MAĎARSKO: Zrušenie kontroly kontroly na vnútorných schengenských hraniciach pri vstupe do krajiny

26.Jún 2021 | 10:11
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: maďarsko

Od 23. júna 2021 sa rušia sa kontroly na vnútorných schengenských hraniciach Maďarska.

Na územie Maďarska môžu vstúpiť osoby z územia Chorvátska, Rakúska, Rumunska, Srbska, Slovenska a Slovinska bez obmedzení s výnimkou prípadov vstupu civilnými lietadlami.

Na území Maďarska je potrebné dodržať všetky protiepidemiologické opatrenia prijaté maďarskou vládou.


Vzájomné uznávanie očkovacích certifikátov

Od 9. júna 2021 občania Slovenskej republiky, ktorí majú platný oficiálny Certifikát o vykonanej vakcinácii (Certificate of vaccination) s platným QR kódom, vydaný Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a platný doklad totožnosti môžu bez obmedzení vstupovať na územie Maďarska, kde pre nich platia rovnaké pravidlá ako pre držiteľov maďarského očkovacieho certifikátu. Zároveň je umožnený vstup maloletým deťom a mládeži do 18 rokov v sprievode dospelého občana SR, ktorý je držiteľom certifikátu o očkovaní.

Platný certifikát sa na území Maďarska vyžaduje aj na prístup k službám a v interiéroch (nap. reštaurácie, hotely, kiná, divadlá, penzióny...).


Podmienky vstupu do krajiny

Pravidlá pre vstup občanov krajín EÚ/EHP a štátnych príslušníkov tretích krajín sa riadia platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, ako aj dohodami uzavretými na bilaterálnej úrovni ako pred nástupom COVID-19.

V prevádzke sú všetky hraničné priechody medzi Slovenskou republikou a Maďarskom.


Podmienky tranzitu a odchodu

Cestný osobný tranzit

Osoba, ktorá nie je maďarským občanom a prichádza zo zahraničia, môže vstúpiť na územie Maďarska na účely tranzitu. Nevyžaduje sa negatívny test na COVID-19, ani registrácia pred cestou na územie Maďarska.

Letecká preprava

Odporúčame preveriť u leteckých spoločností, za akých podmienok je umožnený nástup na palubu lietadla (či sa napr. vyžaduje negatívny PCR test na COVID-19).

Občan SR môže pricestovať na Letisko Ferencza Liszta s cieľom tranzitu, respektíve odtiaľ odcestovať domov. Občania SR môžu využiť medzinárodnú železničnú prepravu z/do Budapešti, resp. miestnu maďarskú taxi službu z letiska (z/na slovenské hraničné priechody).


Opatrenia v krajine

Nariadením č. 264/2021 (V. 21) sa uvoľnili nasledovné opatrenia:

 • zákaz nočného vychádzania zrušený.
 • zrušené povinné termíny zatvárania obchodov, stravovacích zariadení a iných podnikov
 • zrušená povinnosť nosiť rúška
 • na súkromných podujatiach sa môže zúčastniť až 50 osôb a až 500 osôb sa môže zúčastniť vonkajších podujatí bez obmedzenia
 • v interiéroch sa vyžaduje vakcinačná karta
 • umožnené športovať na verejných miestach pre individuálne alebo kolektívne športy
 • v prípade súkromnej a rodinnej oslavy konanej v hoteli alebo reštaurácii je prevádzkovateľ hotela povinný dodržať segregáciu účastníkov súkromného podujatia
 • halové podujatia sa môžu konať iba pre držiteľov očkovacieho preukazu
 • hudobno-tanečné podujatia sa môžu konať iba pre držiteľov očkovacieho preukazu
 • osoby vo veku 16-18 rokov môžu navštíviť reštaurácie alebo kino bez dozoru osoby ak majú očkovací preukaz

Podmienky používania a preukázania platnosti očkovacieho preukazu a imunitného preukazu

 • Osoby, ktoré majú očkovací preukaz a imunitný preukaz sa ním musia na vyzvanie preukázať, prípadne vydokladovať totožnosť aj napr. občianskym preukazom

Zdroj: mzv.sk