MAĎARSKO: Hraničné kontroly, preprava a tranzit a opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19

14.Mar 2020 | 11:10
Autor: Dušan
Kategória: Lacné letenky
Značky: maďarsko COVID-19

Maďarsko postupne pristupuje k opatreniam voči ochoreniu COVID-19, aj v kontexte zavedených opatrení pohraničných krajín. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Budapešti meniacu sa situáciu monitoruje a v prípade zmeny bude reagovať.


Úplne je obmedzené spojenie Maďarsko - Taliansko. Z Talianska, Číny, Južnej Kórey a Iránu prichádzajúci občania nemôžu vstúpiť na územie Maďarska.

Uzatvorenie hraničných prechodov sa týka najmä niektorých hraničných prechodov s Rumunskom (na základe rozhodnutia rumunskej strany). Hraničné kontroly sú na všetkých hraničných prechodoch susedných krajín (zdroj: www.police.hu).

  1. občania musia na hraničných prechodoch disponovať platným dokladom totožnosti a pracovníci preveria, že akým účelom vstupujú na územie Maďarska.
  2. odporúča sa využívať veľké hraničné prechody, nakoľko malé prechody môžu byť postupne uzatvárané.

Maďarskí občania a občania iných krajín musia na hraničných prechodoch vypísať prehlásenie, či prichádzajú z rizikových krajín. Občania sú vpustení, ale podľa obsahu prehlásenia zdravotný personál na hraničných prechodoch rozhodne o tom, či je potrebné nariadiť 14 dňovú karanténu. Pokiaľ bude podozrenie, môžu byť transportovaní sanitkou do nemocnice priamo z hraničného prechodu.


Cesta osobným motorovým vozidlom, respektíve autobusová preprava:

Cudzinci, ktorí tranzitujú cez Maďarsko sú pracovníkmi hraničných prechodov oboznámení s trasou tranzitu, na ktorej sú vyznačené odpočívadlá a benzínové pumpy. Trasy sú vyznačené tak, aby sa títo občania čo najskôr dostali do svojej domovskej krajiny (prosíme sledujte stránky: www.police.hu a www.útinform.hu).


Železničná preprava:

Zmena nastala 13. marca 2020 na základe opatrení Slovenskej republiky (SR). Medzinárodné spojenia medzi Maďarskom, SR, Českou republikou (ČR), Nemeckou spolkovou republikou (NSR), Poľskom a Rakúskom nepremávajú. Vlakové spojenia, ktoré prichádzajú z Poľska cez SR do Maďarska nepremávajú. Taktiež nepremávajú vlakové spojenia z NSR cez ČR a SR.

Maďarské železnice oznámili, že medzinárodné spoje sa využijú na vnútroštátnu prepravu (to znamená z budapeštianskych vlakových staníc Keleti a Nuygati na hraničné prechody (aktuálne informácie: www.mavcsoport.hu/menetrendek).


Letecká preprava:

Najviac občanov SR prilieta na budapeštianske letisko z rôznych destinácií, ktoré momentálne ešte nie je uzatvorené (zákaz pre prílety z Talianska, Číny, Kórejskej republiky a Iránu) a slovenskí občania následne riešia svoj odchod do SR. Do dnešného dňa väčšina občanov využila osobnú prepravu rodinnými príslušníkmi, s tým, že boli upozornení o nariadenej povinnej karanténe v trvaní 14 dní. Občania využívajú aj taxi služby, že sa dajú odviesť na hraničné prechody a odtiaľ využívajú osobnú prepravu (napríklad najviac do Komáromu): www.bud.hu.


Opatrenia pre prepravcov/ale aj osobné dopravné prostriedky:

Na územie Maďarska nie je vpustený žiadny kamión (ani nie je dovolený tranzit), ktorý prichádza z Talianska. Podľa Celoštátneho policajného riaditeľstva, ktoré má v priamej gescii vykonávanie opatrenia vyplývajúce z nariadenia maďarskej vlády č. 41/2020 vyplýva, že zmeniť rozhodnutie na vstup kamiónov môže len Krízový štáb/vláda MR na základe odporúčaní príslušných úradov.

V prípade, že vodič zatají informáciu o východiskovej stanici, musia sa predložiť transportné listy, kde bol kamión naložený (respektíve sa bude zisťovať podľa stanovíš). Pokiaľ bude východisková stanica Taliansko, vozidlo nebude vpustené.


Kamióny, smerujúce do Talianska:

Vodiči musia vyplniť formulár, že sú si vedomí toho, že idú do rizikovej oblasti. Talianska strana ich následne upozorní, aby obmedzili kontakt s personálom, ktorý tovar vykladá a nakladá. Kamionisti musia mať ochranné prostriedky.

Podľa dostupných informácií (Spolok maďarských prepravcov) sú kamióny vpustené na tranzit cez Maďarsko (okrem tých, čo prichádzajú z Talianska), kolóny sú približne 60 km a čakacia doba je niekoľko hodinová. Kamióny podliehajú kontrole, vypisujú sa formuláre a preto je takáto situácia. V logistických centrách musia mať všetci pracovníci ochranné prostriedky, ktorí manipulujú s tovarom (hlavne z Talianska).

Cez víkend je zrušený zákaz prejazdu cez územie Maďarska, aby sa prepravcovia dostali s tovarom do domovskej krajiny.


Lodná doprava:

V platnosti je Plavebné opatrenia č. 07/2020 o mimoriadnom režime plavby na vodných cestách SR č. 12.03.2020. Dopravný úrad v zmysle § 39 písm. o) bod 1 a bod 2. zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe. Na vodnej ceste Dunaj a jej splavných prítokoch sa zakazuje pristávanie a státie nákladných plavidiel, ktoré nebudú vykonávať nakladacie, vykladacie a prekladacie práce v prístavoch a prístaviskách SR. Ostatné opatrenia sú v plavebnom opatrenia č. 07/2020.


Opatrenia v krajine:

V platnosti je stav núdze, vydaný formou nariadenia vlády (NV) č. 40/2020 dňa 11. marca 2020 na celom území krajiny. Núdzové opatrenia v súvislosti s mimoriadnou situáciou podliehajú osobitným vládnym rozhodnutiam a vláda požaduje spoluprácu občanov pri vykonávaní opatrení. V platnosti je zákaz vstupu cestovateľov z Talianska, Číny, Kórejskej republiky a Iránu, výnimkou sú maďarskí občania, cestujúci z týchto krajín, ktorí podliehajú dvojtýždňovej domácej karanténe, zákaz podujatí s návštevnosťou nad 100 ľudí v uzatvorených priestoroch a nad 500 ľudí vonku, rušia sa aj podujatia s menšou účasťou, platí zákaz výučby na univerzitách, zavedenie kontrol na slovinskej a rakúskej hranici a podobne.

Naďalej odporúčame občanom registrovať sa pred cestou na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.

V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať pohotovostné číslo mobilného telefónu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Budapešti +36 30 2695997 alebo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky: +4212 5978 5978.

Zdroj: Mzv.sk