TURECKO: Aktuálne podmienky vstupu do krajiny

03.Jún 2021 | 11:50
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: turecko

Občanom SR je umožnený vstup do krajiny za podmienky splnenia epidemiologických opatrení a preukázaním sa dokladom spĺňajúcim podmienky vstupu do krajiny.

Občania SR, ktorí nenavštívili Spojené kráľovstvo, Irán, Egypt Singapur, Afganistan, Indiu, Bangladéš, Brazíliu, Južnú Afriku, Nepál, Srí lanku a Pakistan sa môžu pri vstupe do Turecka preukázať platným certifikátom o úplnom zaočkovaní (dátum očkovania musí byť najmenej 14 dní pred vstupom do krajiny), alebo certifikátom potvrdzujúci prekonanie ochorenia COVID-19 v posledných 6 mesiacoch. Cestujúci, ktorí predložia vyššie uvedené doklady nemusia pri vstupe do krajiny predložiť negatívny PCR test a absolvovať karanténu.

Osoby, ktoré nebudú disponovať vyššie uvedenými dokladmi sa musia preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín od vstupu do krajiny alebo negatívnym antigénovým testom nie starším ako 48 hodín od vstupu do krajiny. Výnimka z testovania platí pre deti do šesť rokov.


Vyžaduje sa registrácia pred vstupom?

Občanom SR cestujúcim leteckou dopravou odporúčame vyplniť vstupný registračný formulár pred cestou do Turecka. Úspešná registrácia vygeneruje cestujúcemu tzv. Hayat Eve Sigar kód (individuálny QR kód), ktorý vyhodnocuje potencionálne nakazenie držiteľa kódu. Individuálny kód je taktiež vyžadovaný pri vstupe do obchodných domov, reštaurácií, úradov a pod.


Aké sú podmienky pre deti?

Výnimka z predloženia PCR testu platí pre deti do šesť rokov a pre osoby, ktoré tranzitujú leteckými spoločnosťami.


V akom prípade je povinná karanténa po príchode do krajiny?

Všetci cestujúci, ktorí pricestujú do Turecka z iných krajín a navštívili za posledných 14 dní Afganistan, Indiu, Bangladéš, Brazíliu, Južnú Afriku, Nepál, Srí lanku a Pakistan majú povinnosť sa preukázať negatívnym PCR testom a po prílete absolvovať 14-dennú karanténu v miestach určených tureckými úradnými orgánmi. V štrnásty deň karanténneho obdobia sú cestujúci povinní podstúpiť ďalší PCR test, a ak je výsledok testu negatívny, izolačné obdobie sa skončí.

Všetci cestujúci, ktorí pricestujú do Turecka z Spojeného kráľovstva, Iránu, Egypta a Singapuru majú povinnosť sa preukázať negatívnym PCR testom nie starším nie starším ako 72 hodín od vstupu do krajiny.

V prípade potreby si Ministerstvo zdravotníctva Tureckej republiky vyhradzuje právo vyžiadať od cestujúcich (prichádzajúcich bez negatívneho PRC testu) na hraničných vstupoch absolvovanie testu na COVID-19. Otestovaní cestujúci budú môcť následne vycestovať do svojej destinácie a v prípade pozitívneho výsledku sa musia spolu s osobami nachádzajúcimi sa v jednej domácnosti podrobiť karanténe a absolvovať PCR test na v 10-ty deň. Ak sa však zistí, že ide o indický variant, ďalší PCR test sa uskutoční až 14-ty deň.


Podmienky vstupu pre očkované osoby

Cestujúci, ktorí nenavštívili Spojené kráľovstvo, Irán, Egypt Singapur, Afganistan, Indiu, Bangladéš, Brazíliu, Južnú Afriku, Nepál, Srí lanku a Pakistan sa môžu pri vstupe do Turecka preukázať platným certifikátom o úplnom zaočkovaní (dátum očkovania musí byť najmenej 14 dní pred vstupom do krajiny), alebo certifikátom potvrdzujúci prekonanie ochorenia COVID-19 v posledných 6 miesiacich. Cestujúci, ktorí predložia vyššie uvedené doklady nemusia pri vstupe do krajiny predložiť negatívny PCR test a absolvovať karanténu.

Osoby, ktoré nebudú disponovať vyššie uvedenými dokladmi sa musia preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín od vstupu do krajiny alebo negatívnym antigénovým testom nie starším ako 48 hodín od vstupu do krajiny. Výnimka z testovania platí pre deti do šesť rokov.


Podmienky vstupu pre osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19

Cestujúci, ktorí nenavštívili Spojené kráľovstvo, Irán, Egypt Singapur, Afganistan, Indiu, Bangladéš, Brazíliu, Južnú Afriku, Nepál, Srí lanku a Pakistan sa môžu pri vstupe do Turecka preukázať platným certifikátom o úplnom zaočkovaní (dátum očkovania musí byť najmenej 14 dní pred vstupom do krajiny) alebo certifikátom potvrdzujúci prekonanie ochorenia COVID-19 v posledných 6 mesiacoch. Cestujúci, ktorí predložia vyššie uvedené doklady nemusia pri vstupe do krajiny predložiť negatívny PCR test a absolvovať karanténu.

Osoby, ktoré nebudú disponovať vyššie uvedenými dokladmi sa musia preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín od vstupu do krajiny alebo negatívnym antigénovým testom nie starším ako 48 hodín od vstupu do krajiny. Výnimka z testovania platí pre deti do šesť rokov.


Hraničné priechody

Cez krajinu je možné tranzitovať. Výnimkou sú iránske pozemné hraničné priechody, ktoré zostávajú naďalej uzatvorené pre cestujúcich.


Podmienky tranzitu

Cez krajinu je možné tranzitovať pozemnými cestami, ako aj letecky. Výnimka z predloženia PCR testu platí pre osoby, ktoré tranzitujú leteckými spoločnosťami cez Turecko.


Cestovanie v rámci krajiny

Výnimka zo zákazu vychádzania a cestovania po krajine sa vzťahuje iba na cudzincov, ktorí sa nachádzajú v Turecku krátkodobo v rámci svojich turistických aktivít.


Opatrenia v krajine

Najnovšie opatrenia zahŕňajú nedeľné zákazy vychádzania a zákaz vychádzania počas pracovných dní a soboty v čase od 05.00 do 22.00 hod.

Reštaurácie a kaviarne sa postupne otvárajú pre verejnosť počas pracovných dní a sobôt v čase od 07.00 do 21.00 hod. Počas nedieľ budú vydávať stravu len formou donášky resp. „take-away".

Výnimka zo zákazu vychádzania sa vzťahuje iba na cudzincov, ktorí sa v Turecku nachádzajú krátkodobo v rámci turistických aktivít.

Nosenie rúšok v interiéroch a exteriéroch je naďalej povinné na celom území Turecka.

V Turecku sa nachádza viac ako 10 000 prevádzok s certifikátmi bezpečného cestovného ruchu (tzv. Safe Tourism Certificate), ktoré zahŕňajú nie len hotely, ale aj podniky, letecké spoločnosti, reštaurácie, kaviarne, dopravné prostriedky (autobusy, lode), zábavné parky a historické pamiatky. Hotely s certifikátmi sú kontrolórmi osobne kontrolované štyrikrát mesačne, aby sa uistilo, že tieto miesta spĺňajú potrebné hygienické kritéria.


Aktuálny cestovateľský semafor a podmienky návratu na Slovensko

Vláda na svojom rokovaní schválila cestovateľský semafor. Výstupom je mapa sveta s informáciami o aktuálnej rizikovosti jednotlivých štátov s ohľadom na ich národnú epidemiologickú situáciu. Semafor je platný od 25. mája 2021.

Zoznam krajín na zelenom, červenom a čiernom zozname sa aktualizuje raz za dva týždne. V prípade, že v nejakej krajine sveta dôjde k náhlej eskalácií epidemiologickej situácie, individuálne sa môžu krajiny prehodnocovať aj mimo tohto dvojtýždňového režimu. Zobraziť viac...

Zdroj: mzv.sk