Nákladná doprava tovarov nie je obmedzená. Cez hranicu sa dostanú ľudia pracujúci v nevyhnutných (essential) sektoroch (napr. zdravotníci).

Vláda sa dohodla s kanadskými leteckými operátormi Air Canada, Sunwing, Air Transat, West Jet na zrušení všetkých letov do karibskej oblasti a do Mexika s platnosťou od 31. januára 2021 do 30. apríla 2021, návratové lety pre súčasných dovolenkujúcich by mali byť zabezpečené.


Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit cez Kanadu je povolený, za podmienok:

 • cestujúci nevykazuje známky ochorenia COVID-19
 • cestujúci má platnú eTA (Electronic Travel Authorisation)
 • tranzitný let do Európy je z toho istého kanadského letiska a terminálu ako prílet do Kanady
 • pasažier musí počas prestupu v Kanade zostať v medzinárodnej tranzitnej zóne; teda nemôže prejsť colnou zónou a formálne vstúpiť na kanadskú pôdu a to ani k prevzatiu batožiny pred ďalším letom
 • prestup sa musí uskutočniť v časovom rozmedzí menej ako 24 hodín.
 • v osobitných prípadoch (zrušenie letu na poslednú chvíľu) sú povolené aj samostatné izolácie v rámci prenocovaní v letiskových hoteloch.

S cieľom zníženia rizika prenosu ochorenia COVID-19, CBSA od 31. júla zaviedla nové pravidlá tranzitu amerických občanov (v rámci essential travel) cez územie Kanady do a z Aljašky. Na tranzit je možné použiť iba 5 prechodov (3 v BC, 1 v AB, 1 v SK), použiť najkratšiu cestu, vyhnúť sa národným parkom a turistickým miestam. Na interiérovom spätnom zrkadle musí byť počas tranzitu zavesená kartička indikujúca dátum opustenia Kanady a podmienky tranzitu. Pred vstupom do Spojených štátov musia cestujúci nahlásiť CBSA odchod z Kanady.

Od 15. februára 2021 platia nové pravidlá pre cestujúcich prichádzajúcich z USA cez pozemné hraničné miesta. S výnimkou podstatných/nevyhnutných cestujúcich je potrebné preukázať negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín. Alebo bude potrebné predložiť dôkaz o pozitívnom výsledku testu medzi 14 a 90 dňami pred príchodom. Od 22. februára sú pozemní cestujúci z USA aj povinne testovaní na hraniciach.

Veľvyslanectvo SR v Ottawe vystavuje občanom SR pred vycestovaním z Kanady povolenie na tranzit na základe ich žiadosti s cieľom zabezpečiť ich čo najhladší návrat na Slovensko. Prosíme preto občanov SR, aby nás o svojom plánovanom návrate na Slovensko informovali na email: [email protected] v dostatočnom predstihu pred vycestovaním z Kanady. Do emailu je potrebné priložiť scan dátovej strany cestovného pasu a letenku cestujúceho na celú cestu smerom z Kanady na Slovensko.


Cestovanie v rámci krajiny

Povinnosť nosenia rúška (alebo iného prekrytia úst a nosa) je nariadená počas cestovania lietadlom (pokiaľ nie je možné dodržať bezpečnú vzdialenosť 2m od iných cestujúcich) a v závislosti od provincie aj počas cestovania železničnou, lodnou, autobusovou a i. pozemnou verejnou dopravou. Odporúčame mať rúško stále so sebou, aj z dôvodu, že cestujúci sú povinní nasadiť si rúško vo verejnej doprave, ak ich k tomu vyzve prepravca.

Všetky provincie odporúčajú vyhýbať sa tzv. nepodstatnému cestovaniu (napr. turistika, návštevy, nákupy a pod.).

Upozornenie: Niektoré kanadské provincie a územia môžu mať odlišné požiadavky, ktoré by mohli ovplyvniť vstup


Zdroj: mzv.sk