TURECKO: Zmena podmienok vstupu od 28. decembra 2020

27.Dec 2020 | 13:40
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: turecko

Od 28. decembra 2020 (pre letecké spojenia) a od 30. decembra 2020 (pre pozemné a námorné cesty) je vstup do Turecka podmienený preukázaním sa negatívnym PCR testom na ochorenie COVID-19, nie starším ako 72 hodín.


Cestujúcim, ktorí nebudú disponovať negatívnym COVID-19 testom, nebude umožnený vstup do lietadla.


Cestujúci, ktorí nepredložia negatívny test pri vstupe do krajiny na hraničných priechodoch, musia absolvovať karanténu na deklarovanej adrese (domov, hotel a iné). Osoby, ktoré nemajú miesto na vykonanie izolácie, budú umiestnení do štátom zriadeného zariadenia, kde sa vykoná v 7. deň karanténneho obdobia PCR test. Negatívne testovaným sa ukončí karanténa, pričom pozitívne testovaní ostanú naďalej v karanténe do ukončenia ich liečby. Predpokladaná platnosť tohto nariadenia je výhľadovo do 1. marca 2021. O ďalšej zmene budeme opäť včas informovať.

Odporúčame občanom Slovenskej republiky, aby naďalej venovali náležitú pozornosť aktuálnym oznamom a zavedeným opatreniam leteckých spoločností. Tranzit cez turecké medzinárodné letiská je umožnený aj za predpokladu splnenia podmienok vstupu do cieľovej krajiny.


Cestovanie v rámci krajiny

Podľa najnovších opatrení je možné využiť v Turecku medzimestskú dopravu. Počas zákazu vychádzania je možné využiť medzimestskú dopravu len v špecifických prípadoch a v prípadoch osobitného zreteľa, pričom cestujúci v každom prípade musia rešpektovať hygienické opatrenia súvisiace s využitím verejnej prepravy.


Podmienky tranzitu a odchodu

Cez krajinu je možné tranzitovať. Výnimkou sú iránske pozemné hraničné priechody, ktoré zostávajú naďalej uzatvorené pre cestujúcich.


Opatrenia v krajine

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemickú situáciu pristúpilo Turecko od 1. decembra 2020 k zavedeniu ďalších opatrení s cieľom zamedziť ďalšie šírenie nákazy. Zákaz vychádzania sa začne uplatňovať každý pracovný deň od 21.00 h do 5.00 h. Počas víkendov je zavedený úplný zákaz vychádzania s výnimkou zabezpečenia si základných potrieb. Osoby staršie ako 65 rokov a osoby mladšie ako 20 rokov majú počas víkendov úplný zákaz vychádzania a počas pracovných dní majú zákaz využívania verejnej dopravy.

Nákupné centrá ostávajú počas pracovných dní naďalej otvorené, pričom pri vstupe do centra je potrebné sa preukázať tzv. Hayat Eve Sigar kódom (individuálny QR kód sledujúci potencionálne nakazenie držiteľa kódu). Počas víkendov budú potravinárske služby dostupné v čase od 10.00 h do 17.00 h a stravovacie zariadenia poskytujú svoje služby v čase od 10.00 h do 20.00 h vo forme výdaju balenej stravy a jej rozvozu. Svoju činnosti musia prerušiť aj miesta, ako sú turecké kúpele, sauny, masážne salóny, bazény, zábavné parky a pod.

Nosenie rúšok v interiéroch a exteriéroch je naďalej povinné na celom území Turecka.


Podmienky návratu do SR

V prípade návratu do SR pozemnými komunikáciami odporúčame cestujúcim, aby si pred cestou overili podmienky vstupu pri každej krajine, cez ktorú plánujú tranzitovať. Karanténa a podmienky vstupu do SR od 21. decembra 2020.


Zdroj: mzv.sk