Madarsko

MAĎARSKO: Podmienky vstupu od 1. novembra

02.Nov 2020 | 10:30
Značky: maďarsko
Autor: Dušan

Do Maďarska môžu vstúpiť aj cudzinci s oprávnením na trvalý pobyt na území Maďarska a jeho rodinní príslušníci, ak sa preukážu dokladom, respektíve disponujú platným povolením, ktoré im vydala cudzinecká polícia Maďarska a oprávňuje ich na pobyt na území Maďarska na obdobie dlhšie ako 90 dní. Obmedzenia sa vzťahujú aj na železničnú a autobusovú osobnú dopravu.Vládnym nariadením č. 469/2020 (X. 29.)...

Zobraziť viac

MAĎARSKO: Podmienky vstupu do krajiny od 1. septembra 2020

04.Sep 2020 | 17:36
Značky: maďarsko
Autor: Dušan

(Aktualizácia k 4.9.2020) Podmienky vstupu občanov Maďarska a občanov cudzích krajín na územie Maďarska stanovujú nariadenia vlády, zverejnené vo vestníku zákonov č.195/2020 z 30. augusta s účinnosťou od 1. septembra 2020. Tieto nariadenia budú platiť do 1. októbra 2020. Vládnym nariadením sa ruší platnosť farebného semaforu krajín a zavádzajú sa dočasné kontroly hraníc. Od 1. septembra 2020...

Zobraziť viac

MAĎARSKO: Podmienky prechodu hraníc, tranzitu a repatriácie

30.Mar 2020 | 18:00
Značky: COVID-19 maďarsko
Autor: Dušan

Maďarsko, rovnako ako všetky krajiny, zavádza opatrenia s cieľom čeliť následkom hromadného ochorenia COVID-19, ktoré ohrozuje bezpečnosť života a majetku svojich občanov. Nariadenie maďarskej vlády z 26. marca 2020 potvrdilo uzatvorenie štátnej hranice, vrátane hraničných priechodov so Slovenskou republikou. Do Maďarska môžu vstúpiť len štátni príslušníci Maďarska a občania EHP, ktorí maj...

Zobraziť viac

MAĎARSKO: Hraničné kontroly, preprava a tranzit a opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19

14.Mar 2020 | 11:10
Značky: maďarsko COVID-19
Autor: Dušan

Maďarsko postupne pristupuje k opatreniam voči ochoreniu COVID-19, aj v kontexte zavedených opatrení pohraničných krajín. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Budapešti meniacu sa situáciu monitoruje a v prípade zmeny bude reagovať. Úplne je obmedzené spojenie Maďarsko - Taliansko. Z Talianska, Číny, Južnej Kórey a Iránu prichádzajúci občania nemôžu vstúpiť na územie Maďarska. ...

Zobraziť viac

Obmedzenia dopravy v súvislosti so štrajkom v Budapešti

08.Apr 2017 | 14:07
Značky: maďarsko budapešť
Autor: Dušan

V Budapešti je v dňoch 18. až 20.apríla od 0.00 do 24.00 hod. a v dňoch od 24. až 28. apríla od 0.00 do 24.00 hod. plánovaný štrajk vodičov MHD (BKV/BKK Zrt.) – mestské autobusy, trolejbusy, električky a metro. V týchto termínoch bude mestská hromadná doprava premávať len vo veľmi obmedzenom režime (60 % dopravných prostriedkov každú hodinu) alebo vôbec (po 18,00 hod.). Nevylučuje sa ani možnosť ro...

Zobraziť viac