Očkovanie pred cestou do exotických krajín

08.Sep 2015 | 19:31
Autor: Dušan
Kategória: Rady a tipy na cestu
Značky: OČKOVANIE PRED CESTOU

Pred vycestovaním do exotických oblastí je potrebné okrem zabezpečenia dopravy a ubytovania myslieť aj na zdravotné riziká spojené s cestou. Možno tak predísť nepríjemnostiam a negatívnym zážitkom, prinajhoršom až vážnemu ohrozeniu zdravia.


Veľké množstvo ochorení sa vyskytuje endemicky, teda človek sa môže nakaziť len v určitých oblastiach sveta, zatiaľ čo v iných krajinách sa ochorenie nevyskytuje. Význam očkovania spočíva v tom, že cestovateľ z krajiny, kde sa ochorenie nevyskytuje nemá voči nemu protilátky, pretože sa s ním nestretol. Druhým dôvodom je možný import nákazy do krajín celého sveta. Aj keď sú očkovacie látky vysoko účinné, nezabezpečujú stopercentnú ochranu, preto by sa cestovatelia mali chrániť aj inak a myslieť na prevenciu. Prevenciou sa je dostatočná hygiena rúk, potravín, pitie len overenej vody, ochrana pred hmyzom a zvieratami, prípadne chemická profylaxia proti malárii.


Očkovanie môžeme rozdeliť do troch kategórii:

  1. Očkovanie vyžadované a povinné pred odchodom do niektorých štátov podľa medzinárodných predpisov.
  2. Očkovanie vyžadované niektorými krajinami trvalo alebo v určitom období, nezávisle od medzinárodných predpisov.
  3. Očkovanie, ktoré sa odporúča pri ceste do určitých krajín, zvlášť pre oblasti s nízkou hygienickou úrovňou a málo rozvinutým zdravotníctvom.

Na očkovanie je potrebné myslieť v dostatočnom časovom predstihu pred vycestovaním (aspoň 6-8 týždňov) vzhľadom na to, že niektoré očkovania majú viacdávkovú schému. Pri vypracovávaní očkovacieho plánu sa zohľadňuje celkový zdravotný stav cestovateľa, prekonané infekčné ochorenia a predchádzajúce ochorenia. Ďalej sa zohľadňuje charakter pobytu, dĺžka, spôsob cestovania, stravovanie a ubytovanie, ročné obdobie, vek, pohlavie, prípadné tehotenstvo a kontraindikácie očkovania.

Okrem povinných očkovaní vyplývajúcich z očkovacieho kalendára je špeciálne potrebné skontrolovať úplnosť a platnosť očkovania proti tetanu či záškrtu. Následne sa plánujú povinné a odporúčané očkovania pre cestu do konkrétnej oblasti.


Odporúčané očkovania proti celosvetovo sa vyskytujúcim ochoreniam

Chrípka

Očkovanie sa odporúča pre sezónou chrípkového ochorenia najmä u starších osôb alebo chronicky chorých pacientov.

Pneumokokové ochorenia

Najvýznamnejšie u detí, u ktorých môže infekcia viesť k zápalu stredného ucha, meningitíde alebo zápalu pľúc.

Ovčie kiahne- varicella

Očkovanie sa odporúča najmä pre ženy, ktoré ešte neprekonali ovčie kiahne a existuje možnosť gravidity. Infekcia krátko pred alebo po pôrode môže zapríčiniť smrť dieťaťa.

Tetanus a záškrt každých 10-15 rokov preočkovanie.


Očkovania špeciálne pre cestovanie do konkrétnych oblastí

Afrika

Povinné: očkovanie proti žltej zimnici

Žltá zimnica sa prenáša komármi, ktoré sa infikujú vírusom z opíc. Príznakom je horúčka, krvácanie, poruchy krvného obehu, poškodenie obličiek až smrť. Ochranou je očkovanie rovnako ako mechanická ochrana pred komármi.

Očkuje sa jednou dávkou každých 10 rokov pričom po aplikácii očkovacej látky nemožno mesiac vykonať iné očkovanie. Vakcína sa musí podať najmenej 10 dní pred vstupom do daného štátu. Kontraindikáciami je alergia na vaječný bielok, imunodeficientní pacienti alebo ľudia s príznakmi HIV a tehotné ženy. Vakcína sa nepodáva deťom do 6 mesiacov.

V súčasnosti vyžadujú očkovanie nasledujúce oblasti: Benin, Burkina Faso, Kamerun, Stredoafrická republika, Kongo, Pobrežie Slonoviny, Demokratická republika Kongo (predtým Zaire), Gabon, Ghana, Liberia, Mali, Mauretánia (mimo tých, ktorí prichádzajú z neinfekčných oblasti s pobytom kratším ako 2 týždne), Niger, Rwanda, Sv. Tomáš a Princov ostrov, Togo. V ďalších oblastiach Afriky je očkovanie odporúčané: Angola, Burundi, Čad, Etiópia, Rovníková Guinea, Gambia, Guinea, Buinea- Bissau, Keňa, Nigéria, Senegal, Sierra Leone, Somálsko, Sudán, Uganda, Tanzánia, Zambia.

Odporúčané: očkovanie proti hepatitíde typu A, B, meningokokovej meningitíde, brušnému týfusu, pri dlhodobom pobyte očkovanie proti cholere

Vírusová hepatitída typu A postihuje pečeň a prenáša sa rukami a nakazenými potravinami. Človek by si mal dávať pozor na konzumáciu surovej zeleniny, neumytého ovocia, na plody mora, kocky ľadu a tiež pri kúpaní v kontaminovanej vode. Podáva sa v 2 dávkach, prvá dávka sa má podať aspoň mesiac pred vycestovaním. Druhá dávka sa podáva 6-24 mesiacov po prvej. Preočkovanie nie je potrebné.

Vírusová hepatitída typu B je ochorenie prenášané krvou a pohlavnou cestou. Očkovanie je dôležité pre cestovateľov z krajín s nízkym rizikom do hyperendemických oblastí a najmä pre jedincov s oslabenou imunitou. Podáva sa v 3 dávkach v 0., 1., a 6-12. mesiaci. Aspoň 2 týždne pred vycestovaním je potrebné podať druhú dávku.

Meningitída sa prenáša kvapôčkovou infekciou a prejavuje sa horúčkou, úpornými bolesťami hlavy, stuhnutosťou šije až smrťou. Očkovať je možné deti od dvoch mesiacov (deti do jedného roka 3 dávky), ale odporúča sa očkovanie až od dvoch rokov. U dospelých sa aplikuje jedna dávka a je nutné preočkovanie každé 3 roky. Očkovať sa je treba minimálne 2 týždne pred odchodom.

Brušný týfus sa prenáša kontaminovanou vodou a jedlom a očkovanie sa odporúča, ak cestujeme do oblasti so zlými hygienickými podmienkami. Ochorenie spôsobuje horúčku a vredy na črevnej sliznici. Ohrozenie života je v dôsledku možnej perforácie čreva a zápale pobrušnice. Podáva sa buď jedna dávka injekčnej vakcíny alebo 3-4 dávky orálnej formy v dvojdňovom intervale. Očkuje sa jednou dávkou aspoň týždeň pred odchodom. Ochrana trvá 3 roky. Kontraindikáciou je antibiotická liečba týždeň pred a týždeň po aplikovaní orálnej vakcíny.

Cholera sa prenáša kontaminovanou vodou a potravinami, sprevádza ju vracanie a hnačky. Podávajú sa 2 dávky s odstupom aspoň týždeň, aspoň 3 týždne pred odchodom. Preočkovanie po 2 rokoch. Nemali by sa užívať antibiotiká týždeň pred a týždeň po očkovaní. Poliomyelitída postihuje nervový systém človeka až s rizikom paralýzy dýchacích svalov. Očkujú sa cestovatelia starší ako 30 rokov v štyroch alebo troch dávkach v závislosti od vakcíny. Aspoň 4 týždne pred odchodom je potrebné mať aplikovanú prvú dávku. Kontraindikácie nie sú. Očkovacia látka chráni 10 rokov.

Malária je ochorenie, ktoré prenáša hmyz a očkovanie proti nemu nie je. Dôležitá je prevencia, teda nemali by sme sa zdržovať vonku počas noci, mali by sme nosiť odev, ktorý zahaľuje čo najviac kože a vyhýbať sa tmavým farbám, ktoré priťahujú komáre. Používajte repelent a siete na okná a dvere. Nie je dobre používať voňavé mydlá, krémy a parfémy, ktoré taktiež lákajú komáre. Dôležité je aj nezdržovať sa v oblastiach, kde sa komáre liahnu. Profylaxia chloroquinom a mefloquinom sa začína užívať týždeň pred vstupom do oblasti, užíva sa počas celého pobytu a 4 týždne po jej opustení. Stupeň prevencie závisí od oblasti, ktoré sú podľa stupňa rizika Svetovou zdravotníckou organizáciou rozdelené na 4 typy. Dôležité je aj rozpoznanie príznakov a prvotná liečba. Príznakmi je horúčka, nevoľnosť, bolesti hlavy a končatín, triaška. Ak nie je dostupná lekárska pomoc, pacient by mal užiť iné antimalarikum ako užíval profylakticky a snažiť sa zaistiť lekársku pomoc.


Blízky Východ

Povinným je očkovanie proti žltej zimnici pre krajiny Sýria, Jordánsko, Irak

Odporúčané je očkovanie proti hepatitíde typu A, B, brušnému týfusu a profylaxia proti malárii v rizikových oblastiach (Turecko).


Ázia

Povinným očkovaním do ázijských krajín je očkovanie proti žltej zimnici. Pri návšteve Mekky je povinné očkovanie proti meningokokovej meningitíde.

K odporúčaným očkovaniam patrí očkovanie proti hepatitíde typu A, B, brušnému týfusu, besnote, japonskej encefalitíde, v niektorých oblastiach proti meningokokovej meningitíde, cholere a kliešťovej encefalitíde. Navyše chemoprofylaxia malárie je odporúčaná vo väčšine krajín.

Besnota sa prenášať pohryznutím nakazeného zvieraťa. Vakcína sa podáva v troch dávkach v 0., 7., a 21.-28. deň každé tri roky. Cestovatelia by sa mali aj tak vyhýbať kontaktu s divo žijúcimi zvieratami.

Japonská B encefalitída sa vyskytuje napr. vo Vietname a v Thajsku od mája do októbra, v Bangladéši od júna do januára, teda rôzne podľa mesiaca v roku a očkovanie sa odporúča pre cestovateľov, ktorých pobyt je dlhší ako dva týždne. Očkovacia látka sa podáva v troch dávkach v 0., 7., a 28. dni. Preočkovanie je potrebné po jednom roku, následne v trojročných intervaloch. Veľmi významná je aj ochrana pred komármi, ktoré ochorenie prenášajú.


Austrália, Nový Zéland, Oceánia

Pri ceste do Austrálie je povinným očkovaním očkovanie proti žltej zimnici a pri dlhšom pobyte sa odporúča očkovanie proti hepatitíde typu A, B.

Pri návšteve Nového Zélandu sa odporúča očkovanie proti hepatitíde typu A, B.

Ak sa chystáte do Oceánie, povinným je očkovanie proti žltej zimnici. Medzi odporúčané patrí očkovanie proti hepatitídam typu A a B, v prípade návštevy Papua Nová Guinea aj očkovanie proti cholere, japonskej encefalitíde a potrebná je chemoprofylaxia malárie.


Južná Amerika

V Južnej Amerike je povinné očkovanie proti žltej zimnici pre cestovateľov prichádzajúcich z krajiny výskytu žltej zimnice.

Odporúčané je očkovanie proti žltej zimnici, hepatitíde A a B, brušnému týfusu, cholere a chemoprofylaxia malárie.

Aj keď je očkovanie veľmi nápomocné v ochrane zdravia, stále sa vyskytujú infekčné ochorenia, na ktoré očkovacia látka nie je. Preto je potrebné oboznámiť sa s rizikami a príznakmi najčastejšie sa vyskytujúcich chorôb v danej oblasti a vedieť im predchádzať. Okrem toho je pri ceste potrebné myslieť aj na svoju lekárničku, priniesť si so sebou dostatok liekov a ich zásobu, ak nejaké užívate, rovnako ako mať po ruke základné lieky (lieky proti bolesti, hnačke, poštípaní hmyzom, horúčke, alergii, kašľu, bolesti v hrdle, ďalej obväzy, náplaste, dezinfekcia...).

Očkovania potrebné pre návštevu daných oblastí vykonávajú v očkovacích centrách v Bratislave, Martine alebo v Košiciach, ktoré následne vydajú potvrdenie o očkovaní v medzinárodnom očkovacom preukaze.


Zdroje www.medicus.sk www.inocem.sk www.uvzsr.sk http://www.viapractica.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=3267&magazine_id=1

http://www.ockovanie.sk/source/download/vakcinacny-sprievodca-cestovatela.pdf