MAĎARSKO: Podmienky prechodu hraníc, tranzitu a repatriácie

30.Mar 2020 | 18:00
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: COVID-19 maďarsko

Maďarsko, rovnako ako všetky krajiny, zavádza opatrenia s cieľom čeliť následkom hromadného ochorenia COVID-19, ktoré ohrozuje bezpečnosť života a majetku svojich občanov. Nariadenie maďarskej vlády z 26. marca 2020 potvrdilo uzatvorenie štátnej hranice, vrátane hraničných priechodov so Slovenskou republikou.

Do Maďarska môžu vstúpiť len štátni príslušníci Maďarska a občania EHP, ktorí majú na území Maďarska trvalý resp. prechodný pobyt.

Z Maďarska do Slovenskej republiky je umožnená osobná doprava len cez tieto hraničné priechody:

 • Medveďov - Vámosszabadi
 • Štúrovo - Esztergom
 • Šahy - Parassapuszta
 • Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely
 • Milhost -Tornyosnémeti
 • Komárno - Komárom
 • Lenártovce - Banreve
 • Čuňovo - Rajka
 • Šiatorská Bukovinka – Somoskőujfalu


Smerom do Maďarska je na týchto hraničných priechodoch umožnený vstup len osobnej doprave štátnym príslušníkom Maďarska a občanom s trvalým resp. prechodným pobytom v krajine.


Povinné lekárske prehliadky:

Na vstupoch do Maďarska pokračuje meranie telesnej teploty a po vstupe do krajiny sa zavádza 14 dňová povinná karanténa v mieste bydliska.


Letecká preprava:

Vnútorná schengenská hranica medzinárodného letiska F. Liszta v Budapešti je uzavretá a neprijíma iných ako maďarských občanov, resp. občanov EHP, ktorí majú na území Maďarska trvalý resp. prechodný pobyt. Niektorých občanov cudzích krajín vracia letisko späť do krajiny odletu.

Odporúčame sledovať rýchlo meniacu sa situáciu na medzinárodnom letisku F. Liszta v Budapešti


Režim na medzinárodnom letisku:

Do vnútrozemia sú prepustení len maďarskí občania a ich rodinní príslušníci a cudzinci s trvalým/prechodným pobytom v Maďarsku.

Pasažierom iných krajín je umožnený vstup do tranzitnej zóny a pokračovanie v tranzitnej premávke - tzn. odlet z Maďarska.


Repatriácia:

V prípade, že slovenský občan bude vpustený do tranzitnej zóny na budapeštianskom letisku sa repatriácia realizuje v súčinnosti s príslušnými orgánmi v Maďarsku podľa stanovených predpisov a za dodržiavania existujúcich vnútroštátnych nariadení.

Na letisku sú občania identifikovaní podľa dokladov totožnosti, je vykonaná lekárska prehliadka a následne sú vyvedení z tranzitnej zóny v sprievode letiskovej polície, ktorá asistuje pri nástupe do autobusu, ktorý ich prevezie na hraničný prechod Rajka, kde sú cestujúci povinní nastúpiť do iného autobusu.

Iný spôsob tranzitu z letiska v Budapešti do Slovenskej republiky(SR), vrátane prepravou vlastnými osobnými vozidlami, nie je maďarskou stranou povolený.

Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky(ZÚ SR) v Budapešti realizuje repatriáciu autobusom z letiska skupinovo len pre väčší počet cestovateľov spravidla v podvečerných resp. večerných hodinách. Každý občan je povinný podpisovať prehlásenie o povinnosti izolácie v zariadeniach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR).

Osobám, ktoré požiadajú o repatriáciu, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených MV SR na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19.

Následne, po zistení negatívneho výsledku sa tejto osobe nariaďuje domáca izolácia v celkovej dobe 14 dní.


Upozornenie

Od 30. marca 2020 ZÚ SR v Budapešti nerealizuje žiadne individuálne repatriácie. V nepravidelných intervaloch realizujeme iba skupinové repatriácie.

Z uvedeného dôvodu upozorňujeme žiadateľov, že môžu ostať v tranzitnej zóne medzinárodného letiska v Budapešti aj niekoľko dní až do samotnej realizácie skupinovej repatriácie.

V súvislosti s vybavením požadovaných povolení, žiadame záujemcov o zaslanie vopred (aspoň 48 hod.) písomnej požiadavky na email: [email protected] o plánovanom prílete do Budapešti s uvedením nasledovného:

 • dátum a hodina príletu,
 • meno a priezvisko,
 • číslo cestovného dokladu,
 • telefonický kontakt.


Repatriácia cestnou dopravou:

Od 19. marca 2020 maďarská strana schválila tranzit občanov Slovenskej republiky cez územie Maďarska cez otvorené priechody hranici so Srbskom a Rumunskom. Prejazd Maďarskom je možný len na základe povolenia polície. Žiadosť o tranzit cez Maďarsko predkladajú občania Slovenskej republiky vecne príslušnému Zastupiteľskému úradu v krajine, z ktorej cestujú.

Upozorňujeme, že vybavenie povolenie na tranzit trvá spravidla niekoľko dní.


Opatrenia pre prepravcov:

Pre nákladnú dopravu zo/do SR je umožnený prechod cez hraničné priechody:

 • diaľničný hraničný prechod M15 Čuňovo-Rajka,
 • Milhost - Tornyosnémeti,
 • Šahy - Parassapuszta


Odporúčame sledovať rýchlo meniace sa podmienky pre nákladnú dopravu na profile Polície Slovenskej republiky na sociálnej sieti.


Povinné lekárske prehliadky:

Na vstupoch do Maďarska je pre osádku vozidiel nákladnej prepravy povinné meranie telesnej teploty. V prípade preukázateľných zdravotných problémov, nákladnému vozidlu nie je umožnený vstup do krajiny. Po vykládke tovaru v Maďarsku, platí povinnosť opustiť krajinu najneskôr do 24 hodín. V prípade tranzitnej dopravy je potrebné územie Maďarska opustiť v čo najkratšom čase a po vyznačenej trase.

Počas dopravy v Maďarsku je povinnosť nosiť rúško a gumené rukavice.

Kamióny smerujúce z Talianska, majú zakázaný vstup. Platí obmedzenie kamiónov do 3,5MT.


Dopravné obmedzenia:

Vytvorili sa takzvané humanitárne koridory pre bezpečnú dopravu.

Po vstupe na určené hraničné priechody môžu zahraničné nákladné vozidlá prekročiť územie krajiny iba cez trasy podľamapky.

Vzhľadom na vysoké čakacie doby na hraničných priechodoch, ktoré nemáme možnosť ovplyvniť, prepravné spoločnosti by mali upozorniť vodičov, aby boli vybavení dostatočným množstvom nápojov a jedla.


Železničná / autobosová preprava:

Štátna železničná spoločnosť MAV a autobusové spoločnosti prerušili osobnú dopravu so SR.


Voľný cezhraničný pohyb:

Od 19. marca 2020 platí voľný cezhraničný pohyb občanov Slovenskej republiky, ktorí bývajú alebo pracujú na území Maďarska najviac do 30 kilometrov od svojich hraníc. Hraničnej kontrole sa budú musieť preukázať platným dokladom totožnosti a potvrdením od zamestnávateľa, pre návrat do Maďarska dokladom o pobyte. Na túto skupinu slovenských občanov sa zároveň nevzťahujú povinné karanténne opatrenia.

Situácia sa môže operatívne meniť. Odporúčame preto pravidelne sledovať profil Polície Slovenskej republiky na sociálnej sieti.


Nariadenie vlády o obmedzení vychádzania:

Od 28. marca do 11. apríla 2020 je v platnosti nariadenie vlády 71/2020 z 27. marca 2020, ktoré obmedzuje vychádzanie a špecifikuje opustenie bydliska len na základe oprávnených dôvodov ako je výkon práce, sprevádzanie maloletého dieťaťa, využitie zdravotného ošetrenia, individuálna voľnočasová aktivita, nákup tovaru dennej spotreby, nákup na čerpacích staniciach pohonných hmôt, nákup v obchode s tabakovými výrobkami a pod.

Oprávneným dôvodom môže byť aj poskytnutie pomoci osobe, ktorá sa o seba nevie postarať, resp. potrebuje pomoc.

V potravinách, drogériách, na trhoch alebo v lekárňach sa v čase medzi 9:00 a 12:00h sa okrem tamojších zamestnancov môžu zdržiavať výlučne osoby, ktoré dovŕšili 65. rokov.

Nariadenie nariaďuje povinnosť dodržiavať 1,5 m odstup od iných osôb s výnimkou tých s ktorými žije v domácnosti a pod.

Zdroj: Mzv.sk