SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO: Aktualizácia. Cestovanie a opatrenia proti šíreniu COVID-19

22.Dec 2020 | 19:46
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Spojené kráľovstvo neobmedzuje možnosti vstupu občanov SR na svoje územie, platia doterajšie všeobecné pravidlá pre vstup (preukázanie sa platným občianskym preukazom alebo pasom). Všetkým cestujúcim je odporúčané cestovať do Spojeného kráľovstva iba v nevyhnutných prípadoch a zároveň sú upozornení, že sa na nich vzťahujú platné vládne opatrenia po celom území Spojeného kráľovstva.

Slovensko nie je na zozname tzv. bezpečných krajín. Cestujúci prichádzajúci zo Slovenska do Spojeného kráľovstva sú povinní absolvovať 10-dňovú samoizoláciu. V prípade, že pricestujú do krajiny na kratšie obdobie, sú povinní celý tento čas zotrvať v samoizolácii, dovolený je iba presun z/na letisko.

Podmienky samoizolácie v Spojenom kráľovstve platné od 14. decembra 2020

Od 15. decembra 2020 budú mať cestujúci prichádzajúci do Spojeného kráľovstva možnosť dať sa otestovať na COVID-19 v súkromných laboratóriách a skrátiť si tak dĺžku povinnej samoizolácie. Tieto informácie sú zverejnené na oficiálnej stránke britskej vlády:

Platí povinnosť pre každého cestujúceho prichádzajúceho do Spojeného kráľovstva registrovať sa online a vyplniť tzv. passenger locator form.


Povinná registrácia pred príchodom do Spojeného kráľovstva

Registrácia je možná 48 hodín pred plánovaným príchodom do krajiny.

V súvislosti so znížením šírenia ochorenia na COVID-19 britská vláda zaviedla tri stupne opatrení. Tieto sú prijaté v jednotlivých oblastiach krajiny rôzne a menia sa podľa aktuálnej pandemickej situácie.

Pred cestou odporúčame sledovať svoju cieľovú destináciu na oficiálnych stránkach:


Cestovanie v rámci krajiny

Cestovanie v rámci krajiny je v prevádzke bez vážnejších obmedzení. V krajine je od 15. júna 2020 zavedená povinnosť používať ochranné rúška na prekrytie nosa a úst počas cestovania verejnou dopravou.

Z dôvodu rastúcej intenzity výskytu ochorenia COVID-19 odporúčame zvážiť nevyhnutnosť cestovania do nižšie uvedených regiónov s vyhláseným lokálnym lockdownom:


Regióny s lokálnym lockdownom v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska


Podmienky tranzitu

Výnimke z povinnej karantény podliehajú všetci tranzitujúci cestujúci neprekračujúci hraničnú kontrolu do vnútrozemia, tzn. zostávajú v tranzitnej zóne letiska čakajúc na pokračovanie svojho ďalšieho letu do cieľovej destinácie. Povinnosť vyplnenia vstupného formulára je však nariadená aj tranzitujúcim cestujúcim.


Opatrenia v krajine

V súvislosti so znížením šírenia ochorenia na COVID-19 britská vláda zaviedla štyri stupne lokálnych opatrení. Tieto sú prijaté v jednotlivých oblastiach krajiny rôzne a menia sa podľa aktuálnej pandemickej situácie.

Vláda 19. decembra oznámila prechod niektorých území do tzv. 4 stupňa. Hlavným odkazom charakterizujúcimi tento stav je Stay at home (Zostaňte doma). Cesta z a do tejto zóny, ako aj cestovanie do zahraničia je možné iba na základe oprávneného dôvodu. Občanom odporúčame rešpektovať uvedené opatrenia prijaté britskou vládou.

Stupne lokálnych opatrení 1,2,3,4 - čo potrebujete vedieť

Na území s vyhláseným 4. stupňom lokálneho opatrenia je zakázané cestovať mimo svojej oblasti. Povolená je iba cesta do práce, pokiaľ nie je možné pracovať z domu, alebo cesta na zabezpečenie nevyhnutného nákupu potravín. Možná je i návšteva prírody v blízkosti svojho domova.

Občanom je odporúčané pokračovať pracovať z domu pokiaľ to povaha ich zamestnania povoľuje a vyvarovať sa zbytočného cestovania. Zároveň je odporúčané dodržiavať bezpečnú vzdialenosť dva metre počas čakania v radoch a v interiéroch.
Nosenie rúšok vo všetkých interiéroch je povinné od 8. augusta. V prípade nedodržania nariadenia hrozí pokuta.


Podmienky návratu do SR

Od 16. novembra sa Spojené kráľovstvo nenachádza na zozname menej rizikových krajín.

Od 21. decembra 2020 platí po príchode na Slovensko pre všetky osoby, ktoré v posledných 14 dňoch navštívili Spojené kráľovstvo, povinnosť domácej izolácie. Už nebude možné predísť jej preukázaním sa výsledkom RT-PCR testu.

Každý občan prichádzajúci zo Spojeného kráľovstva sa musí najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky registrovať na webeovej stránke korona.gov.sk/ehranica/ a na požiadanie sa preukázať potvrdením o splnení tejto povinnosti príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky.

Osoba v izolácii bude na COVID-19 testovaná najskôr na piaty deň po zaregistrovaní na webe. Ak bude test negatívny, izolácia sa končí.

Podmienky vstupu zo Spojeného kráľovstva na naše územie sa preventívne sprísňujú v súvislosti s rozšírením novej mutácie koronavírusu SARS-CoV-2 identifikovaného na juhu Spojeného kráľovstva.

Viac info tu: SLOVENSKO - Karanténa a podmienky vstupu do SR od 21. decembra 2020

Zdroj: mzv.sk