Madarsko

MAĎARSKO: Zrušenie kontroly kontroly na vnútorných schengenských hraniciach pri vstupe do krajiny

26.Jún 2021 | 10:11
Značky: maďarsko
Autor: Dušan

Od 23. júna 2021 sa rušia sa kontroly na vnútorných schengenských hraniciach Maďarska.Na územie Maďarska môžu vstúpiť osoby z územia Chorvátska, Rakúska, Rumunska, Srbska, Slovenska a Slovinska bez obmedzení s výnimkou prípadov vstupu civilnými lietadlami.Na území Maďarska je potrebné dodržať všetky protiepidemiologické opatrenia prijaté maďarskou vládou.Vzájomné uznávanie očkovacích certifikátovOd...

Zobraziť viac

MAĎARSKO: Aktuálne podmienky vstupu platné od 9. júna 2021

09.Jún 2021 | 17:31
Značky: maďarsko
Autor: Dušan

Od 9. júna 2021 môžu občania Slovenskej republiky, ktorí majú platný oficiálny Certifikát o vykonanej vakcinácii (Certificate of vaccination) s platným QR kódom vydaný Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a platný doklad totožnosti, bez obmedzení vstupovať na územie Maďarska, kde pre nich platia rovnaké pravidlá ako pre držiteľov maďarského očkovacieho certifikátu.Zároveň je umožnený vs...

Zobraziť viac

MAĎARSKO: Podmienky vstupu od 1. novembra

02.Nov 2020 | 10:30
Značky: maďarsko
Autor: Dušan

Do Maďarska môžu vstúpiť aj cudzinci s oprávnením na trvalý pobyt na území Maďarska a jeho rodinní príslušníci, ak sa preukážu dokladom, respektíve disponujú platným povolením, ktoré im vydala cudzinecká polícia Maďarska a oprávňuje ich na pobyt na území Maďarska na obdobie dlhšie ako 90 dní. Obmedzenia sa vzťahujú aj na železničnú a autobusovú osobnú dopravu.Vládnym nariadením č. 469/2020 (X. 29.)...

Zobraziť viac

MAĎARSKO: Podmienky vstupu do krajiny od 1. septembra 2020

04.Sep 2020 | 17:36
Značky: maďarsko
Autor: Dušan

(Aktualizácia k 4.9.2020) Podmienky vstupu občanov Maďarska a občanov cudzích krajín na územie Maďarska stanovujú nariadenia vlády, zverejnené vo vestníku zákonov č.195/2020 z 30. augusta s účinnosťou od 1. septembra 2020. Tieto nariadenia budú platiť do 1. októbra 2020. Vládnym nariadením sa ruší platnosť farebného semaforu krajín a zavádzajú sa dočasné kontroly hraníc. Od 1. septembra 2020...

Zobraziť viac

MAĎARSKO: Podmienky prechodu hraníc, tranzitu a repatriácie

30.Mar 2020 | 18:00
Značky: COVID-19 maďarsko
Autor: Dušan

Maďarsko, rovnako ako všetky krajiny, zavádza opatrenia s cieľom čeliť následkom hromadného ochorenia COVID-19, ktoré ohrozuje bezpečnosť života a majetku svojich občanov. Nariadenie maďarskej vlády z 26. marca 2020 potvrdilo uzatvorenie štátnej hranice, vrátane hraničných priechodov so Slovenskou republikou. Do Maďarska môžu vstúpiť len štátni príslušníci Maďarska a občania EHP, ktorí maj...

Zobraziť viac